Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Bezpečná výchova : budování jisté vztahové vazby mezi rodiči a dětmi Brisch, Karl Heinz 2012 Monografie a sborník Ne
Chodit - mluvit - myslet : o vývoji malého dítěte od početí a v prvních letech života Glöckler, Michaela, Flinspach, Jürgen 2007 Monografie a sborník Ne
Články Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Dítě s Downovým syndromem a péče o něj [Děti s mentálním postižením] Kašparová, Martina, Sirius 2015 Článek v periodikách Ano
Do porodnice s dulou - očekávaná sociální opora u porodu Fraňková, Marta 2009 Diplomová práce Ano
Downův syndrom Česká televize – Diagnoza 2003 Videozáznam Ano
Downův syndrom : definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělávání, dospělost Selikowitz, Mark 2011 Monografie a sborník Ne
Etické aspekty komplexní péče o děti s Downovým syndromem Hartoš, Viktor 2010 Disertační práce Ano
Etické dilema zachraňování dětí na hranici viability Müllerová, Soňa 2008 Bakalářská práce Ano
Genetické aspekty DMD/BMD - MUDr. Renata Gaillyová Treat - NMD 2013 Videozáznam Ano
Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele Kovařík, Jiří 2003 Článek v periodikách Ne
Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí Honzík, Tomáš 2011 Článek v periodikách Ano
Kojenecké období (do 1 roku věku) [Vývoj dítěte a jeho potřeby. Vývoj psychické odolnosti dítěte a výchova] Nováková, Milena, Sirius 2014 Článek v periodikách Ano
Kongenitální cytomegalovirová infekce: diagnostika a terapie Bartošová, Drahomíra 2011 Článek v periodikách Ano
Léčba polohového plagiocefalu pomocí kraniální remodelační ortézy Lipina, Radim, Rosický, Jiří, Golová, Štěpánka 2012 Článek v periodikách Ano
Lysosomální onemocnění – současné možnosti diagnostiky a terapie Malinová, Věra, Honzík, Tomáš 2013 Článek v periodikách Ano
Má právo na život jen zdravé dítě? Smržová, Dagmar, Labusová, Eva 2010 Článek v periodikách Ano
Malrotace v dětském věku Šimsová, Magdalena, Šnajdauf, Jiří, Rygl, Michal 2013 Článek v periodikách Ano
Máme vědět, zda jsme byli chtěné dítě? Cenková, Tamara, Růžička, Jiří, Hrdličková, Lucie 2010 Článek v periodikách Ne
Miminko.com [elektronický zdroj] Moravcová, Vendula Není znám Monografie a sborník Ne
Možnosti prenatální genetiky v diagnostice onemocnění ledvin Gřegořová, Andrea 2013 Článek v periodikách Ne
Možnosti prevence alergie v prenatálním i postnatálním období v roce 2013 Daňková, Eva 2013 Článek v periodikách Ano
Naia se smí narodit Zuckoff, Mitchell 2004 Monografie a sborník Ne
Nedonošené děti a péče o ně - Lenka Novotná (Nedoklubko) Český rozhlas - Regina - Třináctka 2010 Audiozáznam Ano
O prenatální diagnostice s MUDr. Veronikou Frisovou, Ph.D. Nadace Sirius 2013 Videozáznam Ano
Počátky našeho duševního života Matějček, Zdeněk, Langmeier, Josef 1986 Monografie a sborník Ne
Postoje žen v reprodukčním věku ke sluchovému postižení a k možnostem jeho diagnostiky před narozením dítěte Rozehnalová, Klára 2016 Bakalářská práce Ano
Posttraumatická stresová porucha (PTSD) po porodu - diagnostika a terapie Mrowetz, Michaela 2013 Článek v periodikách Ano
Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care : a guide for essential practice Světová zdravotnická organizace. Reproductive Health and Research 2003 Monografie a sborník Ne
Překlady Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Prenatální diagnostika - MUDr. Ondřej Šimetka Český rozhlas - Ostrava - Lékárna 2012 Audiozáznam Ano
Prenatální diagnostika - MUDr. Viktor Tomek Český rozhlas Region - Poradny dopoledního Regionu 2015 Audiozáznam Ano
Prenatální diagnostika a fetální medicína Šantavý, Jiří 2010 Článek v periodikách Ne
Prenatální diagnostika střevní duplikatury pomocí ultrazvuku Mihál, Vladimír, Michálková, Kamila, Malý, Tomáš 2009 Článek v periodikách Ano
Prenatální diagnostika vrozených vad plodu v otázkách a odpovědích Frisová, Veronika, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Prenatální kardiologie - MUDr. Tomáš Gruszka Český rozhlas - Ostrava - Lékárna 2011 Audiozáznam Ano
Prenatální učení a výchova - PhDr. Jiří Tyl Český rozhlas - Regina - Třináctka 2008 Audiozáznam Ano
Prenatální vývoj jako součást edukace v primární škole Rašková, Miluše 2010 Článek v periodikách Ne
Prenatálním učením ke genialitě? Kramulová, Daniela, Tylová, Václava, Šulová, Lenka 2006 Článek v periodikách Ne
Psychologie v perinatální péči: praktické otázky a náročné situace Takács, Lea, Šulová, Lenka, Sobotková, Daniela, Pečená, Marie, Raudenská, Jaroslava, Hanulíková, Petra, Javůrková, Alena, Roztočil, Aleš, Mohr, Pavel, Vavřinková, Blanka, Hrdličková, Markéta, Dittrichová, Jaroslava, Procházková, Eva, Borůvková, Klára, Hoskovcová, Simona, Hrušková, Zuzana, Štětovská, Iva, Havrdová, Zuzana, Krejčíková, Zuzana, 2015 Monografie a sborník Ne
Retropankreaticky lokalizovaná bronchogenní cysta Mihál, Vladimír, Michálková, Kamila, Tkachyk, Oxana 2006 Článek v periodikách Ano
Rizikové těhotenství - MUDr. Tomáš Binder Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2010 Audiozáznam Ano
Rozhodování o narození dítěte s Downovým syndromem Šulcová, Monika 2010 Bakalářská práce Ano
Rozhovory Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Stres matky během těhotenství jako antecedent behaviorálních potíží v dětství Foltová, Lucie 2008 Bakalářská práce Ano
Těhotenství a porod u pacientky s čistým karyotypem 46,XY. Souhrn dosavadních poznatků o XY ženách Poláková, Monika, Alexander, Daniel, Šulc, Jan, Vlachová-Zetová, Lucie, Vlk, Radovan, Křepelová, Anna, Žantová, Darina 2013 Článek v periodikách Ano
Vrozené vývojové vady: nejdůležitější otázky a odpovědi [Děti s jiným závažným zdravotním znevýhodněním] Mészárosová, Anna, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Životní události, vnímaná sociální opora, somatické obtíže a nemoci během těhotenství jako prediktory prenatální mateřské anxiety a deprese Baďurová, Radmila 2005 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS