Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Adresář služeb nejen pro neslyšící Federace rodičů a přátel sluchově postižených 2007 Monografie a sborník Ne
Adresář služeb pro sluchově postižené Koutová, Jitka 2005 Monografie a sborník Ne
Certifikační řád a metodika místního šetření pro proces certifikace dle standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Martanová, Veronika 2012 Monografie a sborník Ano
Denní stacionář jako poskytovatel služeb pro jedince s tělesným a kombinovaným postižením Culková, Zdena 2010 Diplomová práce Ano
Faktor času a resilience v rodinách s dítětem se sluchovým postižením = The time factor and resilience in families with hearing impaired child Potměšil, Miloň, Hanáková, Adéla, Urbanovská, Eva 2012 Článek v periodikách Ano
Kde a kdo poskytuje paliativní péči? [Paliativní péče o děti] Lažová, Hana, Sirius 2014 Článek v periodikách Ano
Krajům chybí peníze na sociální služby Česká televize - Události v regionech 2013 Videozáznam Ano
Kvalitativní analýza dopadu nové drogové legislativy na drogovou scénu z perspektivy pracovníků zdravotnických zařízení a významných poskytovatelů služeb uživatelům nelegálních drog. Miovský, Michal, Zábranský, Tomáš 2003 Článek v periodikách Ne
Manuál certifikátora Martanová, Veronika 2012 Monografie a sborník Ano
Mimoškolní péče o děti v Evropě Knotová, Dana 2007 Článek v periodikách Ano
Nejen tábory nabízejí sdružení dětí a mládeže Doubrava, Lukáš 2006 Článek v periodikách Ne
Neslyším. Ale mluvte na mě, prosím : sdružení Tamtam podává pomocnou ruku rodinám, které mají sluchově handicapované děti Těthalová, Marie 2008 Článek v periodikách Ne
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Nový zákon o sociálních službách — Příběhy uživatelů sociálních služeb — Jak lze konkrétní situace řešit Česká televize - Klíč 2008 Videozáznam Ano
Občanské sdružení Helppes Hana Kosová 2011 Videozáznam Ano
Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené - Postoje uživatelů a poskytovatelů (souhrnná zpráva z průzkumu konaného v roce 2009) Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených 2009 Výzkumy Ano
Otázky kolem zákonu o sociálních službách — ÚSP Barbora v Kutné Hoře — Příběhy dětí s těžkým zdravotním postižením Česká televize - Klíč 2006 Videozáznam Ano
Podpora pro rodinu a dítě : metodika služby Ženíšková, Jana, Svoboda, David, Černá, Ria 2012 Výzkumy Ano
Poskytovatelé volnočasových aktivit [Volný čas dětí se zdravotním postižením] Jantová, Alžběta, Janto, Pavol, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Průběh služby rané péče [Raná péče] Kudelová, Ivana, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Průvodce profesemi, institucemi a službami věnujícími se péči o rodiny a děti Jindrová, Markéta, VEGA - centrum pro rodinu 2015 Monografie a sborník Ano
Registr poskytovatelů sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce) Není znám Monografie a sborník Ne
Registr poskytovatelů sociálních služeb [Registr poskytovatelů sociálních služeb] Sirius 2011 Článek v periodikách Ano
Rukověť pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže Velemínský, Miloš, Studenovský, Petr 2008 Monografie a sborník Ne
Sociální služby - průzkum očekávání poskytovatelů a uživatelů Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených 2005 Výzkumy Ano
Sociální služby jsou v ohrožení, víc než 200 by jich mohlo skončit Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Ranní interview, Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Ozvěny dne 2012 Audiozáznam Ano
Spondea - sborník k desátému výročí založení organizace Sakař, Petr, Úlehlová, Dagmar 2008 Monografie a sborník Ano
Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Martanová, Veronika 2012 Monografie a sborník Ano
Transformace sociálních služeb Česká televize - Klíč 2013 Videozáznam Ano
Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže : studijní materiál pro projekt Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže Havrdová, Egle, Cejp, Martin 2007 Monografie a sborník Ne
Uživatelé sociálních služeb a nový systém jejich poskytování: výzkum názorů a postojů Institut rozvoje sociálních služeb (organizace) 2008 Monografie a sborník Ano
Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže [elektronický zdroj] : sborník příspěvků Velemínský, Miloš, Prokešová, Radka 2008 Multimediální nosič Ne
Zákon o zaměstnanosti prý diskriminuje cizince a invalidy Česká televize - Zprávy 2012 Videozáznam Ano

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS