Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
"Každý z nás má své kořeny, ne každý však ví, odkud a kam vedou": sborník kauzistik asistovaných setkání Pávková, Petra, Zetková, Tereza, Zargari, Parisa, Boháčová, Petra, Vlčková, Helena, Salačová, Lucie, Štolfa, Martin, Rozum a Cit 2017 Monografie a sborník Ano
"Patříš k nám!" : rodinné konstelace s dětmi Franke-Gricksch, Marianne 2006 Monografie a sborník Ne
"Syndrom zavrženého rodiče" jako problematický termín Vargová, Branislava 2006 Článek v periodikách Ne
(Ne)bezpečné opalování - MUDr. Helena Drozanová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - SOS 2008 Audiozáznam Ano
(Ne)mluvíte spolu? Popela, Libor 2008 Článek v periodikách Ne
13. komnata Marie Vodičkové Česká televize - 13. komnata 2007 Videozáznam Ano
A stejně jsi adoptovanej! Kramulová, Daniela 2010 Článek v periodikách Ne
Aby nebylo sobecké Koucká, Pavla 2011 Článek v periodikách Ne
Adaptace dítěte v náhradní rodinné péči Klepková, Judita 2009 Diplomová práce Ano
Adaptace rodiny na porozvodovou situaci a její zvládání dětmi Kalhotková, Dana 2006 Diplomová práce Ano
Adopce pro gaye? To by byl pokus na dětech Janeček, Josef 2007 Článek v periodikách Ne
Adopce − dítě jako rukojmí Česká televize 2012 Videozáznam Ano
Adopce.com : průvodce náhradní rodinnou péčí Bubleová, Věduna, Vávrová, Alena, Vyskočil, Filip, Pokorná, Pavla 2018 Monografie a sborník Ano
Agresivitu máme každý v sobě, jde jen o to ji zvládnout, soudí psycholožka Václava Masáková Masáková, Václava, La Sala, Zdeňka 2007 Článek v periodikách Ano
Aktuální otázky náhradní rodinné péče Bechyňová, Věra, Rotreklová, Eva, Kotalová, Kristýna, Hofrová, Veronika, Konvičková, Marta, Kotek, Miloslav, Peřinová, Drahomíra, Chytrý, Michal, Průšová, Lenka, Řezníček, Tomáš, Štěrbová, Dana, Kalábová, Svatoslava, Kopecká, Stanislava, Králíčková, Zdeňka, Dvořáková, Sophia, Sedlák, Petr, 2007 Monografie a sborník Ano
Aktuální otázky náhradní rodinné péče : sborník z ... celostátního semináře NRP : Brno ... Poradenské centrum Triada Není znám Monografie a sborník Ne
Aktuální otázky rozvodu manželství ve srovnání se španělskou úpravou Sedláčková, Miroslava 2007 Diplomová práce Ano
Alimenty a výživné v ČR : vyživovací povinnost – legislativa, souvislosti, odpovědi anonymní dílo Není znám Monografie a sborník Ano
Alkohol, drogy a vaše děti : jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat a jak je zvládat Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav 2003 Monografie a sborník Ne
Alternativní řešení rodinněprávních konfliktů Hladíková, Irena 2009 Disertační práce Ano
Analýza klientů Domu tří přání a jejich rodinného zázemí Škodová, Klára 2011 Diplomová práce Ano
Analýza rizikových faktorů suicidálního jednání v dětství a adolescenci Koutek, J., Kocourková, J. 2013 Článek v periodikách Ne
Anketa k pěstounské péči Barvíková, Jana 2015 Článek v periodikách Ano
Anonymita osvojení versus právo dítěte znát svůj původ Králíčková, Zdeňka 2009 Článek v periodikách Ne
Anorexie a bulimie Česká televize - Rodina, škola a já 2007 Videozáznam Ano
Autentická zkušenost pěstounů se systémem náhradní rodinné péče v České republice Amalthea, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Až čtyřicet tisíc dětí je u nás týráno rodiči Vodičková, Marie, Spoustová, Ivana, Mertin, Václav 2007 Článek v periodikách Ne
Baby web [elektronický zdroj] Media Park (firma) Není znám Monografie a sborník Ne
Bariéry a předpoklady vzniku nové rodiny jako samostatné jednotky u –náctiletých matek Vašková, Renáta 2005 Článek v periodikách Ne
Běh s batohem Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Bez mužů to nejde Mertin, Václav 2005 Článek v periodikách Ne
Bez slitování : drama rodinné msty Švrčinová-Cunnings, Liba, McLellan, Kirstie 2009 Monografie a sborník Ne
Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem: traumata v raném vztahu a psychická odolnost Cairns, Kate, Antonínová, Hana 2013 Monografie a sborník Ne
Bezprizorní děti - Terezie Sverdlinová a Zuzana Štíhová Český rozhlas 2 - Praha - Jak to vidíte? 2011 Audiozáznam Ano
Bilingvismus a interkulturní komunikace Morgensternová, Monika, Šulová, Lenka, Schöllová, Lucie 2011 Monografie a sborník Ne
Bilingvní rodina Harding-Esch, Edith, Riley, Philip 2008 Monografie a sborník Ne
Bojí se Klokánek Literárek? Nevřelová, Lydie, Novotný, Zdeněk, Šturmová, Ludmila, Patočka, Jakub, Motejl, Otakar 2007 Článek v periodikách Ne
Bolavé bříško není žádná legrace Těthalová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Budeme se rozvádět - ale jak to říct dětem? Špaňhelová, Ilona 2012 Článek v periodikách Ne
Budoucnost zákona o sociálně-právní ochraně dětí Český rozhlas 6 - Zaostřeno na občana, Bubleová, Věduna 2012 Audiozáznam Ano
Bydlení u rodičů - právo, nebo povinnost? Filouš, Michal 2007 Článek v periodikách Ne
Byla jsem princeznou : osud ženy, která zaplatila krutou daň Pascarl, Jacqueline 2006 Monografie a sborník Ne
Být dobrým rodičem, lze se to naučit? Klíma, Petr (PPP) 2005 Článek v periodikách Ne
Case management aneb spolupráce ve službách náhradní rodinné péče - zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou Semerádová, Monika, Černá, Ria, Svoboda, David Není znám Monografie a sborník Ano
Centrum Klokánek dostalo nové prostory anonymní dílo 2007 Článek v periodikách Ne
České rodinné právo Hrušáková, Milana, Králíčková, Zdeňka 2006 Monografie a sborník Ne
Česko už je proti snadným "vývozům" dětí Nosálková, Tereza 2007 Článek v periodikách Ne
Cesta budoucích rodičů k náhradní rodinné péči se zaměřením na osvojení Hájková, Pavla 2012 Diplomová práce Ano
Cesta do bezpečí Hudges, Daniel, Kramulová, Daniela 2007 Článek v periodikách Ne
Cesta k dítěti: terapeutické metody pro práci s dětmi v náhradní rodinné péči Amalthea, Nadace Sirius 2013 Výzkumy Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 17

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS