Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
"Alternativní" rodiče před soudem / Kauza "vlčích dětí" u soudu Česká televize - Události, komentáře 2012 Videozáznam Ano
"Děti jsou obézní. Mohou za to školní jídelny?" : ptají se vedoucí školních jídelen Šedivá, Olga 2007 Článek v periodikách Ne
"Smlouvy" s rodiči se začnou testovat od podzimu 2011 Mertin, Václav, Šedivá, Olga 2011 Článek v periodikách Ne
"Společně proti plíživým nepřátelům" : aneb Zpráva o jednom projektu Geryková, Vlasta 2005 Článek v periodikách Ne
"Vir dobra" u nás stále řádí Minaříková, Romana 2011 Článek v periodikách Ne
A European survey of the number and characteristics of children less than three years old in residential care at risk of harm Browne, Kevin 2005 Článek v periodikách Ano
A je to tady : další dítě v rodině Uholyeva, Xeniya, Rodná, Kateřina 2012 Článek v periodikách Ne
Aby si naši předškoláci hezky hráli... Skákalová, Tereza 2011 Článek v periodikách Ne
Aby zoubky nebolely... Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Adaptace žáků s chronickým onemocněním na základní škole speciální Bartošková, Jana 2015 Diplomová práce Ano
Adolescence jako narcistická krize Šikl, Jan 2000 Článek v periodikách Ne
Aktualizovaný Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (instituce) 2009 Článek v periodikách Ne
Aktuálne problémy centier špeciálnopedagogického poradenstva vo vzťahu k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami na Slovensku Horňák, Ladislav 2009 Článek v periodikách Ne
Aktuální úloha středisek výchovné péče při prevenci sociálně patologických jevů a poskytování poradenských služeb Jedlička, Richard 2010 Článek v periodikách Ne
Alkohol, nestabilita a sport Popov, Petr 2017 Článek v periodikách Ne
Alternativní formy vzdělávání Hrázská, Jana 2013 Článek v periodikách Ne
Alternativní vzdělávání osob s poruchou autistického spektra Srbková, Jana 2011 Článek v periodikách Ne
Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání Kaleja, Martin 2010 Disertační práce Ano
Analýza stavu dětských práv v České republice : děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče SOS dětské vesničky Česká republika, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 2009 Výzkumy Ano
Andílek Kryštůfek, aneb, Důležitá pravidla, jak se vyhnout úrazům v silniční dopravě Spathelf, Bärbel 2007 Monografie a sborník Ne
Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově Ješina, Ondřej, Kudláček, Martin, Kudláček, Michal 2009 Článek v periodikách Ne
Arteterapie se zrakově postiženými Perout, Evžen 2005 Monografie a sborník Ne
Asistent pedagoga jako jeden z činitelů výchovně-vzdělávacího procesu v systému základního školství Rábová, Zuzana 2012 Diplomová práce Ano
Asistent pedagoga ve školách pro sluchově postižené v České republice [rukopis] Vojtová, Markéta 2011 Bakalářská práce Ano
Aspergerův syndrom v kontextu poruch autistického spektra Makovská, Zuzana 2007 Článek v periodikách Ne
Audabiac v obrazech Walda, Jiří, Waldová, Radana 2003 Monografie a sborník Ne
Autismus - zdravotní a výchovné aspekty : výchova a vzdělávání dětí s autismem Gillberg, Christopher, Peeters, Theo 2008 Monografie a sborník Ne
Autismus : od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci Peeters, Theo 1998 Monografie a sborník Ne
Autismus a možnosti výchovné praxe Vocilka, Miroslav 1995 Monografie a sborník Ne
Autismus VIII : pedagogicko-psychologické hodnocení a výchovně vzdělávací strategie u žáků s autismem Jelínková, Miroslava 2004 Monografie a sborník Ne
Autorita Mertin, Václav 2013 Článek v periodikách Ne
Až mi padne osmnáctka Konrádová, Tereza 2015 Článek v periodikách Ano
Bez mužů to nejde Mertin, Václav 2005 Článek v periodikách Ne
Bilingvismus a interkulturní komunikace Morgensternová, Monika, Šulová, Lenka, Schöllová, Lucie 2011 Monografie a sborník Ne
Body místo vztahu, mříže místo hranic Konrádová, Tereza 2016 Článek v periodikách Ano
Bohem (ne)zapomenuté děti Hamrová, Kateřina, Šturma, Jaroslav 1995 Článek v periodikách Ne
Boj o princeznu, aneb, Patří boj do dětských her? Kušnírová, Hana 2012 Článek v periodikách Ne
Buď připraven na řešení krizových situací Trantina, Pavel 2012 Článek v periodikách Ne
Budeme se rozvádět Kramulová, Daniela 2008 Článek v periodikách Ne
Budeme se rozvádět - ale jak to říct dětem? Špaňhelová, Ilona 2012 Článek v periodikách Ne
Budoucnost diagnostických ústavů Švancar, Radmil 2005 Článek v periodikách Ne
Bydlení nanečisto Bromová, Martina 2009 Článek v periodikách Ne
Celoživotní služba nemocným Těthalová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
České děti trápí psychika, ambulantních lékařů je málo Česká televize - Události, Česká televize - Události, komentáře 2012 Videozáznam Ano
Chceme vychovat sebevědomé dítě Kramulová, Daniela, Hoskovcová, Simona 2009 Článek v periodikách Ne
Chůva není náhražka maminky, je to někdo blízký navíc Poullain, Chantal, Jedelská, Eva 2011 Článek v periodikách Ne
Chválit, chválit ...: ale jak? Krtičková, Kateřina 2014 Článek v periodikách Ne
Činnosti pedagogicko-psychologických poraden při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Novotná, Magdalena 2009 Článek v periodikách Ne
Citová vazba a sociální adaptace v rané adolescenci Štefánková, Zuzana 2011 Disertační práce Ano
Citová vazba k rodičům u adolescentů s poruchami chování Chatrná, Michala 2006 Diplomová práce Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS