Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Achondroplazie Vitalion.cz Není znám Monografie a sborník Ano
Blauův syndrom / juvenilní sarkoidóza PRINTO (Paediatric Rheumatology International Trials Organisation) 2010 Monografie a sborník Ano
Children of disabled parents: new thinking about families affected by disability and illness Newman, Tony 2003 Monografie a sborník Ne
Chůvičky Modrý koník 2013 Článek v periodikách Ano
Člověk s mentálním postižením a rodičovství Bednářová, Iva 2011 Bakalářská práce Ano
Dětské audiologické poradenství a raná intervence u sluchově postižených v Německu : Heidelberg, Badensko-Württembersko Hricová, Lenka 2009 Článek v periodikách Ano
Dítě se speciálními potřebami Kerr, Susan 1997 Monografie a sborník Ne
Dokument "Moji milovaní" by měl vidět každý Kočí, Jakub D., Žena-In.cz 2013 Článek v periodikách Ano
Equal treatment for people with mental retardation: having and raising children Field, Martha A., Sanchez, Valerie A. 2001 Monografie a sborník Ne
Fyzioterapie u genetických vývojových vad Filová, Jitka 2015 Bakalářská práce Ano
Genetická péče o pacienty s muskulárními dystrofiemi Maříková, Taťána 2009 Monografie a sborník Ano
Genetické pozadí syndromu Prader-Willi v kontextu práce nutričního terapeuta Adamová, Klára 2011 Bakalářská práce Ano
Integrace žáka s downovým syndromem v základní škole běžného typu Sladká, Markéta 2012 Bakalářská práce Ano
Jak pečovat o malé děti Gůrová, Kateřina 2016 Monografie a sborník Ano
Jak se žije dětem s postižením : problematika pěti typů zdravotního postižení Chvátalová, Helena 2012 Monografie a sborník Ne
Jsem na vozíku a čekám miminko Šika, Petr, Vozíčkář ... aby Vám život neujel 2012 Článek v periodikách Ano
Jsme v tom všichni: posila pro rodiče pečující o dítě s postižením aneb jak to vidí sourozenci Matyášová, Pavla 2016 Monografie a sborník Ne
Když máma nevidí Eda.cz, Bednářová, Veronika 2011 Monografie a sborník Ano
Komunikace a výchova v rodině neslyšících rodičů se slyšícím dítětem a slyšících rodičů s neslyšícím dítětem Freitingerová, Pavla 2015 Bakalářská práce Ano
Kontaktní rodičovství? Základ je naladit se na své dítě Harnošová, Lucie, Týden.cz 2014 Článek v periodikách Ano
Lidé s mentálním postižením v roli rodičů Mrázová-Huclová, Miroslava 2008 Bakalářská práce Ano
Mateřství žen s hendikepem Waleczková, Renáta 2016 Diplomová práce Ano
Moji milovaní Česká televize 2008 Videozáznam Ano
Neúplná rodina a těžce postižený rodič - Zdeňka Sládečková a Michaela Bičíková Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Karambol 2013 Audiozáznam Ano
Nevidomí mezi námi - Rodičovství a děti Okamžik (sdružení) 2016 Článek v periodikách Ano
Nevidomí rodiče a jejich zkušenosti: těhotenství, porod a péče o dítě do 3 let Kavalírová, Kateřina, Liška, Vít, Vondráčková, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Out of the mainstream: helping the children of parents with a mental illness Loshak, Rosemary 2013 Monografie a sborník Ne
Pes equinovarus congenitus: Ponsetiho metoda Global Help 2009 Monografie a sborník Ano
Podpora dospělého člověka se středně těžkým mentálním postižením v rodinném prostředí Hausvaterová, Pavlína 2014 Diplomová práce Ano
Podpora pozitivního osobnostního rozvoje slyšících jedinců vychovávaných neslyšícími rodiči Maissnerová, Jana 2015 Diplomová práce Ano
Postižení v nejužší rodině - Pavel, Viktor a Václav Martínkovi Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2006 Audiozáznam Ano
Představy o rodičovském životě osob s kombinovaným postižením Juříčková, Veronika 2015 Diplomová práce Ano
Psychosociální aspekty života po úrazu s následkem trvalého tělesného postižení Sčotková, Gabriela 2010 Diplomová práce Ano
Raná komunikace mezi matkou a dítětem : neslyšící matka se svým sluchově postiženým dítětem : slyšící matka se svým slyšícím dítětem Hronová, Anna, Motejzíková, Jitka 2002 Výzkumy Ne
Riziko atopického ekzému u dětí protopan.cz Není znám Monografie a sborník Ano
Rodiče s handicapem Facebook 2015 Monografie a sborník Ano
Rodiče s postižením intelektu Šnytová, Lucie, Brejlová, Dagmar, Dobromysl.cz 2013 Článek v periodikách Ano
Rodičem po transplantaci kmenových buněk krvetvorby v dětství Pertlová, Andrea, Keslová, Petra, Nagyová, Blanka, Sedláček, Petr (onko) 2011 Článek v periodikách Ano
Rozvoj řeči u dítěte s Prader-Willi syndromem Kalivodová, Markéta 2013 Bakalářská práce Ano
S bříškem a handicapem Vítová, Kateřina, Aktivní život 2014 Článek v periodikách Ano
Slyšící děti neslyšících rodičů Česká televize - Televizní klub neslyšících 2007 Videozáznam Ano
Slyšící děti neslyšících rodičů Redlich, Karel, Vlčková, Mária 2006 Článek v periodikách Ne
Smíšené rodiny slyšících a neslyšících Česká televize - Televizní klub neslyšících 2008 Videozáznam Ano
Specifické problémy neslyšících rodičů se slyšícími dětmi Strnadová, Věra 2002 Článek v periodikách Ne
Specifika komunikace s tělesně handicapovanou ženou v gynekologii a porodnictví Robenková, Nikola 2014 Diplomová práce Ano
Specifika života s roztroušenou sklerózou Kudělková, Eva 2009 Diplomová práce Ano
Syndrom Prader-Willi: rady pro rodiče, děti a blízké okolí Zapletalová, Jiřina 2004 Monografie a sborník Ne
Ve světě sluchového postižení : informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem Hudáková, Andrea 2005 Monografie a sborník Ne
Vliv zrakového postižení rodičů na socializaci intaktního dítěte Haringová, Věra 2013 Diplomová práce Ano
Výchova k partnerství a rodičovství Lukáčová, Monika 2012 Bakalářská práce Ano

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS