Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Speciálněpedagogická péče je rodinným stříbrem : říká PhDr. Doležalová z MŠMT Doležalová, Pavla, Švancar, Radmil 2009 Článek v periodikách Ne
Speciální poradna výchovného ústavu v Boleticích - Jaroslava Štapová Český rozhlas Sever - Co se děje na severu 2006 Audiozáznam Ano
Specifické problémy neslyšících rodičů se slyšícími dětmi Strnadová, Věra 2002 Článek v periodikách Ne
Špecifiká inkluzívnej edukácie rómskych žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia Horňák, Ladislav 2012 Článek v periodikách Ne
Specifika rodinného prostředí mentálně postiženého dítěte Heroschová, Irena 2008 Diplomová práce Ano
Specifika zvládání zátěže u adolescentů Labajová, Markéta 2009 Článek v periodikách Ne
Společnost Rozmarýna - Jiří Kokmotos Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Vaše téma 2007 Audiozáznam Ano
Spolupráca škôl so zariadeniami výchovnej prevencie v prevencii drogových závislostí u detí a mládeže Maľová, Miriam 2006 Článek v periodikách Ne
Spolupráce rodiny s postiženým dítětem a základní školy pro žáky s kombinovaným postižením Rozehnalová, Helena 2008 Diplomová práce Ano
Sportovně založené děti vykazují vyšší odolnost vůči stresu Hlaváč, Jan 2013 Článek v periodikách Ne
Správní řízení o výchovném opatření u nezletilých dětí Novotná, Věra 2004 Článek v periodikách Ne
Stěhování do Chovánku / V Brně otevřeno nové centrum Chovánek Česká televize - Události v regionech [Brno] 2012 Videozáznam Ano
Strach a úzkost u dětí s ADHD/ADD Rozsypalová, Jana 2010 Článek v periodikách Ne
Strategie výchovy v zařízeních institucionální výchovy Lazarová, Bohumíra 2008 Monografie a sborník Ne
Stres, syndrom vyhoření a mentálně hygienická optima v dynamice lidského sociálního chování Musil, Jiří V. 2010 Monografie a sborník Ne
Stresové a resilienční faktory v rodinách s dětmi se specifickými poruchami učení Strnadová-Lednická, Iva 2005 Článek v periodikách Ne
Střídavá péče, aneb, O třináctém zlatém talíři Labusová, Eva, Černý, Jan 2011 Článek v periodikách Ano
Střípky z minimálního preventivního programu Kříž, Radim 2005 Článek v periodikách Ne
Študent na ceste k praxi: zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika Hrebeňárová, Lucia, Štvartáková, Jana, Sychrová, Pavla 2012 Monografie a sborník Ano
Studijní materiál pro výchovné poradce - účastníky kurzu "Výchovné a kariérové poradenství u žáků se zdravotním postižením" Hamadová, Petra, Novotná, Petra, Horská, Miluše 2010 Monografie a sborník Ne
Studio 6, Téma dne: Ohrožené děti Česká televize – Studio 6 2011 Videozáznam Ano
Subjektivní vnímání rodinného výchovného stylu a prožívaná autonomie v období mladší dospělosti Píšková, Michaela 2013 Bakalářská práce Ano
Systém náhradní péče o děti a mladistvé a následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice : situační analýza Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, SOS dětské vesničky Česká republika, Středisko náhradní rodinné péče 2009 Výzkumy Ano
Systém náhradní péče [Dítě mimo vlastní rodinu] Středisko náhradní rodinné péče, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Systém náhradní rodinné péče v České republice a Španělském království [rukopis] Krojová, Eva 2007 Diplomová práce Ano
Systém, fungování a vývoj ústavní výchovy od roku 1950 do současnoti a její vliv na život dítěte v ČR [rukopis] Hantl, Jiří 2008 Diplomová práce Ano
Táta v akci : otcové vychovávají jinak než matky, přesto nejsou horší rodiče Kramulová, Daniela, Vybíral, Michal 2009 Článek v periodikách Ne
Táta zase frčí Čechová, Barbara 2008 Článek v periodikách Ne
Tělesné trestání dětí - Max Kašparů a Zuzana Baudyšová (Naše Dítě) Český rozhlas 6 - Hovory o vztazích 2008 Audiozáznam Ano
Tělesné tresty směřují do výslužby Novák, Tomáš 2004 Článek v periodikách Ne
Tělesné tresty ve škole a v rodině Morkes, František 2008 Článek v periodikách Ano
Teletubbies a spol.: potřebují batolata televizi? Rodná, Kateřina 2012 Článek v periodikách Ne
Tělovýchovné lékařství na Fakultě sportovních studií v Brně Novotný, Jan (orto) 2012 Článek v periodikách Ano
Temperament a výchova Lacinová, Lenka, Pavlíková, Eva, Širůček, Jan 2001 Článek v periodikách Ne
Terapie za ostnatým drátem Česká televize - Případ pro ombudsmana IV 2008 Videozáznam Ano
Terénní sociálně výchovná práce v romské komunitě [rukopis] Beňák, David 2006 Diplomová práce Ano
Ticho v mateřské škole je minulostí Váchová, Alena 2007 Článek v periodikách Ne
Tlumočník očima sluchově postiženého dítěte Hronová, Anna 2003 Článek v periodikách Ne
Transformace institucionální výchovy Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009 Článek v periodikách Ne
Trestat či netrestat? - Václava Masáková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Ranní interview 2013 Audiozáznam Ano
Tresty a výchova dítěte - Michaela Mrowetz Česká televize - Dobré ráno 2014 Monografie a sborník Ano
Tresty ve výchově dětí: ano, či ne? Ježková, Zuzana, Krtičková, Kateřina, Sirius 2014 Článek v periodikách Ano
Třídní schůzky bez mindráků Česká televize - Rodina, škola a já 2007 Videozáznam Ano
Ty to jistě zvládneš! : jak u dítěte předcházet pocitu bezmocnosti Lipinská, Kateřina 2009 Článek v periodikách Ne
Tyflopedie pro výchovné pracovníky Ludíková, Libuše, Stoklasová, Veronika 2006 Monografie a sborník Ne
Týrání fyzické a psychické [Rizikové chování dospělého k dítěti] Vaníčková, Hana, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních školách pro sluchově postižené [rukopis] : návrh multimediální pomůcky Drozdová, Lenka 2009 Bakalářská práce Ano
Učenie sa cudzieho jazyka a žiaci so sluchovým postihnutím Tarcsiová, Darina, Burianová, Dominika 2013 Článek v periodikách Ano
Učitel v pasťáku : tady stereotyp nehrozí Širůček, Libor, Rutová, Nina 2013 Článek v periodikách Ne
Učitelky v bílých pláštích Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS