Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Umění rodičovství Klimeš, Jeroným 2003 Článek v periodikách Ano
UNICEF, aneb význam dítěte v rodině - Jarmila Klímová a Jiří Luka Český rozhlas 2 - Praha - Káva o čtvrté 2006 Audiozáznam Ano
Unikátní program pro studenty Musílek, Radek 2013 Článek v periodikách Ne
Unikátní projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok charitám deset milionů korun Šťástková, Zlata 2011 Článek v periodikách Ne
Uplatnění těžce tělesně postižených dětí a mládeže v běžném životě Pragerová, Jana 2010 Diplomová práce Ano
Úspěšnost v životě dívek po odchodu z výchovného ústavu Štěpánková, Irena 2010 Diplomová práce Ano
Úspěšný projekt Bezpečná školka pokračuje i letos Pavlová, Jaroslava 2010 Článek v periodikách Ne
Ústav rodinu nenahradí Vrchovský, Ladislav, Valoušková, Jarmila, Harant, Milan 2004 Článek v periodikách Ne
Ústavka, průšvih, nebo příležitost ke změně? Konrádová, Tereza 2015 Článek v periodikách Ano
Ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče ve školských zařízeních Bayerová, Monika 2010 Článek v periodikách Ne
Ústavní výchova - šance do života [rukopis] Šípová, Jana 2010 Diplomová práce Ano
Ústavní výchova de lege lata a některé úvahy de lege ferenda Najman, Petr 2011 Diplomová práce Ne
Už ti bylo osmnáct - Ivana Lacková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Vaše téma 2007 Audiozáznam Ano
Užívání alkoholu českými adolescenty Csémy, Ladislav, Hamanová, J. 2009 Článek v periodikách Ne
V Čechách vařečka, v Británii kartáč Černý, Jan 2011 Článek v periodikách Ne
V domově jim chybí jedině táta a máma Jendruchová, Michala 2010 Článek v periodikách Ne
V prevenci alkoholismu je nejdůležitější vzor rodičů Csémy, Ladislav, Dvořák, Václav 2006 Článek v periodikách Ne
V rodinách obézních dětí se jí nezdravě Drobný, Karel 2010 Článek v periodikách Ne
V zájmu děti? Jelenová, Zdenka 2004 Článek v periodikách Ne
V září půjde do školy Šulová, Lenka 2009 Monografie a sborník Ne
Ve škole s autisty Konečná, Kristina, Vosmik, Miroslav, Rutová, Nina 2012 Článek v periodikách Ano
Věc: potvrzení o psychické způsobilosti Jedlička, Richard, Švancar, Radmil 2006 Článek v periodikách Ne
Věnují se vzdělanější otcové svým dětem více? Balharová, Jana, Bartošíková, Z. 2003 Článek v periodikách Ne
Věřme dětem! Mertin, Václav 2005 Článek v periodikách Ano
Vietnamci a policisté vykopali pro dětské oddělení nemocnice přes 22 tisíc korun Drozdík, Jiří 2012 Článek v periodikách Ne
Vliv neúplné rodiny na psychosociální vývoj dítěte Vávrová, Gabriela 2010 Diplomová práce Ano
Vliv rehabilitačních tříd na jedince s kombinovaným postižením Komárková, Adéla 2012 Bakalářská práce Ano
Vliv rodinného prostředí na utváření prosociální orientace dítěte staršího školního věku Pavla Kaňkovská (Psychologie, elektronický časopis ČMPS, 2007, roč. 1, č. 1) 2007 Výzkumy Ano
Vnímání konfliktu mezi rodiči a strachy třináctiletých: role vztahu s matkou a otcem Novotná, Petra 2009 Bakalářská práce Ano
Vnímání postiženého sourozence - závěrečná zpráva z výzkumu Lenka Kohoutová (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Sociologie a sociální antropologie - Praktika z kvalitativního výzkumu) Není znám Výzkumy Ano
Volný čas dětí? : musíme vytvořit dobrou nabídku Vodáková, Jana 2010 Článek v periodikách Ne
Vrstevnické vztahy dětí v časné adolescenci umístěných v dětském domově Rezková, Anna 2014 Bakalářská práce Ano
Vstup do školy můžeme dětem usnadnit Michalová, Zdeňka, Šťástková, Zlata 2005 Článek v periodikách Ano
Vstup do světa jiných lidí Palatinová, Alžběta 2007 Článek v periodikách Ne
Vybrané formy rizikového chování : [materiály pro výchovné poradce a metodiky prevence na ZŠ a SŠ Blažková, Blanka 2011 Monografie a sborník Ne
Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky středisek výchovné péče a zařízení ústavní a ochranné výchovy Michalík, Jan 2006 Monografie a sborník Ne
Vybrané školy zkouší speciální program proti šikaně Kolář, Michal 2005 Článek v periodikách Ne
Vybrané souvislosti efektivity edukačních přístupů ve výchovném ústavu pro dívky [rukopis] Šteflová, Alena 2007 Rigorózní práce Ano
Východiska a perspektivy sociálního začleňování dětí umístěných ve školských výchovných zařízeních Pilař, Jiří 2008 Článek v periodikách Ne
Výchova : svoboda musí mít hranice Koucká, Pavla 2010 Článek v periodikách Ne
Výchova bez trestů Mertin, Václav 2012 Článek v periodikách Ne
Výchova chlapců v Čechách Česká televize - Rodina & škola 2006 Videozáznam Ano
Výchova dětí - Kateřina Hrůšová - Kukeňová a Valerie Wágnerová Český rozhlas - Pardubice - Máme hosty 2009 Audiozáznam Ano
Výchova ke zdravému životnímu stylu: pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Šulová, Lenka, Krejčí, Milada, Rozum, František, Havlíková, Dagmar, Šafránková, Dagmar 2017 Monografie a sborník Ne
Výchovná činnost mediátora Probační a mediační služby Svoboda, Ivo, Chudý, Štefan 2005 Článek v periodikách Ne
Výchovná kompetence v dalším vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží Sliacky, Jiří 2009 Článek v periodikách Ne
Výchovná opatření pro mladistvé Kovářová, Daniela 2006 Článek v periodikách Ne
Výchovné "kuchařky" nefungují Koucká, Pavla, Kramulová, Daniela 2014 Článek v periodikách Ne
Výchovné maličkosti: průvodce výchovou dítěte do 12 let Mertin, Václav 2011 Monografie a sborník Ne
Výchovné plácnutí nevadí, říká psycholožka Wölfelová, Ilona, Vaca, Jan 2008 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS