Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Analýza nových forem poskytování pomoci v hmotné nouzi v systému sociální péče Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2004 Výzkumy Ano
Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility) Galetová, Zdeňka 2009 Monografie a sborník Ano
Analýza úprav daňového a dávkového systému v letech 2003 až 2009 z hlediska jejich adresnosti a pobídkovosti Jahoda, Robert 2006 Monografie a sborník Ano
Boj proti sociálnímu vyloučení : sociální pomoc v Belgii, České republice, Nizozemí a Norsku Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce), Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (instituce) 1999 Monografie a sborník Ne
Bydlení - věc veřejná : sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie Lux, Martin 2002 Monografie a sborník Ne
Dávky a narození potomka - David Oplatek Český rozhlas - Brno - Apetýt 2015 Audiozáznam Ano
Dávky pomoci v hmotné nouzi - Gabriela Šilháková a Bohdan Šafr Český rozhlas - Brno - Apetýt 2015 Audiozáznam Ano
Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k ... : komentář, platná znění právních předpisů, vzory tiskopisů Beck, Petr 2012 Monografie a sborník Ne
Dávky pro osoby se zdravotním postižením - Gabriela Šilháková Český rozhlas - Brno - Apetýt 2014 Audiozáznam Ano
Dávky sociální péče Niederle, Petr 1998 Monografie a sborník Ne
Dávky sociální péče : informační brožura o jednotlivých dávkách sociální péče a řízení o jejich přiznání Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce) 2003 Monografie a sborník Ne
Dávky sociální péče : s komentářem a vybranými vzory tiskopisů žádostí k ... Vránová, Lucie, Břeská, Naděžda 2000 Monografie a sborník Ne
Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením Česká televize − Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Dávky sociálního státu : nastavení systému - jeho ekonomická i sociální efektivita a sociální konsekvence pro klienty sociálního státu i společnost Mareš, Petr 2001 Monografie a sborník Ne
Dávky státní sociální podpory Pešlová, Radka 2007 Bakalářská práce Ano
Dávky v hmotné nouzi - Aneta Kůslová Český rozhlas - Brno - Apetýt 2016 Audiozáznam Ano
Domácnosti a sociální dávky v letech ... : (analýza statistik rodinných účtů) Jahoda, Robert, Kofroň, Pavel Není znám Monografie a sborník Ano
Domácnosti s nízkými příjmy a sociální dávky : (shrnující přehledová zpráva) Sirovátka, Tomáš, Trbola, Robert, Kofroň, Pavel 2003 Monografie a sborník Ano
Ekonomické výhody pro rodiny s dětmi v EU Gola, Petr 2006 Článek v periodikách Ne
Exekuce Česká televize - Případ pro ombudsmana II 2006 Videozáznam Ano
Jak se neztratit : průvodce pro maminky s malými dětmi Hanzliková Vašková, Dana, Šimková, Jitka, Maule, Jan 2007 Monografie a sborník Ne
K souběhu příspěvku na péči a rodičovského příspěvku Černá, Iva 2008 Článek v periodikách Ne
Konference "Právní a sociální problematika v práci pomáhajících profesí" : sborník příspěvků : 24.1.2008, přednáškový sál, Brno Vojáčková-Kuncová, Jarmila 2008 Monografie a sborník Ne
Legislativní novinky roku 2016 - David Oplatek Český rozhlas - Brno - Apetýt 2016 Audiozáznam Ano
Malý právní průvodce pečujících Michalík, Jan 2010 Monografie a sborník Ne
Marxová: Zálohové výživné by neměla být jen další sociální dávka Česká televize, Kodyšová, Eliška 2015 Videozáznam Ano
Mateřská a rodičovská dovolená Přib, Jan 2003 Monografie a sborník Ne
Mateřská a rodičovská dovolená v otázkách a odpovědích : (nejen pro maminky) Fryjaufová, Eva 2007 Monografie a sborník Ne
Mateřská dovolená: Jak si stojíme v porovnání s Evropou? Soukupová, Eva 2007 Článek v periodikách Ne
Matky s postiženými dětmi si od ledna výrazně pohoršily Česká televize - Události 2012 Videozáznam Ano
Monitorování chudoby v České republice : úvodní studie Sirovátka, Tomáš 2002 Monografie a sborník Ne
Nárok na rodičovský příspěvek, je-li dítě přijato do mateřské školy, a výše úplaty za předškolní vzdělávání Bayerová, Monika 2008 Článek v periodikách Ne
Nárok na sirotčí důchod Česká televize - Případ pro ombudsmana IV 2008 Videozáznam Ano
Nemanželská plodnost: její rizika a sociální podmínky : informační bulletin z projektu Sociální a ekonomické charakteristiky mimomanželské plodnosti v České republice po roce 1989 Hamplová, Dana 2006 Monografie a sborník Ne
Nezaměstnanost a sociální dávky - Martin Horák Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2014 Audiozáznam Ano
Novela zákona o státní sociální podpoře schválena Senátem anonymní dílo 2010 Článek v periodikách Ne
Nový příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách Rážová, Eva 2006 Článek v periodikách Ne
Nový systém vyplácení sociálních dávek Česká televize – Máte slovo 2012 Videozáznam Ano
O matky bez peněz bude postaráno / Vlna solidarity s matkami z brněnského azylového domu Česká televize - Události v regionech [Brno] 2012 Videozáznam Ano
Pečuj doma Diakonie Českobratrské církve evangelické 2015 Monografie a sborník Ano
Podmínky sociální ochrany pro spravedlivou a inkluzivní globalizaci Informační centrum OSN 2011 Výzkumy Ne
Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití Ettlerová, Sylva 2008 Monografie a sborník Ne
Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením Pešlová, Radka 2012 Článek v periodikách Ne
Postavení domácností s minimálními příjmy a jejich sociální ochrana : studie k ochranným funkcím životního minima Vavrečková, Jana, Michalička, Ludvík, Severová, Simona 1999 Monografie a sborník Ne
Posuzování úrovně invalidity ve vybraných evropských zemích Socioklub (sdružení), Haberlová, Věra 2000 Monografie a sborník Ne
Pozdní dávky pro matky v krizi Česká televize - Události 2012 Videozáznam Ano
Práce svépomocných rodičovských skupin při výchově zdravotně postiženého dítěte [rukopis] Veinlichová, Kristýna 2007 Bakalářská práce Ano
Přehled sociálních dávek pro rodiny a děti v roce 2006 Přib, Jan 2006 Článek v periodikách Ne
Příjemci dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti: jejich počty, struktura, příjmy (evidence z dat sociálních referátů) : dílčí zpráva v rámci projektu "Monitorování chudoby" Trbola, Robert, Sirovátka, Tomáš 2002 Monografie a sborník Ano
Příjmová diferenciace rodin a domácností, vliv dávek státní sociální podpory na příjmy rodiny (vybrané souvislosti s natalitním chováním) / Sylva Ettlerová Ettlerová, Sylva 2003 Monografie a sborník Ano

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS