Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Adresář pedagogických, psychologických, poradenských a sociálních služeb pro děti a mládež včetně škol samostatně zařízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze : pražský poradenský podzim 2008 anonymní dílo 2008 Monografie a sborník Ne
Agresivita u dětí a její odraz v některých psychodiagnostických metodách Mikysková, Simona, Hadj-Moussová, Zuzana 2005 Článek v periodikách Ne
Akční pole sociální práce Vašťatková, Jana, Kadlec, Tomáš, Nováková, Zdenka 2007 Multimediální nosič Ne
Aktuálne problémy centier špeciálnopedagogického poradenstva vo vzťahu k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami na Slovensku Horňák, Ladislav 2009 Článek v periodikách Ne
Alkoholové a drogové intoxikace u dospívajících přijatých na dětská oddělení v ČR Kabíček, P., Kobr, J., Šašek, L. 2013 Článek v periodikách Ne
Analýza jazykových dovedností u žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole Girglová, Veronika 2013 Disertační práce Ano
Analýza komunikačních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu Girglová, Veronika 2011 Rigorózní práce Ano
Analýza nové verze Amthauerova Testu struktury inteligence a její srovnání s verzí předešlou Stehlíková, Michala, Mertin, Václav 2006 Článek v periodikách Ne
Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání Kaleja, Martin 2010 Disertační práce Ano
Analýza přístupů odborníků k rodičům dětí se sluchovým postižením v raném a předškolním věku Pichová, Pavla 2016 Bakalářská práce Ano
Analýza vzdělávání žáků s mentálním postižením se zaměřením na využití Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování u žáků s Downovým syndromem Jiskrová, Kateřina 2015 Disertační práce Ano
Arteterapie : možnosti využití arteterapie při práci s žáky v ZŠ speciální Zouharová, Marika 2009 Monografie a sborník Ne
Aspekty spolupráce PPP a pediatrů Schneider, Lubomír 2005 Článek v periodikách Ano
Autismus ve školách : svět s pootevřenými dveřmi Švancar, Radmil 2006 Článek v periodikách Ne
Autismus VIII : pedagogicko-psychologické hodnocení a výchovně vzdělávací strategie u žáků s autismem Jelínková, Miroslava 2004 Monografie a sborník Ne
Až čtvrtina dětí, která přijde k zápisu, nakonec do první třídy nenastoupí : ne všechny odklady školní docházky jsou vždy nutné Masáková, Václava 2007 Článek v periodikách Ano
Canisterapie ve Speciální škole pro žáky s více vadami, Blansko Benešová, Michaela 2005 Článek v periodikách Ne
Canisterapie: možnosti využití psa při práci s žáky v základní škole speciální Urbanová, Michaela, Zouharová, Marika 2008 Monografie a sborník Ne
Čelíme šikanování : sborník metod : metodický materiál Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR Perry, Jean, Carrington, Gillian 2006 Monografie a sborník Ne
Chci dítě vzdělávat doma : jaké jsou podmínky? Liška, Zdeněk 2011 Článek v periodikách Ne
Chystáme se do školy! - Jiří Knoll Český rozhlas - Pardubice - Radioporadna 2014 Audiozáznam Ano
Činnosti pedagogicko-psychologických poraden při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Novotná, Magdalena 2009 Článek v periodikách Ne
Co ovlivňuje povahu dítěte? - Lenka Šulová Český rozhlas 2 - Praha - V dobrém stylu, Šulová, Lenka 2007 Audiozáznam Ano
Co platí na hyperaktivní děti? Sobotová, Eva 2013 Článek v periodikách Ne
Co s nepozorností, impulzivitou a hyperaktivitou? Sekera, Ondřej 2005 Článek v periodikách Ne
Co také ovlivňuje úspěšnost školské integrace (zkušenosti poradenské psycholožky z práce v integračních týmech) Smékalová, Eleonora, Lečbych, Martin 2006 Článek v periodikách Ne
Co udělají povodně s psychikou Masáková, Václava 2002 Článek v periodikách Ne
Co všechno se bude dělat pro sociálně znevýhodněné děti? Švancar, Radmil 2008 Článek v periodikách Ne
Děti a specifické poruchy učení - Libor Mikulášek Český rozhlas - Brno - Apetýt 2015 Audiozáznam Ano
Diagnostika - učitel - žák Křováčková, Blanka 2014 Monografie a sborník Ne
Diagnostika vývojových dyskalkulií na obvodě Prahy 6 Kucharská, Anna 2004 Článek v periodikách Ne
Diskriminují psychologové romské děti? Nikolai, Tomáš 2008 Článek v periodikách Ne
Dítě nežije náš život Mertin, Václav 2000 Článek v periodikách Ano
Dítě v krizi - Klára Rudolfová — (Ne)přijetí do MŠ - Klára Bílá Česká televize - Sama doma 2015 Videozáznam Ano
Dítě v krizi : nebojte se psychologa Hansen Čechová, Barbara 2009 Článek v periodikách Ne
Dobrovolníci budou pomáhat problémovým dětem Rybář, Petr 2001 Článek v periodikách Ne
Domov Laguna a péče o postižené - Jakub Adámek Český rozhlas 2 - Praha - Noční Mikrofórum, Cimický, Jan 2015 Audiozáznam Ano
Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících Mareš, Jiří, Ježek, Stanislav 2005 Monografie a sborník Ne
Dřív do školy. Zkrátíme jim dětství? : do první třídy může dítě i v pěti letech, je ale nutný souhlas odborníků Lipinská, Kateřina 2009 Článek v periodikách Ne
Drogy, alkohol a cigarety v rukou teenagerů Balcar, Karel 2000 Článek v periodikách Ne
Důvody pro odklad školní docházky - Jarmila Herinková Český rozhlas Sever - Co se děje na severu 2006 Audiozáznam Ano
Dysfunkce - PaeDr. Drahomíra Jucovičová Česká televize - Sama doma, Jucovičová, Drahomíra 2008 Videozáznam Ano
Dysfunkce všeho druhu - Václava Masáková Český rozhlas - Třináctka Plus, Masáková, Václava 2015 Audiozáznam Ano
Dysgrafia Jucovičová, Drahomíra, Zörklerová, Renáta, Žáčková, Hana 2007 Monografie a sborník Ne
Edukace dětí předškolního věku se zdravotním znevýhodněním Činčurová, Hana 2010 Diplomová práce Ano
Edukace žáků s mentálním postižením v období povinné školní docházky Budínová, Barbora 2011 Diplomová práce Ano
Edukačně-hodnotící profil dítěte/žáka s poruchou autistického spektra Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2007 Monografie a sborník Ne
Efektivita poradenské péče o děti s poruchami chování - evaluace multisystémového modelu indikované prevence realizovaného v pedagogicko-psychologické poradně v Praze 6 Martanová, Veronika 2011 Disertační práce Ano
Etický kodex poradenských pracovníků v SPC anonymní dílo 2006 Článek v periodikách Ne
Faktory ovlivňující budování identity u osob se speciálními potřebami Kolaříková, Marta 2009 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS