Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Úzkostný pacient Honzák, Radkin 2005 Monografie a sborník Ne
V Meclově skončila oprava centra pro lidi s psychickým handicapem Český rozhlas - Plzeň - Zprávy 2012 Audiozáznam Ano
Vaše právo!: první právní pomoc ženám, obětem domácího násilí Spoustová, Ivana, Voňková, Jiřina 2010 Monografie a sborník Ano
Vážné onemocnění očí u dětí - MUDr. Pavel Pochop — Vydírání dětmi - Lucie Vaníčková Česká televize - Sama doma 2009 Videozáznam Ano
Vliv náhradní péče na psychický vývoj dítěte Ptáček, Radek, Kuželová, Hana 2011 Článek v periodikách Ne
Vliv nelékařských služeb na kvalitu života pečovatelů o děti s onkologickým onemocněním Vaďurová, Helena 2008 Článek v periodikách Ne
Vliv psychické formy domácího násilí na děti v rodině Pauločáková, Klára 2010 Diplomová práce Ano
Vliv sociálního prostředí na proces socializace a vzdělání jedince [rukopis] Lidová, Kristýna 2009 Bakalářská práce Ano
Vnímání světa u malých dětí s hluchoslepotou, možnosti jejich smyslového, sociálního a psychického rozvoje Korčáková, Blanka 2010 Bakalářská práce Ano
Vnitřní nazírání: nová věda osobní transformace Siegel, Daniel J. 2014 Monografie a sborník Ne
Vnitřní svět traumatu Kalsched, Donald 2011 Monografie a sborník Ne
Vražda duše : incest a jeho terapie Wirtz, Ursula 2005 Monografie a sborník Ne
Všechny vás zabiju! Česká televize - Rodina a já 2011 Videozáznam Ano
Výkon rodičovské zodpovědnosti a syndrom zavrženého rodiče Švehlová, Marie 2010 Diplomová práce Ano
Vývoj kampaní nadace Naše Dítě proti týrání dětí od roku 2005 do současnosti [rukopis] Kmeťová, Markéta 2009 Bakalářská práce Ano
Vývojové poruchy řeči Preissová, Irena 2013 Článek v periodikách Ano
Vzdělávejme se, abychom jim lépe rozuměli : výsledky a interpretace výzkumu psychických dispozic k sociálně nežádoucímu chování u žáků 6. tříd Olomouckého kraje Hédlová, Vladimíra, Nejeschlebová, Lenka 2008 Monografie a sborník Ne
Začátek školního roku a psychické potíže dětí - MUDr. Jiří Podlipný Český rozhlas - Plzeň - Co Vás zajímá 2015 Audiozáznam Ano
Zájem dítěte v mezinárodním osvojení Janda, Rostislav 2010 Diplomová práce Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu sourozenců mentálně postižených Tereza Horáčková (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd) Není znám Výzkumy Ano
Zážitkový pobyt dobrovoľníkov Navrat, o.z. Není znám Videozáznam Ano
Zneužívané děti nesou celoživotní následky www.ct24.cz 2011 Videozáznam Ano
Zpívej mi, mámo ... Lipinská, Kateřina 2010 Článek v periodikách Ne
Zvíře : příběh o klukovi, který promluvil Hayden, Torey L. 2010 Monografie a sborník Ne
Zvíře pomáhá najít vztah k lidem Hučín, Jakub, Straková, Štěpánka 2010 Článek v periodikách Ano
[Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy] Trpišovská, Dobromila 2005 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 5 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS