Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Analýza metod rozvoje komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací Sloupenská, Eva 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje komunikačních kompetencí dětí s Downovým syndromem v raném věku Kroščáková, Miroslava 2016 Bakalářská práce Ano
Aplikace systémů AAK u dětí s narušenou komunikační schopností Fraňková, Martina 2010 Diplomová práce Ano
Cvičné texty pro logopedii Treuová, Hana, Linhartová, Ludmila 2002 Monografie a sborník Ne
Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie : (manuál) Cséfalvay, Zsolt, Košťálová, Milena 2003 Monografie a sborník Ne
Fonetika a fonologie češtiny: s obecným úvodem do problematiky oboru Palková, Zdena 1994 Monografie a sborník Ne
Jak žít s dětmi s LMD Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 2001 Článek v periodikách Ne
Klinická logopedie Škodová, Eva, Jedlička, Ivan, Lechta, Ivan, Fukanová, Věra, Neubauer, Karel, Čecháčková, Miloslava, Salomonová, Anna, Žlab, Zdeněk, Vymlátilová, Eva, Holmanová, Jitka, Stryková, Eva, Kaulfussová, Jitka, Laudová, Lucie 2007 Monografie a sborník Ne
Kognitivní deficity u schizofrenie Obereignerů, Radko, Obereignerů, Katarína, Divéky, Tomáš, Praško, Ján 2011 Článek v periodikách Ano
Koktavost Rádio Impuls 2011 Článek v periodikách Ano
Logopedické repetitórium: teoretické východiská súčasnej logopédie, moderné prístupy k logopedickej starostlivosti o osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou Lechta, Viktor, Baláž, Jozef, Kerekrétiová, Aurélia, Swierkoszová, Jana, Novák, Josef, Hrnčiarová, Anna, Cséfalvay, Zsolt, 1990 Monografie a sborník Ne
Logopedie Vitásková, Kateřina, Peutelschmiedová, Alžběta 2005 Monografie a sborník Ne
Logopedie : narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe Klenková, Jiřina 2006 Monografie a sborník Ne
Logopedie předškolního věku Sovák, Miloš 1989 Monografie a sborník Ne
Milena Lipnická: Logopedická prevence v MŠ anonymní dílo 2013 Článek v periodikách Ano
Mluvit není jen vyslovovat Tučková, Jitka, Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Mozek a řeč : neurologie nejen pro logopedy Love, Russell J., Webb, Wanda G. 2009 Monografie a sborník Ne
Pavučinka: soubor cvičení sluchového vnímání: cvičení sluchového vnímání a rozlišování délky samohlásek, slabik dy-di, ty-ti, ny-ni a sykavek Zelinková, Olga, Šámalová, Lída 2010 Monografie a sborník Ne
Poruchy komunikace u žáků Janderková, Dita 2009 Článek v periodikách Ne
Poruchy řeči u předškoláků - MUDr. Petr Staníček Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2009 Audiozáznam Ano
Poruchy řeči v předškolním věku a jejich náprava anonymní dílo 2013 Článek v periodikách Ano
Prevence poruch řeči u dětí v období do ukončení řečového vývoje Pakostová, Tereza 2010 Bakalářská práce Ano
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat ... Vandasová, Jaroslava, Mišutková, Renata 2001 Monografie a sborník Ne
Problémové děti?: co bychom měli vědět o LMD Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 1998 Článek v periodikách Ne
Problémy s chováním - Erika Matějková — Podzimní infekty a teplota - MUDr. Vladimíra Strnadelová — Jak přežít pubertu - Šárka Gjuričová — Opožděný vývoj řeči - Irena Šáchová Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Propadlíci z první třídy - Simona Hoskovcová Česká televize - Studio 6 2013 Videozáznam Ano
Průvodce vývojem dětské řeči : logopedická prevence Kutálková, Dana 2009 Monografie a sborník Ne
Psychický vývoj kojenců a batolat: vývojové problémy a poruchy v raném věku Sobotková, Daniela, Dittrichová, Jaroslava 2013 Článek v periodikách Ano
Říkanky pro rozvoj řeči : jednoduché logopedické básničky s ilustracemi Tučková, Jitka, Taterová, Irena 2012 Monografie a sborník Ne
Role asistenta pedagoga při integraci dítěte s DMO v mateřské škole Němcová, Blanka 2010 Diplomová práce Ano
Rozvoj komunikačních dovedností u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Kovářová, Gabriela 2009 Diplomová práce Ano
Rozvoj řeči u dítěte s Prader-Willi syndromem Kalivodová, Markéta 2013 Bakalářská práce Ano
Služba rané péče rodinám s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi - využití programů AAK v rodinách Gwóźdźová, Lenka 2009 Článek v periodikách Ne
Soubor logopedických cvičení k nápravě vad výslovnosti Perutková, Jiřina, Kuchyňková, Zdeňka, Hyžíková, Jana 1988 Monografie a sborník Ne
Symptomatické poruchy řeči u dětí Lechta, Viktor, Haškovcová, Helena 2011 Monografie a sborník Ne
Techniky práce s balbutiky Peutelschmiedová, Alžběta 2005 Monografie a sborník Ne
Terapie afázie: teorie a případové studie Cséfalvay, Zsolt, Košťálová, Milena, Egryová, Marta, Marková, Jana, 2007 Monografie a sborník Ne
The handbook of language and speech disorders Damico, Jack Samual, Müller, Nicole, Ball, Martin J. 2010 Monografie a sborník Ne
Učíme se správně mluvit : logopedické hry a hrátky Beranová, Zuzana 2002 Monografie a sborník Ne
Vady výslovnosti Vyštejn, Jan, Janota, Přemysl 1991 Monografie a sborník Ne
Velofaryngální dysfunkce a palatolalie : [klinicko-logopedický aspekt] Kerekrétiová, Aurélia 2008 Monografie a sborník Ne
Vývinová dysfázia: špecificky narušený vývin reči Mikulajová, Marína, Rafajdusová, Iris 1993 Monografie a sborník Ne
Vývojová dysfázie a struktura raných jazykových schopností Smolík, Filip 2009 Článek v periodikách Ne
Vývojová fonologická porucha Dvořák, Josef 2003 Monografie a sborník Ne
Vývojová verbální dyspraxie Dvořák, Josef 2003 Monografie a sborník Ne
Vývojové poruchy řeči Preissová, Irena 2013 Článek v periodikách Ano
Základy logopédie Kerekrétiová, Aurélia 2009 Monografie a sborník Ne
[Language: normal and pathological development] Jariabková, K. 2008 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS