Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
"Děti potřebují láskyplnou důslednost" Michalová, Zdeňka, Těthalová, Marie 2007 Článek v periodikách Ne
Adaptace rodiny na porozvodovou situaci a její zvládání dětmi Kalhotková, Dana 2006 Diplomová práce Ano
Agresivita a kriminalita školní mládeže Martínek, Zdeněk 2015 Monografie a sborník Ne
Agresivita a poruchy chování u dětí - MUDr. Eva Nosková Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2009 Audiozáznam Ano
Analýza dílčích aspektů specifických poruch Michalová, Zdeňka 2004 Monografie a sborník Ne
Analýza rizikových faktorů suicidálního jednání v dětství a adolescenci Koutek, J., Kocourková, J. 2013 Článek v periodikách Ne
Anger-related disorders [elektronický zdroj] : a practitioner’s guide to comparative treatments Feindler, Eva L. 2006 Monografie a sborník Ne
Artefiletika jako prostor pro rozvoj sociálních kompetencí dětí s problémy v chování na 2. stupni ZŠ Běhounková, Leona 2009 Článek v periodikách Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Bolest jako úleva Phelps, Lenka 2007 Článek v periodikách Ne
Causes of pathological behavior of children and the possibilities of social prevention Lešková, Lýdia 2010 Monografie a sborník Ne
Charakteristiky výtvarného projevu mladistvých s poruchami chování Khýr, Marek 2006 Článek v periodikách Ne
Citová vazba a sociální adaptace v rané adolescenci Štefánková, Zuzana 2011 Disertační práce Ano
Co do školy nepatří Žlunková, Jitka 2010 Monografie a sborník Ne
Co je kineziologie a metoda jednotného mozku? Český rozhlas - Region [Vysočina] - Tandem, Rutová, Miloslava 2008 Audiozáznam Ano
Co je to kineziologie? - Miloslava Rutová Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Karambol, Rutová, Miloslava, Boušková, Jana 2012 Audiozáznam Ano
Co je to kineziologie? - Miloslava Rutová Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Tandem, Rutová, Miloslava 2012 Audiozáznam Ano
Determinants of Behavioural Problems in Romanian Children Adopted in Ontario Marcovitch, Sharon, Goldberg, Susan, Gold, Amanda 1997 Článek v periodikách Ne
Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD Michalová, Zdeňka 2015 Monografie a sborník Ne
Děti s poruchami chování zřejmě přijdou o asistenta Česká televize - Události v regionech [Ostrava] 2012 Videozáznam Ano
Děti s výchovnými obtížemi Novák, Tomáš 2009 Článek v periodikách Ne
Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředí Vašutová, Maria 2008 Monografie a sborník Ne
Děti v ústavní péči Filipová, Pavla 2008 Článek v periodikách Ne
Děti, škola, delikvence Šturma, Jaroslav 2005 Článek v periodikách Ne
Diagnóza vývojové poruchy: dobrý pomocník, ale nebezpečný pán Dvořák, Dominik 2006 Článek v periodikách Ano
Dítě a škola Vaníčková, Eva, Provazníková, Hana 1998 Monografie a sborník Ne
Dítě s poruchou chování a emocí Vitásková, Kateřina 2009 Monografie a sborník Ne
Do školy ano, či ne? Špačková, Renata 2006 Článek v periodikách Ano
Domácí násilí jako trvající společenský problém Hurychová, Eva 2015 Diplomová práce Ne
Domov Libčice : celoroční pobytové zařízení pro děti a dospělé s autismem APLA (sdružení) 2009 Monografie a sborník Ano
Dramatická výchova jako cesta k intervenci dětí s poruchou chování Pavlovská, Marie, Vojtová, Věra 2012 Článek v periodikách Ne
Edukační ovlivňování působení médií jako jedna z možností prevence poruch chování Kaliba, Martin 2009 Článek v periodikách Ne
Hra "Na pošťáka" jako příklad terapeutické intervence v rámci skupinové psychoterapie s dospívajícími = " Playing postman" game as an example of therapeutic intervention in the group psychotherapy setting with adolescents Foltová, Lucie, Hytych, Roman 2012 Článek v periodikách Ne
Hyperkinetická porucha a poruchy chování Paclt, Ivo, Ptáček, Radek 2007 Monografie a sborník Ne
Indirect and direct aggression [elektronický zdroj] Osterman, Karin 2010 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti Vojtová, Věra 2010 Monografie a sborník Ne
Jak diferencovat mezi nezletilými provinilci? Čírtková, Ludmila 2010 Článek v periodikách Ne
Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 2015 Monografie a sborník Ne
Jak žít s dětmi s LMD Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 2001 Článek v periodikách Ne
Je integrace u hyperkinetického dítěte vždy nejlepším řešením? Michalová, Zdeňka 2005 Článek v periodikách Ne
Jsem traktor nebo dělo? : vnitřní realita "šílených" dětí Pöthe, Petr 2009 Článek v periodikách Ne
K etice soukromého (nejen) etopedického vyšetření, aneb, Kdy by měl i OSPOD zpozornět Novák, Tomáš 2012 Článek v periodikách Ne
K některým problémům osobnosti dítěte s nadváhou Fraňková, Slávka, Novotná, Petra, Malichová, Eva 2010 Článek v periodikách Ne
Když dítě zlobí doma, či vyrušuje ve škole, nejspíš si žádá víc pozornosti : Spíš než poznámka zabere rozmluva Kotábová, Marie, La Sala, Zdeňka 2007 Článek v periodikách Ano
Kousání nehtů může vyjadřovat agresi vůči okolí anonymní dílo 2007 Článek v periodikách Ne
Malí velcí tyrani Frank, Petr 1996 Monografie a sborník Ne
Malý tyran Prekopová, Jiřina 2009 Monografie a sborník Ne
Máte neklidné, nesoustředěné dítě? : metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele Žáčková, Hana, Jucovičová, Drahomíra, Zörklerová, Renáta 2007 Monografie a sborník Ne
Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví Jůn, Hynek 2010 Monografie a sborník Ne
Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování Boďová, Veronika, Hutyrová, Miluše, Růžička, Michal 2012 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS