Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Adopce pro gaye? To by byl pokus na dětech Janeček, Josef 2007 Článek v periodikách Ne
Alimenty a výživné v ČR : vyživovací povinnost – legislativa, souvislosti, odpovědi anonymní dílo Není znám Monografie a sborník Ano
Anonymita osvojení versus právo dítěte znát svůj původ Králíčková, Zdeňka 2009 Článek v periodikách Ne
Bydlení u rodičů - právo, nebo povinnost? Filouš, Michal 2007 Článek v periodikách Ne
České rodinné právo Hrušáková, Milana, Králíčková, Zdeňka 2006 Monografie a sborník Ne
Česko už je proti snadným "vývozům" dětí Nosálková, Tereza 2007 Článek v periodikách Ne
Chci dítě, zn. spěchá : Vyřeší anonymní porody černý obchod s dětmi? Wanatowiczová, Krystyna, Matějičný, Michal 2001 Článek v periodikách Ne
Civil code = "Občanský zákoník" ; Family act = "Zákon o rodině" Trade Links (firma) 2002 Monografie a sborník Ne
Czech family law after the Czech Republic has acceded to the european Union Králíčková, Zdeňka 2006 Článek v periodikách Ano
Děti a jejich problémy : sborníky studií Hanušová, Jaroslava, Hellebrandová, Kateřina, Lovasová, Lenka, Bukovská, Lucie, Kaňák, Jan, Krčmářová, Barbora, Scheerová, Lucie, Schmidová, Kateřina, Stretti, Sylvie, Karásková-Ulbertová, Zuzana, Linka Bezpečí (sdružení) 2005 Monografie a sborník Ano
Děti přijaté do ústavních pobytových zařízení z náhradní rodinné péče Kovalčíková, Monika 2010 Článek v periodikách Ne
Dilema střídavé péče : potřebují děti víc otce nebo jeden domov? Novák, Tomáš 2012 Článek v periodikách Ne
Dispoziční oprávnění zletilého dítěte v řízení o určení výživného zahájeného v době jeho nezletilosti Lužná, Romana 2010 Článek v periodikách Ne
Důsledky rozhodnutí v řízení o navrácení dítěte pro stanovení příslušnosti soudu k rozhodnutí o výchově Sedlák, Petr 2009 Článek v periodikách Ne
Důvody navrácení z náhradní rodinné péče Kovalčíková, Monika 2010 Článek v periodikách Ne
Gambler v rodině - co s tím? Novák, Tomáš 2010 Článek v periodikách Ne
Hájí náš stát nejlepší zájmy dítěte dostatečně? Vodičková, Marie, Müllerová, Ludmila 2004 Článek v periodikách Ne
Informační deficit v řízení o vyživovací povinnosti a jeho kompenzace Del Favero, Marek 2009 Článek v periodikách Ne
Jak dál v náhradní péči o dítě (K některým aktuálním otázkám) Radvanová, Senta 2002 Článek v periodikách Ne
Jak přežít rozvodové peklo : malý sumář velkých rozvodových hrůz a jak je učinit snesitelnějšími Novák, Tomáš, Průchová, Bohumila 2004 Monografie a sborník Ne
Jak vymáhat plnění povinností rozvedeného rodiče vůči dítěti? - Luboš Patera Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Na Vaší straně 2007 Audiozáznam Ano
Je matkám rozhodnutým dát dítě k adopci zaručena anonymita? Lukešová, Jaroslava, Janeček, Josef 2003 Článek v periodikách Ne
Jsou domyšleny všechny souvislosti? (Souhlas rodiče s osvojením není bezproblémový) Radvanová, Senta, Smolík, Petr 2010 Článek v periodikách Ne
Jsou rozvedení otcové při svěřování dětí do péče diskriminováni? Gejdoš, Peter 2009 Bakalářská práce Ano
K 213 [elektronický zdroj] Fiala, Jiří 2004 Monografie a sborník Ne
K některým otázkám souvisejícím s rozvodem manželství a opatrovnickým řízením ve světle návrhu nového civilního kodexu Plátěnková, Hana 2009 Článek v periodikách Ne
K problematice opatrovnictví ve správním řízení Jemelka, Luboš 2008 Článek v periodikách Ne
K problematice pěstounské péče Novotná, Věra 2010 Článek v periodikách Ne
Kauza tzv. právně volné dítě Králíčková, Zdeňka 2004 Článek v periodikách Ne
Kdy je možné rodičům odebrat dítě? Novotná, Věra 2006 Článek v periodikách Ne
Kdy je rozvod opravdu nutný? Novák, Tomáš 2005 Článek v periodikách Ne
Když vás trápí někdo blízký Mach, Jan, Šmolka, Petr 1999 Monografie a sborník Ne
Když vás trápí někdo blízký : manželské a rodinné vztahy z pohledu psychologa a právníka Kopřiva, Karel 1998 Monografie a sborník Ne
Kritéria svěření nezletilého dítěte do výchovy Jonáková, Irena 2008 Článek v periodikách Ne
Lze interpretací navrátit institutu opatrovnictví jeho skutečný soukromoprávní účel? Králíčková, Zdeňka, Večerková, Eva 2007 Článek v periodikách Ano
Lze zakázat styk dítěte s rodiči a příbuznými? Novotná, Věra 2006 Článek v periodikách Ne
Majetkový opatrovník podle zákona o rodině Lužná, Romana 2010 Článek v periodikách Ne
Mediace při řešení rodinných konfliktů Holá, Lenka 2006 Článek v periodikách Ne
Mezinárodní konference "Když rodič unese vlastní dítě" Kovářová, Daniela 2007 Článek v periodikách Ne
Mezinárodní osvojení Bayerová, Monika 2002 Článek v periodikách Ne
Ministerstvo spravedlnosti hodlá změnit praxi při rozhodování o výživném Svoboda, Karel 2009 Článek v periodikách Ne
Možnosti nápravy narušování návštěv dětí Pavlát, Josef 2010 Článek v periodikách Ne
Možnosti soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí v pomoci řešit spory rodičů o děti Novotná, Věra 2011 Článek v periodikách Ne
Muži versus ženy - právní úprava střídavé výchovy Luňáčková, Oldřiška 2011 Článek v periodikách Ne
Náhradní mateřství je velmi diskutovaným problémem Smolíková, Kateřina 2009 Článek v periodikách Ne
Nález Ústavního soudu k podmínkám odebrání dítěte z péče rodičů : nález Ústavního soudu ČR ze dne 20. 7. 2010, sp. zn. IV.ÚS 2244/09 Hovorka, Daniel 2010 Článek v periodikách Ne
Nález Ústavního soudu, kterým se zrušuje § 57 odst. 1 zákona o rodině Lužná, Romana 2010 Článek v periodikách Ne
Nalezené děti a možnosti řešení jejich právního postavení Novotná, Věra 2010 Článek v periodikách Ne
Návrh nové koncepce péče o děti žijící mimo vlastní rodinu Dunovský, Jiří 2005 Článek v periodikách Ne
Několik poznámek k osvojení dítěte Větrovec, Vladislav, Nedorost, Libor 2004 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS