Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Dialogy o rodině Boš, Petr, Matějček, Zdeněk, Švejcar, Josef 1994 Monografie a sborník Ne
Dítě a hranice Hajnová, Hana 2010 Článek v periodikách Ne
Dítě a odpovědnost Hajnová, Hana 2009 Článek v periodikách Ne
Dítě a rodina v psychologickém poradenství Matějček, Zdeněk 1992 Monografie a sborník Ne
Dítě a rozvod rodičů Špaňhelová, Ilona 2010 Monografie a sborník Ne
Dítě bych klidně brala i dnes Kolínská, Rut, Bachárová, Gabriela 2010 Článek v periodikách Ne
Dítě nesvěříte každému. Co když je to pedofil? Klimeš, Jeroným 2008 Článek v periodikách Ne
Dítě potřebuje pochvalu, aktivity, ale i volnost Kotábová, Marie 2007 Článek v periodikách Ano
Dítě potřebuje splynout s matčinou náručí Walantová, Karen, Labusová, Eva 2011 Článek v periodikách Ano
Dítě v dobrých rukou Van Pelt, Nancy L. 2000 Monografie a sborník Ne
Dítě v náhradní rodině Archer, Caroline 2001 Monografie a sborník Ne
Dítě v rovnováze : pohyb a učení v raném dětství Goddard, Sally 2012 Monografie a sborník Ne
Dítě v ústavu [Dítě mimo vlastní rodinu] Středisko náhradní rodinné péče, Vyskočil, Filip, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Dítěti nelze půl facky dát a půl facky nedat : psychologům a pedagogům někdy schází znalost metodologie Mertin, Václav, Švancar, Radmil 2013 Článek v periodikách Ano
Dnešní doba přeceňuje intelektuální rozvoj a výkon Kubíčková, Miluše, Hansen Čechová, Barbara 2009 Článek v periodikách Ano
Do pátku bude vaše dítě jiné : pětidenní plán pro zvládnutí vašeho dítěte Leman, Kevin 2010 Monografie a sborník Ne
Dobro a zlo ve výchově anonymní dílo 2013 Článek v periodikách Ano
Dokonalý rodič neexistuje Filliozat, Isabelle 2011 Monografie a sborník Ne
Doporučení pro rodiče [Děti se zrakovým postižením] Šumníková, Pavlína, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Dopravní výchova dětí a mládeže jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů Stojan, Mojmír 2008 Monografie a sborník Ne
Dopravní výchova dětí s mentálním postižením [rukopis] Runštuková, Stanislava 2011 Bakalářská práce Ano
Dost dobří rodiče, aneb, Drobné chyby ve výchově dovoleny Lacinová, Lenka, Škrdlíková, Petra 2008 Monografie a sborník Ne
Druhý táta, druhá máma, aneb, Sourozenci v jiné roli Potužníková, Jana 2012 Článek v periodikách Ne
Edukace a výchova dítěte s mentálním postižením [rukopis] : bakalářská práce Šoukal, Jiří 2007 Bakalářská práce Ano
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj Shapiro, Lawrence E. 2014 Monografie a sborník Ne
Existují kritéria pro posuzování kvality výchovných schopností rodičů? Novák, Tomáš 2005 Článek v periodikách Ne
Facka mezi paragrafy Šmolka, Petr 2008 Článek v periodikách Ano
Fackovat, nebo domlouvat? Česká televize – rodina a já 2010 Videozáznam Ano
Faktor času a resilience v rodinách s dítětem se sluchovým postižením = The time factor and resilience in families with hearing impaired child Potměšil, Miloň, Hanáková, Adéla, Urbanovská, Eva 2012 Článek v periodikách Ano
Fenomén zneužívání léků - otázka hodnoty zdraví ve výchově dětí [rukopis] Bartošková, Jitka 2013 Diplomová práce Ano
Festival Struny podzimu a výchova dítěte nevidomými rodiči Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Z jiného pohledu 2009 Audiozáznam Ano
Frontová linie vede dětskými domovy Štefflová, Jaroslava, Švancar, Radmil 2012 Článek v periodikách Ne
Fyzické tresty : obejdeme se bez nich? Labusová, Eva 2011 Článek v periodikách Ano
Fyzické tresty narušují sebevědomí dětí Kopřiva, Pavel 2008 Článek v periodikách Ne
Genetika, DNA a jejich vyšetření - RNDr. Iveta Valášková — Děti a zodpovědnost - Katarína Szabados-Filasová Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Geny a výchova Klimeš, Jeroným, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Geny dělají člověka Ludvíková, Veronika 2006 Článek v periodikách Ne
Hlavní úkol dnešních rodičů? : nabídnout dětem živé vztahy a dávat do souvislostí informace Rynda, Ivan, Klapalová, Martina 2011 Článek v periodikách Ne
Hledání logiky ve výchově bez trestů Mertin, Václav, Bradová, Jarmila 2013 Článek v periodikách Ano
Hledání vztahu jako základ pedagogiky Zuzák, Tomáš 2004 Monografie a sborník Ne
Holčička s kočičím pláčem Těthalová, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Hovory o dětech : lékařsko-pedagogický rádce Goebel, Wolfgang, Glöckler, Michaela 2012 Monografie a sborník Ne
Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením : rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností Newman, Sarah 2004 Monografie a sborník Ne
Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem : praktické nápady pro každý den Moor, Julia 2010 Monografie a sborník Ne
Hurá do školky a bez pláče! Skládalová, Markéta 2012 Článek v periodikách Ne
Hyperaktivní dítě : vše, co potřebujete vědět o dítěti s hyperkinetickou poruchou (ADHD) Drtílková, Ivana 2007 Monografie a sborník Ne
I při osvojování nazývejme věci pravým jménem Novák, Tomáš 2006 Článek v periodikách Ne
Imunita a děti - promoření, špína - MUDr. Dagmar Kopičková — Výchova dětí - vztah mezi dětmi a rodiči - MUDr. Erika Matějková Česká televize - Sama doma 2011 Videozáznam Ano
Jak a proč nás trápí děti Matějček, Zdeněk, Dytrych, Zdeněk 1997 Monografie a sborník Ne
Jak jste přistupovala k výchově dětí? Hauserová, Eva, Marksová-Tominová, Michaela, Šiklová, Jiřina, Rašticová, Martina 2007 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS