Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
"Děti potřebují láskyplnou důslednost" Michalová, Zdeňka, Těthalová, Marie 2007 Článek v periodikách Ne
300 her pro děti s autismem: rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností Griffin, Simone, Sandler, Dianne, Jelínková, Miroslava 2012 Monografie a sborník Ne
9. 9. 2013 Den dyslexie – 4. ročník anonymní dílo 2013 Článek v periodikách Ano
9. září - Den dyslexie Český rozhlas 3 - Vltava 2010 Audiozáznam Ano
A systemic treatment of bulimia nervosa: women in transition [elektronický zdroj] Kayrooz, Carole 2001 Monografie a sborník Ne
Aby nebylo sobecké Koucká, Pavla 2011 Článek v periodikách Ne
Acceptance and commitment therapy for eating disorders [elektronický zdroj] : a process-focused guide to treating anorexia and bulimia Sandoz, Emily K., Wilson, Kelly G., DuFrene, Troy 2010 Monografie a sborník Ne
Accommodative intelligent educational environments for dyslexic learners CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2006 Výzkumy Ano
Adaptace rodiny na porozvodovou situaci a její zvládání dětmi Kalhotková, Dana 2006 Diplomová práce Ano
Addiction and Eating Disorders - Neurobiology and Comorbidities : workshop : April 26-29, 2007, Czech Republic, Brno, Masaryk University Conference Centre Masarykova Univerzita (instituce) 2007 Monografie a sborník Ne
ADHD - Michael Rozsypal Český rozhlas Plus - Trendy 2014 Audiozáznam Ano
ADHD je celoživotní porucha, aneb revoluce v psychopatologii Ptáček, Radek 2014 Článek v periodikách Ne
ADHD od dětství do dospělosti Theiner, Pavel 2012 Článek v periodikách Ne
Agomelatin: nové antidepresivum s anxiolytickými účinky Šulcová, Alexandra 2011 Článek v periodikách Ano
Agresivita a kriminalita školní mládeže Martínek, Zdeněk 2015 Monografie a sborník Ne
Agresivita a poruchy chování u dětí - MUDr. Eva Nosková Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2009 Audiozáznam Ano
Aktuálne problémy centier špeciálnopedagogického poradenstva vo vzťahu k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami na Slovensku Horňák, Ladislav 2009 Článek v periodikách Ne
Akutní léčba deprese u bipolární afektivní poruchy Přikryl, Radovan 2011 Článek v periodikách Ano
Akutní psychotické poruchy, diagnostika a léčba Pavlovský, Pavel 2013 Článek v periodikách Ano
Anabell, aneb, Dvě strany téže mince Sladká-Ševčíková, Jana 2004 Článek v periodikách Ano
Analýza dílčích aspektů specifických poruch Michalová, Zdeňka 2004 Monografie a sborník Ne
Analýza jazykových dovedností u žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole Girglová, Veronika 2013 Disertační práce Ano
Analýza komunikačních kompetencí dětí v dětském domově Macháčková, Lucie 2012 Bakalářská práce Ano
Analýza komunikačních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu Girglová, Veronika 2011 Rigorózní práce Ano
Analýza komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v systému běžných základních škol Girglová, Veronika 2010 Monografie a sborník Ano
Analýza metod rozvoje komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací Sloupenská, Eva 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza profilu výkonu v testu WISC-III u mimořádně rozumově nadaných dětí s dyslexií Portešová, Šárka 2008 Článek v periodikách Ne
Analýza rizikových faktorů suicidálního jednání v dětství a adolescenci Koutek, J., Kocourková, J. 2013 Článek v periodikách Ne
Analýza rozvoje artikulační obratnosti tříletých dětí v mateřské škole Winklerová, Pavlína 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje komunikačních kompetencí dětí s Downovým syndromem v raném věku Kroščáková, Miroslava 2016 Bakalářská práce Ano
Anger-related disorders [elektronický zdroj] : a practitioner’s guide to comparative treatments Feindler, Eva L. 2006 Monografie a sborník Ne
Anorexia and bulimia : anatomy of a social epidemic Gordon, Ricard A. 1990 Monografie a sborník Ne
Anorexia mentalis : anorektické syndromy, jejich diagnostika a léčba Faltus, František 1979 Výzkumy Ne
Anorexia nervosa : a guide to recovery Hall, Lindsey, Ostroff, Monika 1999 Monografie a sborník Ne
Anorexie Česká televize - Pološero 2011 Videozáznam Ano
Anorexie a bulimie - MUDr. Hana Papežová, Petra Svobodová a Ondřej Stýskal Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2005 Audiozáznam Ano
Antidepresivně působící medikace v léčbě schizofrenie Janů, Luboš, Racková, Sylva 2011 Článek v periodikách Ano
Antonín a Lucie Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Aplikace strukturovaného učení v práci na počítači u nevidomého žáka s autismem a lehkou mentální retardací Vilášková, Dagmar 2009 Článek v periodikách Ne
Aplikace systémů AAK u dětí s narušenou komunikační schopností Fraňková, Martina 2010 Diplomová práce Ano
Aripiprazol v léčbě bipolární afektivní poruchy = aripiprazol in a treatment of bipolar affective disorder Filipovský, David 2009 Článek v periodikách Ne
Artefiletika jako prostor pro rozvoj sociálních kompetencí dětí s problémy v chování na 2. stupni ZŠ Běhounková, Leona 2009 Článek v periodikách Ne
Arteterapie u strukturálních poruch osobnosti Poněšický, Jan 2007 Článek v periodikách Ne
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Hana Kosová 2011 Videozáznam Ano
Aspekty spolupráce PPP a pediatrů Schneider, Lubomír 2005 Článek v periodikách Ano
Aspergerův syndrom Česká televize – Diagnoza 2010 Videozáznam Ano
Aspergerův syndrom Český rozhlas – HandyCamping 2004 Audiozáznam Ano
Aspergerův syndrom se projevuje zvláštním chováním Gabriel, Josef 2005 Článek v periodikách Ne
Aspergerův syndrom v kontextu poruch autistického spektra Makovská, Zuzana 2007 Článek v periodikách Ne
Aspirace v léčbě poruch příjmu potravy Krch, František David 2001 Článek v periodikách Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 20 21 22 23 24 25

Nahoru

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS