Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy [2] Kudláček, Martin 2008 Článek v periodikách Ne
Interaktivní výstava Moje cesta Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Jak na čtení, psaní, počítání: metodika zvládání prvopočátečních gramotnostních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pavelová, Zuzana, Emmerlingová, Stanislava 2014 Multimediální nosič Ne
Jak napsat a používat individuální vzdělávací program Kaprálek, Karel, Bělický, Zdeněk 2011 Monografie a sborník Ne
Jak sportovat, abychom neohrožovali své zdraví - MUDr. Radan Gocal Polar televize Ostrava 2010 Videozáznam Ano
Jazykové kompetence versus matematické představy předškolních dětí se sluchovým postižením Jitka Vítová a Jana Balcarová 2012 Výzkumy Ano
Jdeme do školky - PhDr. Ilona Špaňhelová — Rizika pro děti po návratu z prázdnin - Rudolf Rubeš — Školní potřeby pro leváky a dysfunkce – Mgr. Jarmila Budíková Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Jemná motorika dětí - MUDr. Martin Gregora Česká televize - Sama doma 2013 Videozáznam Ano
Kanál uživatele helppes HelpPes 2012 Videozáznam Ano
Kapesné jako motivace i výchovný prostředek Šťástková, Zlata 2012 Článek v periodikách Ne
Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu Valenta, Milan 2015 Monografie a sborník Ano
Kdo je levák? - Ivo Vodička Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Když naše dítě neslyší Fenclová, Jana 2012 Monografie a sborník Ne
Klíčové kompetence v základním vzdělávání Hučínová, Lucie, Jeřábek, Jaroslav, Krčková, Stanislava, Lisnerová, Romana, Tupý, Jan, Bělecký, Zdeněk, Hausenblas, Ondřej, Kabeláčová, Iva, Kargerová, Jana, Košťálová, Hana, Krejčiříková, Iveta, Miková, Šárka, Palečková, Jana, Procházková, Ivana, Stang, Jiřina, Straková, Jana, Majerová, Jiřina 2007 Výzkumy Ano
Kochleární implantace a její využití v praxi Lauková, Štěpánka 2008 Diplomová práce Ano
Kolečko podpořilo rehabilitační centrum a Kliniku dětské chirurgie a traumatologie v Krči Parlamentní listy, Havránek, Petr 2013 Článek v periodikách Ano
Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole Kubíčová, Zdeňka, Kubíče, Jiří 2001 Monografie a sborník Ne
Kompenzační a komunikační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením Poláček, Ivan 2007 Multimediální nosič Ne
Kompenzační pomůcky - Zdenka Slováková, Pavel Wiener a Jitka Křížová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2006 Audiozáznam Ano
Kompenzační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé - Ivan Poláček Český rozhlas - Brno - Apetýt 2016 Audiozáznam Ano
Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami: rehabilitační a kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami v aplikačním rámci speciálněpedagogické teorie a praxe Bendová, Petra, Jeřábková, Kateřina, Růžičková, Veronika 2006 Monografie a sborník Ano
Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ Keblová, Alena 1999 Monografie a sborník Ne
Komunikace dítěte se sluchovým postižením ve slyšící rodině Rytířová, Ilona 2016 Bakalářská práce Ano
Komunikace jedinců se sluchovým postižením v kolektivních sportech Uhrová, Eva 2011 Bakalářská práce Ano
Kouzlení s hračkami Pečenková, Ivana, Šturma, Jaroslav 1992 Článek v periodikách Ne
Křesťanské organizace slouží postiženým : největším vystavovatelem na veletrhu byla Charita Hošťálek, Antonín 2003 Článek v periodikách Ne
KuliFerda a jeho svět: pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku Martanová, Veronika 2014 Monografie a sborník Ne
Kurz první pomoci Polar televize Ostrava 2011 Videozáznam Ano
Lékaři, pacienti, právo a etika - MUDr. Jolana Těšinová — Logopedie a malé děti - Lenka Bartáková a Veronika Daňková Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Lékařská etika Haškovcová, Helena 2015 Monografie a sborník Ne
Letní hrozby - MUDr. Martin Bojar — Nedoslýchavost a naslouchadla - Jan Bouček Česká televize - Sama doma 2013 Videozáznam Ano
Logopedie v mateřských školách Peutelschmiedová, Alžběta 2006 Článek v periodikách Ne
Mám poruchu chování! Česká televize - Rodina, škola a já 2008 Videozáznam Ano
Mediální výchova v Česku Česká televize - Knihovna Václava Havla, Kaderka, Michal 2019 Videozáznam Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo oslabením kognitivního výkonu Hanák, Petr 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: artbrut a artefiletika Valenta, Milan 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora v hudební výchově u žáků s mentálním postižením Gavendová, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením Petráš, Petr, Hájková, Helena 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora ve výtvarné výchově u žáků s mentálním postižením Valenta, Milan, Jarmarová, Jitka 2015 Monografie a sborník Ano
Metody a motivace ke zlepšení školní docházky Česká televize - Rodina & škola 2006 Videozáznam Ano
Miluji vlaková hlášení. Na každé stanici je to jiné : chlapci neslouží zrak. Zato je hudebně nadaný a touží mít vlastní rádio Bachárová, Gabriela 2009 Článek v periodikách Ne
Můj příběh - Kochleární implantát může navrátit sluch Polar televize Ostrava 2011 Videozáznam Ano
Nadace Leontinka - Barbara Hucková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Večerní host Radiožurnálu 2011 Audiozáznam Ano
Nadační fond Mathilda — Potápění nevidomých Česká televize - Klíč 2012 Videozáznam Ano
Nadaný žák s narušenou komunikační schopností na základní škole Popovičová, Jana 2011 Bakalářská práce Ano
Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých Litvak, Aleksej Grigor’jevič 1979 Monografie a sborník Ne
Nedoslýchaví - Dagmar Macháčková Český rozhlas - Plzeň - Poradíme Vám 2013 Audiozáznam Ano
Nedostatek peněz pro děti s postižením Česká televize – Události 2005 Videozáznam Ano
Nejčastěji kladené otázky zájemců o pěstounství : metodická pomůcka anonymní dílo 2011 Výzkumy Ano
Některé speciální školy na Vysočině zavádějí výuku pomocí tabletů, postižené děti to baví Český rozhlas - Region [Vysočina] 2013 Audiozáznam Ano

1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS