Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Alfabet.cz : informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením Alfa Human Service (firma) Není znám Monografie a sborník Ano
Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2009 Výzkumy Ano
Analýza potřeb rodin dětí se zdravotním postižením v souvislosti s nabídkou služeb středisek rané péče Jaroňová, Pavlína 2016 Diplomová práce Ano
Borůvce pomohlo na koncertě tisíc diváků : borovanské sdružení pečující o handicapované děti získalo od lidí 170 tisíc korun Koblenc, Václav 2007 Článek v periodikách Ne
Citová vazba a sociální adaptace v rané adolescenci Štefánková, Zuzana 2011 Disertační práce Ano
Dávky sociálního zabezpečení poskytované v souvislosti s péčí o děti Maňáková, Jaroslava 2010 Diplomová práce Ano
Dítě traumatizované v blízkých vztazích: manuál pro profesionály a rodiny Matoušek, Oldřich, Štěpaník, Petr, Pokorná, Ivana, Němcová, Leona, Chábová, Tereza, Koryntová, Tereza, Pazlarová, Hana, Hejčová, Štěpánka, Květenská, Daniela, Kubešková, Veronika, Šalátová, Jindra 2017 Monografie a sborník Ne
Dlouhodobá péče o své blízké — Syndrom vyhoření — Jak lze předejít krizím Česká televize - Klíč 2006 Videozáznam Ano
Dobrovolnice pečující o postižené děti - Petra Písaříková Český rozhlas Sever - Informace ze severu Čech 2009 Audiozáznam Ano
Domácí péče - Hana Pekárková Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2013 Audiozáznam Ano
Domácí péče - Hana Pekárková Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2013 Audiozáznam Ano
Dopisy Janě : publikace s informacemi pro všechny lidi pečující o osoby s mentálním postižením Červená, Eva 2004 Monografie a sborník Ne
Empatie a socio-emoční kompetence u dětí v různých formách náhradní péče Mlázovská, Barbora 2018 Diplomová práce Ano
Hospitalizace dítěte z pohledu doprovázející osoby Cabajová, Veronika, Bártlová, Sylva 2009 Článek v periodikách Ano
I pečující potřebují pomoc Soukupová, Tereza 2006 Článek v periodikách Ne
Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných : zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Zapletalová, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
Jsme v tom všichni: posila pro rodiče pečující o dítě s postižením aneb jak to vidí sourozenci Matyášová, Pavla 2016 Monografie a sborník Ne
Když kůň pomáhá zajíčkovi Uhrinová, Mária 2011 Článek v periodikách Ne
KPSS – Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi osobami pečujícími o zdravotně postiženého člena rodiny v domažlickém regionu - výzkumná zpráva Centrum pro komunitní práci západní Čechy 2012 Výzkumy Ano
Krása: Zrušení příplatku na postižené děti zasáhlo rodiny. Dětem hrozí život v ústavu Česká televize - Studio 24 2012 Videozáznam Ano
Kvalita života a problém pracovní kompetence u osob dlouhodobě pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením - Jan Michalík Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Michalík, Jan 2007 Výzkumy Ano
Kvalita života dětí s onemocněním spinální svalové atrofie Kočová,. Helena 2014 Disertační práce Ano
Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením Michalík, Jan 2011 Monografie a sborník Ne
Kvalita života osob pečujících o člena rodiny se vzácným onemocněním - Zpráva z výzkumu IRVS (Valenta, Milan, Michalík, Jan, Grofková, Iveta, Kočová, Helena, Rakosová, Miluše, Tomalová, Petra, Kučera, Pavel, Tesařová, Tereza, Škaroupka, Filip 2010 Výzkumy Ano
Kvalita života osob pečujících o dítě s dědičným metabolickým onemocněním Michalík, J., Valenta, M., Honzík, T. 2012 Článek v periodikách Ne
Malý právní průvodce pečujících Michalík, Jan 2010 Monografie a sborník Ne
Možnosti komunikace u dětí s kombinovaným postižením v období raného věku Hochmajerová, Lucie 2014 Diplomová práce Ano
Nabídka a dostupnost sociálních služeb zaměřených na pomoc rodinám pečujících o dítě s mentálním postižením Kotasová, Kristýna 2015 Bakalářská práce Ano
Nadační fond porozumění Česká televize - Klíč 2010 Videozáznam Ano
Neonatologie - MUDr. Miloš Černý — Šikana a divadlo jako prevence - Dana Poláková a Monika Šabartová Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
O české děti se starají chůvy : mají na to vzdělání? Hrivňáková, Michaela, Dvořáková, Helena 2011 Článek v periodikách Ne
Odlehčovací služba - Markéta Heroutová a Markéta Lukačevič Česká televize - Sama doma 2015 Videozáznam Ano
Otcové pečující o děti formou rodičovské dovolené Nešporová, Olga 2006 Článek v periodikách Ne
Péče o handicapovaného člena rodiny – psychika – PhDr. Hana Štěpánková — Ošetřovatelské kurzy pro členy rodiny – Karolína Vaicová Česká televize - Sama doma 2010 Videozáznam Ano
Péče o novorozence - MUDr. Jan Hálek Český rozhlas - Olomouc - Apatyka 2014 Audiozáznam Ano
Péče o pečující : jak být pečovatelem také sám sobě Novák, Tomáš 2011 Monografie a sborník Ne
Pomoc dětem ze znevýhodněných skupin obyvatel - Helena Krejčíková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Večerní host Radiožurnálu 2011 Audiozáznam Ano
Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice [rukopis] Taševská, Ivana 2011 Diplomová práce Ano
Práce v hliněném poli — Kruhový tanec — Mateřské centrum Zvoneček a Spolek MeToDěJ — Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Pracovněprávní ochrana občanů dlouhodobě pečujících o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby Bičáková, Olga 2008 Článek v periodikách Ne
Praktický průvodce programem : dobrovolníci v nemocnicích Fakultní nemocnice v Motole (Praha, Česko), Hestia - Národní dobrovolnické centrum 2005 Monografie a sborník Ne
Práva pacientů při pochybení lékařů - Marie Cilínková Český rozhlas - Třináctka Plus 2015 Audiozáznam Ano
Právní průvodce pečujících 2012 Pešlová, Radka 2012 Monografie a sborník Ano
Problematika paliativní péče u dětí Kubeczková-Páleníková, Andrea 2013 Diplomová práce Ne
Rady sociálně-právní Pešlová, Radka 2013 Monografie a sborník Ne
Rodiče postižených dětí bijí na poplach Česká televize - Týden v regionech [Ostrava] 2012 Videozáznam Ano
Rodina pečující o člena se zdravotním postižením - kvalita života Michalík, Jan 2013 Monografie a sborník Ne
Rodina pečující o člena se zdravotním postižením – známe ji? - Příspěvek na konferenci „OHROŽENÉ DÍTĚ II“ Nadace Sirius, Michalík, Jan 2010 Výzkumy Ano
Sladění péče a profesního života: podnikat nebo se nechat zaměstnat? Pešlová, Radka, Žáčková, Lenka 2014 Monografie a sborník Ano
Šlo to... Půjde to!: povzbuzení a rady pro rodiče pečující o dítě s postižením, kteří se chystají na návrat na trh práce Společnost pro ranou péči 2015 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS