Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
9. 9. 2013 Den dyslexie – 4. ročník anonymní dílo 2013 Článek v periodikách Ano
9. září - Den dyslexie Český rozhlas 3 - Vltava 2010 Audiozáznam Ano
Accommodative intelligent educational environments for dyslexic learners CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2006 Výzkumy Ano
Aktuálne problémy centier špeciálnopedagogického poradenstva vo vzťahu k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami na Slovensku Horňák, Ladislav 2009 Článek v periodikách Ne
Analýza dílčích aspektů specifických poruch Michalová, Zdeňka 2004 Monografie a sborník Ne
Analýza profilu výkonu v testu WISC-III u mimořádně rozumově nadaných dětí s dyslexií Portešová, Šárka 2008 Článek v periodikách Ne
Aplikace strukturovaného učení v práci na počítači u nevidomého žáka s autismem a lehkou mentální retardací Vilášková, Dagmar 2009 Článek v periodikách Ne
Aspekty spolupráce PPP a pediatrů Schneider, Lubomír 2005 Článek v periodikách Ano
Behaviorální, emoční a sociální potíže dyslektických dětí během školní docházky (7–15 let) Foltová, Lucie, Portešová, Šárka, Kukla, Lubomír 2013 Článek v periodikách Ne
Budeme moci predikovat čtení a jeho poruchy (dyslexii) pomocí očních pohybů? Jošt, Jiří 2007 Článek v periodikách Ne
České školy nedisponují dostatkem míst pro děti s dyslexií Česká televize - Události 2010 Videozáznam Ano
Český jazyk a cizí jazyky: žáci se specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ Krejčová, Lenka, Bodnárová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ne
Cílové skupiny současné speciální pedagogiky Titzl, Boris 2009 Článek v periodikách Ne
Činnosti pedagogicko-psychologických poraden při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Novotná, Magdalena 2009 Článek v periodikách Ne
Cizí jazyky a specifické poruchy učení Zelinková, Olga 2005 Monografie a sborník Ne
Co je dyslexie, její rizika a diagnostika Zelinková, Olga 2013 Monografie a sborník Ne
Co je dyspraxie, její rizika a prevence Zelinková, Olga, Horáková, Olga, Jiskrová, Blanka 2013 Monografie a sborník Ne
Co je kineziologie a metoda jednotného mozku? Český rozhlas - Region [Vysočina] - Tandem, Rutová, Miloslava 2008 Audiozáznam Ano
Co je nového ve světě dyslexie Zelinková, Olga 2004 Článek v periodikách Ne
Co je to kineziologie? - Miloslava Rutová Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Karambol, Rutová, Miloslava, Boušková, Jana 2012 Audiozáznam Ano
Co je to kineziologie? - Miloslava Rutová Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Tandem, Rutová, Miloslava 2012 Audiozáznam Ano
Co nového ve výuce čtení Zelinková, Olga 1997 Článek v periodikách Ne
Čteme a počítáme s počítačovými programy firmy GeMiS: metodická příručka Zelinková, Olga 2002 Monografie a sborník Ne
Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení : rozvoj vnímání a poznávání Pokorná, Věra 2007 Monografie a sborník Ne
Cvičení pro dyslektiky Zelinková, Olga, Jilemnický, Ivan 1996 Monografie a sborník Ne
Den dyslexie Český rozhlas 3 - Vltava 2011 Audiozáznam Ano
Den dyslexie - PhDr. Kamila Šemberová a Jaroslav Valečka Česká televize - Sama doma 2011 Videozáznam Ano
Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD Michalová, Zdeňka 2015 Monografie a sborník Ne
Děti a specifické poruchy učení - Libor Mikulášek Český rozhlas - Brno - Apetýt 2015 Audiozáznam Ano
Děti s dyslexií zaplnily Veletržní palác Český rozhlas - Regina 2010 Audiozáznam Ano
Děti s potřebou specifické péče : praktická příručka pro práci učitele Kavale, Markéta, Pilařová, Martina, Nedvědová, Silva 1999 Monografie a sborník Ne
Děti s vývojovými poruchami učení - co o nich víme a jak jim pomáhat Smutná, Jiřina 1998 Monografie a sborník Ne
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami - Ivo Feistauer a Denisa Voborníková Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2014 Audiozáznam Ano
Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředí Vašutová, Maria 2008 Monografie a sborník Ne
Dětský mozek - MUDr. Eva Brichtová — Muzikoterapie a specifické poruchy učení a chování - Marie Beníčková — Sbírka pro Anetku - Simona a Aneta Bršťákovy Česká televize - Sama doma 2013 Videozáznam Ano
Diagnostická kritéria pro specifické poruchy učení Mertin, Václav 1999 Článek v periodikách Ne
Diagnostické využití percepce barev u dětí se specifickými poruchami učení a chování Vašutová, Maria 2004 Monografie a sborník Ne
Diagnostika - učitel - žák Křováčková, Blanka 2014 Monografie a sborník Ne
Diagnostika vývojových dyskalkulií na obvodě Prahy 6 Kucharská, Anna 2004 Článek v periodikách Ne
Diagnóza vývojové poruchy: dobrý pomocník, ale nebezpečný pán Dvořák, Dominik 2006 Článek v periodikách Ano
Dítě nežije náš život Mertin, Václav 2000 Článek v periodikách Ano
DoD v ZŠ pro nevidomé - Martina Malotová a Ivana Kokošková Český rozhlas - Regina - Tmavomodrý svět 2013 Audiozáznam Ano
Dříve než půjde do školy: lehká mozková dysfunkce v předškolním věku Třesohlavá, Zdeňka, Černá, Marie, Kňourková, Marie 1990 Monografie a sborník Ne
Dys - poruchy pozornosti, rozdělení - MUDr. Daniela Švancarová Česká televize - Sama doma 2010 Videozáznam Ano
Dysfunkce všeho druhu - Václava Masáková Český rozhlas - Třináctka Plus, Masáková, Václava 2015 Audiozáznam Ano
Dysgrafie - Mgr. Hana Žáčková Česká televize - Sama doma 2010 Videozáznam Ano
Dyskalkulie III : vliv dyskalkulie na profesní zařazení jedinců v dospělosti Blažková, Růžena 2012 Monografie a sborník Ne
Dyslektické třídy - Mgr. Dana Pumprová Česká televize - Sama doma 2006 Videozáznam Ano
Dyslektické, dysgrafické děti a děti s lehkou mozkovou dysfunkcí u klavíru Grabcová, Jana 1999 Článek v periodikách Ne
Dyslexie - dyslexia Žáčková, Hana, Jucovičová, Drahomíra 2008 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS