Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
"Vir dobra" u nás stále řádí Minaříková, Romana 2011 Článek v periodikách Ne
A je to tady : další dítě v rodině Uholyeva, Xeniya, Rodná, Kateřina 2012 Článek v periodikách Ne
Aby si naši předškoláci hezky hráli... Skákalová, Tereza 2011 Článek v periodikách Ne
Adaptace žáků s chronickým onemocněním na základní škole speciální Bartošková, Jana 2015 Diplomová práce Ano
Adolescence jako narcistická krize Šikl, Jan 2000 Článek v periodikách Ne
Aktuálne problémy centier špeciálnopedagogického poradenstva vo vzťahu k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami na Slovensku Horňák, Ladislav 2009 Článek v periodikách Ne
Aktuální úloha středisek výchovné péče při prevenci sociálně patologických jevů a poskytování poradenských služeb Jedlička, Richard 2010 Článek v periodikách Ne
Alkohol, nestabilita a sport Popov, Petr 2017 Článek v periodikách Ne
Alternativní vzdělávání osob s poruchou autistického spektra Srbková, Jana 2011 Článek v periodikách Ne
Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání Kaleja, Martin 2010 Disertační práce Ano
Andílek Kryštůfek, aneb, Důležitá pravidla, jak se vyhnout úrazům v silniční dopravě Spathelf, Bärbel 2007 Monografie a sborník Ne
Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově Ješina, Ondřej, Kudláček, Martin, Kudláček, Michal 2009 Článek v periodikách Ne
Arteterapie se zrakově postiženými Perout, Evžen 2005 Monografie a sborník Ne
Asistent pedagoga jako jeden z činitelů výchovně-vzdělávacího procesu v systému základního školství Rábová, Zuzana 2012 Diplomová práce Ano
Asistent pedagoga ve školách pro sluchově postižené v České republice [rukopis] Vojtová, Markéta 2011 Bakalářská práce Ano
Aspergerův syndrom v kontextu poruch autistického spektra Makovská, Zuzana 2007 Článek v periodikách Ne
Autismus - zdravotní a výchovné aspekty : výchova a vzdělávání dětí s autismem Gillberg, Christopher, Peeters, Theo 2008 Monografie a sborník Ne
Autismus : od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci Peeters, Theo 1998 Monografie a sborník Ne
Autismus a možnosti výchovné praxe Vocilka, Miroslav 1995 Monografie a sborník Ne
Autismus VIII : pedagogicko-psychologické hodnocení a výchovně vzdělávací strategie u žáků s autismem Jelínková, Miroslava 2004 Monografie a sborník Ne
Bez mužů to nejde Mertin, Václav 2005 Článek v periodikách Ne
Bilingvismus a interkulturní komunikace Morgensternová, Monika, Šulová, Lenka, Schöllová, Lucie 2011 Monografie a sborník Ne
Body místo vztahu, mříže místo hranic Konrádová, Tereza 2016 Článek v periodikách Ano
Bohem (ne)zapomenuté děti Hamrová, Kateřina, Šturma, Jaroslav 1995 Článek v periodikách Ne
Boj o princeznu, aneb, Patří boj do dětských her? Kušnírová, Hana 2012 Článek v periodikách Ne
Budeme se rozvádět Kramulová, Daniela 2008 Článek v periodikách Ne
Budeme se rozvádět - ale jak to říct dětem? Špaňhelová, Ilona 2012 Článek v periodikách Ne
Celoživotní služba nemocným Těthalová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Chceme vychovat sebevědomé dítě Kramulová, Daniela, Hoskovcová, Simona 2009 Článek v periodikách Ne
Chůva není náhražka maminky, je to někdo blízký navíc Poullain, Chantal, Jedelská, Eva 2011 Článek v periodikách Ne
Chválit, chválit ...: ale jak? Krtičková, Kateřina 2014 Článek v periodikách Ne
Činnosti pedagogicko-psychologických poraden při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Novotná, Magdalena 2009 Článek v periodikách Ne
Citová vazba k rodičům u adolescentů s poruchami chování Chatrná, Michala 2006 Diplomová práce Ano
Co chybí v příručkách o sexu? Klimeš, Jeroným 2012 Článek v periodikách Ano
Co chybí v příručkách sexuální výchovy Klimeš, Jeroným 2011 Článek v periodikách Ano
Co dělat, když-- : praktické náměty k prevenci a intervenci rizikového chování Vaňkátová, Eva, Mertin, Václav, Jiroušková, Ivana 2010 Monografie a sborník Ne
Co je lepší recept na agresivitu - smlouvy s rodiči, nebo vyloučení žáka ze školy? Tondlová, Karla 2011 Článek v periodikách Ne
Co potřebuje učitel multikulturní výchovy Ševčíková, Jaroslava 2010 Článek v periodikách Ne
Cool je-- vědět víc : ústavní výchova a rizika komerčního sexuálního zneužívání Burčíková, Petra 2008 Monografie a sborník Ano
Čtení a čtenářství u dětí se sluchovým postižením Ptáčková, Klára 2012 Článek v periodikách Ne
Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v oblasti primární prevence rizikového chování anonymní dílo 2012 Článek v periodikách Ne
Daltonský učební plán Moškvan, Vladimír, Röhner, Roel, Růžičková, Julie 2010 Článek v periodikách Ne
De-institutionalising and Transforming Children’s Services : a Guide to Good Practice University of Birmingham 2007 Monografie a sborník Ano
Děti - flegmatici - Hana Odrušková Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Děti a média Friedlaenderová, Hana 2012 Článek v periodikách Ne
Děti a mládež v obtížných životních situacích : nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí Jedlička, Richard 2004 Monografie a sborník Ne
Děti a online rizika: sborník studií Krčmářová, Barbora, Vacková, Kristýna, Hýbnerová, Jana, Veličková-Hulanová, Lenka, Langrová, Aneta, Malíková, Barbora, Porubský, Peter 2012 Monografie a sborník Ano
Děti díky smlouvám s rodiči zlobit nepřestanou : ale třeba individuální výchovné programy alespoň trochu pomůžou Salavcová, Miroslava, Švancar, Radmil 2013 Článek v periodikách Ne
Děti na okraji společnosti Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Děti ohrožuje konzumní kultura Kozlík, Jaroslav, Straková, Jana 2005 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS