Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
A budeme si hrát Karásková, Vlasta 2010 Monografie a sborník Ne
Aby děti záda nebolela Sedláková, Simona 2011 Článek v periodikách Ne
Agrese a děti - hry a aktivity Vybíral, Michal 2008 Článek v periodikách Ne
Aplikace prvků psychosomatiky v přípravě sociálních pedagogů Valachová, Pavla 2008 Článek v periodikách Ne
Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově Ješina, Ondřej, Kudláček, Martin, Kudláček, Michal 2009 Článek v periodikách Ne
Asistence pro sluchově a kombinovaně postižené Česká televize - Televizní klub neslyšících 2010 Videozáznam Ano
Astma a sport (kinantropologie a východní přístupy pro kvalitu života) Novotný, Jan (orto) 2005 Monografie a sborník Ne
Baclofenová pumpa staví děti s mozkovou obrnou na nohy - Jarmila Paličková TV Prima 2013 Videozáznam Ano
Bazální stimulace Česká televize - Klíč 2010 Videozáznam Ano
Bezbariérové stavby : [kartografický dokument] právní a normové prostředí, úpravy staveb pro pohybově postižené Šnajdarová, Helena 2007 Monografie a sborník Ne
Bezpečnost dětí v provozu a na silnici - Martin Gebauer Český rozhlas 2 - Praha - Host do domu 2009 Audiozáznam Ano
Bio-psycho-sociální rizika vrcholového sportu dětí a mládeže Šafář, Michal 2012 Článek v periodikách Ano
Bodová cvičební metoda pomáhá školákům s LMD Pokorná, Marta 2006 Článek v periodikách Ne
Bolest na hrudi - MUDr. Miroslav Kocík Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2008 Audiozáznam Ano
Canisterapie - polohování, Ústav sociální péče v Háji u Duchcova, 14.2.2012 Robert Zauer 2012 Videozáznam Ano
Cejchování. 1, 2 [zvukový záznam] : výběr z cyklu rozhlasových pořadů na Classic FM : [problematika komunikace lidí s postižením a "zdravé" společnosti] Klausová, Martina 2002 Audiozáznam Ano
Centrum aplikovaných pohybových aktivit (APA) FTK UP v Olomouci [elektronický zdroj] : Centrum APA Univerzita Palackého v Olomouci (instituce) Není znám Monografie a sborník Ne
Centrum aplikovaných pohybových aktivit [elektronický zdroj] Ješina, Ondřej 2007 Monografie a sborník Ano
Children, obesity and exercise : prevention, treatment and management of childhood and adolescent obesity Hills, Andrew P., King, Neil A., Byrne, Nuala M. 2007 Monografie a sborník Ne
Co jedí naše děti? Těthalová, Marie 2006 Článek v periodikách Ne
ČŠI: školy se rozvoji pohybových dovedností věnují málo : horší fyzická zdatnost dětí je příčinou části úrazů Fürstová, Alena, Doubrava, Lukáš 2012 Článek v periodikách Ano
Cvičení a výživa dětí a dospívajících [rukopis] Vrbňáková, Jana 2006 Bakalářská práce Ano
Cvičení pro hyperaktivní děti : [speciální pohybová výchova] : pravidla učení se pohybu, poruchy, používané metodiky, cvičební sestavy Zemánková, Marie, Vyskotová, Jana 2010 Monografie a sborník Ne
Cvičíme s kojenci a batolaty Dolínková, Iva 2012 Monografie a sborník Ne
Denní stacionář Alka — Léčebná terapie Therasuit Česká televize - Klíč 2012 Videozáznam Ano
Dětem s mozkovou obrnou pomáhají v Brně unikátní metodou Česká televize - Zprávy 2012 Videozáznam Ano
Děti a doprava - Jarmila Jónová Český rozhlas 6 - Zaostřeno na mladé 2008 Audiozáznam Ano
Dětská obezita [rukopis] Křížová, Pavla 2006 Bakalářská práce Ano
Diety a pohybová aktivnost v prevenci nemocí hromadného výskytu. 1. část Svačina, Štěpán 2010 Článek v periodikách Ne
Diety a pohybová aktivnost v prevenci obezity Svačina, Štěpán 2011 Článek v periodikách Ne
Dítě od hlavy až k patě v pohybu: pohybové hry a práce s tělem pro předškoláky a školáky Lauper, Renate 2007 Monografie a sborník Ne
Dítě s ekzémem v mateřské škole Těthalová, Marie 2006 Článek v periodikách Ne
Dobrodružství na vodě není tabu ani pro vozíčkáře Hruša, Jan 2006 Článek v periodikách Ne
Dobrý učitel nezneužívá děti k naplnění svých ambic Švejdová, Hana, Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Dodržujeme zásady pohybu dětí? Syslová, Vlasta 2006 Článek v periodikách Ne
Doporučený postup prevence a léčby dětské obezity Lisá, Lidka, Kytnarová, Jitka, Stožický, František 2008 Článek v periodikách Ne
Držení těla: analýza a způsoby zlepšení: look@yourself - work@yourself Larsen, Christian, Larsen, Claudia, Hartelt, Oliver 2010 Monografie a sborník Ne
Důsledky nesprávné výživy v dětství - MUDr. Petr Tláskal Český rozhlas - Regina - Karambol 2006 Audiozáznam Ano
Dyspraxie Zelinková, Olga 2007 Článek v periodikách Ano
Dyspraxie: vývojová porucha pohybové koordinace Zelinková, Olga 2017 Monografie a sborník Ne
Edukace osob s omezením hybnosti Kantor, Jiří 2013 Multimediální nosič Ne
Faktory podílející se na vzniku obezity u dětí [rukopis] Dajčarová, Veronika 2006 Bakalářská práce Ano
Fyzioterapie - Iva Bílková Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Dopolední host, Bílková, Iva 2018 Audiozáznam Ano
Hemofilie a její komplikace při postižení pohybového aparátu, možnosti fyzioterapie [rukopis] Vacková, Hana 2010 Bakalářská práce Ano
Hodnotová orientace mladistvých delikventů Lukačejdová, Zuzana 2010 Diplomová práce Ano
Hračky pro slepé děti s motorickými vadami - Olga Černohorská Český rozhlas 2 - Praha - Zaujalo nás 2011 Audiozáznam Ano
Hraju si a nezlobím Těthalová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením : rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností Newman, Sarah 2004 Monografie a sborník Ne
Hudebně pohybová výchova v ústavech sociální péče: met. příručka pro vychovatele Černá, Marie, Křivánek, František 1977 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání v primární škole ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Havel, Jiří, Sychrová, Pavla 2010 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS