Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
"Domácí" vzdělávání na 2. stupni základní školy Mlejnecký, Ivo, Štefflová, Jaroslava 2008 Článek v periodikách Ne
Akutní otravy a jedy v bytě - MUDr. Hana Rakovcová a Karolína Mrázová — Pitný režim u dětí - MUDr. Zlatko Marinov — Jak pracovat s mimořádně nadaným dítětem - Jitka Svobodová Česká televize - Sama doma 2015 Videozáznam Ano
Analýza profilu výkonu v testu WISC-III u mimořádně rozumově nadaných dětí s dyslexií Portešová, Šárka 2008 Článek v periodikách Ne
Aspekty spolupráce PPP a pediatrů Schneider, Lubomír 2005 Článek v periodikách Ano
Bezpečný domov, jak předcházet úrazům dětí v domácnosti - MUDr. Ivo Kopáček — Nad oblaky, talentová soutěž pro hendikepované - Simona Součková, Hana a Lenka Hubačovy Česká televize - Sama doma 2011 Videozáznam Ano
Centrum rozvoje nadaných dětí [elektronický zdroj] Portešová, Šárka Není znám Monografie a sborník Ne
Česko-americký, nadprůměrně chytrý příběh Růžičková, Julie 2011 Článek v periodikách Ne
Čeští učitelé si s talenty nevědí rady Vondráková, Eva 2008 Článek v periodikách Ne
Činnosti pedagogicko-psychologických poraden při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Novotná, Magdalena 2009 Článek v periodikách Ne
Co je nového ve světě dyslexie Zelinková, Olga 2004 Článek v periodikách Ne
Co se stane, když jedete na nákup s formulí 1 : netušené problémy nadaných dospělých Špok, Dalibor 2013 Článek v periodikách Ne
ČŠI: školy si nedokáží poradit s obzvláště nadanými žáky : nikdo však učitelům nevytváří potřebné podmínky Doubrava, Lukáš 2008 Článek v periodikách Ne
Danielka — Honzík Česká televize - Klíč 2013 Videozáznam Ano
Deformity nohou u dětí - MUDr. Petr Teyssler — Jak poznat mimořádně nadané dítě - Mgr. Veronika Büchler Česká televize - Sama doma 2015 Videozáznam Ano
Dětem chybí přirozený pohyb, potřebují sportovní kroužky Šťástková, Zlata 2010 Článek v periodikách Ne
Děti a kroužky - Markéta Švamberk Šauerová Česká televize - Sama doma, Švamberk Šauerová, Markéta 2016 Videozáznam Ano
Děti nového věku Vojtíšek, Zdeněk 2010 Článek v periodikách Ano
Děti se v dětském domově v Liběchově na Mělnicku nenudí Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] 2012 Audiozáznam Ano
Dětství je životem samo o sobě, není jen přípravou na něj Matějček, Zdeněk 2000 Článek v periodikách Ne
Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky : sborník referátů z mezinárodního semináře Šimoník, Oldřich, Škrabánková, Jana, Šťáva, Jan 2007 Monografie a sborník Ne
Do první třídy v pěti letech? - Jeroným Klimeš Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Dvacet minut Radiožurnálu 2010 Audiozáznam Ano
Dřív do školy. Zkrátíme jim dětství? : do první třídy může dítě i v pěti letech, je ale nutný souhlas odborníků Lipinská, Kateřina 2009 Článek v periodikách Ne
Drogy, alkohol a cigarety v rukou teenagerů Balcar, Karel 2000 Článek v periodikách Ne
Dyslektické, dysgrafické děti a děti s lehkou mozkovou dysfunkcí u klavíru Grabcová, Jana 1999 Článek v periodikách Ne
Edukace a identifikace žáků s mimořádným nadáním z pohledu výchovných poradců základních škol v Moravskoslezském kraji Kovářová, Renata 2009 Článek v periodikách Ne
Handicapované děti ovládly o víkendu Brno Kozelka, Petr 2009 Článek v periodikách Ne
Historie koncepce nadání, vnímání nadaných jedinců v minulosti a současnosti Fořtíková, Jitka 2004 Článek v periodikách Ne
Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných : zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Zapletalová, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR [elektronický zdroj] : IPPP ČR : školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků anonymní dílo Není znám Monografie a sborník Ne
Integrace nadaných Mertin, Václav 2007 Článek v periodikách Ne
Intelektová stimulace dětí v raném věku: módní trend nebo nevyhnutelný směr pro budoucnost? Fořtíková, Jitka 2014 Monografie a sborník Ano
Jak poznat nadané dítě ve škole Dočkal, Vladimír 2006 Článek v periodikách Ne
Jak pracovat s nadanými dětmi? - Dana Havlová Český rozhlas - Ostrava - Poradna 2011 Audiozáznam Ano
Jak rozvíjet výtvarný talent u dětí - Pavla Závodná a Veronika Štěrbová Český rozhlas - Pardubice - Radioporadna 2014 Audiozáznam Ano
Jak se pozná nadané dítě? - Dana Havlová Český rozhlas - Brno - Apetýt 2016 Audiozáznam Ano
Je nadání danajský dar? Závozdová, Ivana 2008 Článek v periodikách Ne
Jedna škola - různé děti - Jan Korda Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Večerní host Radiožurnálu 2011 Audiozáznam Ano
Jitka Fořtíková Česká televize - Všechnopárty, Fořtíková, Jitka 2010 Videozáznam Ano
Jitka Fořtíková - Publikační činnost Centrum nadání 2010 Monografie a sborník Ano
Když jsou děti pod tlakem - Zuzana Hájková, Jaroslav Svěcený, Adam Ptáček a Pavel Hynek Český rozhlas 2 - Praha - Káva o čtvrté 2007 Audiozáznam Ano
Když se dítě individuálně vzdělává Český rozhlas - Regina - Příběh mého života 2008 Audiozáznam Ano
Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žákům a jejich vzdělávání Portešová, Šárka, Budíková, Marie, Koutková, Helena 2009 Článek v periodikách Ne
Konzervatoř Jana Deyla Česká televize - Klíč 2010 Videozáznam Ano
Legislativa, identifikace a podpora mimořádně rozumově nadaných dětí v předškolním věku Fořtíková, Jitka 2011 Monografie a sborník Ano
Legislativní rámec specializovaných tříd pro nadané děti Homolková, Veronika 2012 Článek v periodikách Ne
Má smysl testování předškoláků? Kramulová, Daniela 2012 Článek v periodikách Ne
Máme doma komtesu Česká televize - Rodina, škola a já 2008 Videozáznam Ano
Mensa České republiky [elektronický zdroj] Mensa České republiky (organizace) Není znám Monografie a sborník Ne
Mezinárodní konference : Inovačné formy a metódy práce s nadanými žiakmi Kosíková, Barbora 2011 Článek v periodikách Ne
Mezinárodní seminář "Nové trendy a moderní technologie ve výuce mimořádně nadaných dětí" Vodička, Jan 2005 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS