Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Agrese, násilí a psychologie moci: v životě i v procesu psychoterapie Poněšický, Jan 2010 Monografie a sborník Ne
Činnost Bílého kruhu bezpečí - Drahomír Ševčík Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2007 Audiozáznam Ano
Děti se nedopouštějí trestných činů, ale páchají provinění : zákon o soudnictví ve věcech mládeže po pěti letech praxe Doubrava, Lukáš 2008 Článek v periodikách Ne
Devianti mají dostávat tvrdší tresty Weiss, Petr, Buchert, Viliam 2008 Článek v periodikách Ne
Domácí násilí a genderově podmíněné násilí Ježková, Veronika 2015 Monografie a sborník Ne
Domácí násilí jako trvající společenský problém Hurychová, Eva 2015 Diplomová práce Ne
Domácí násilí: zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám Bednářová, Zdena, Macková, Kateřina, Wünschová, Petra, Bláhová, Kateřina, 2009 Monografie a sborník Ano
Expertiza z výzkumů dalších příčin domácího násilí Hurychová, Eva 2016 Článek v periodikách Ano
Extremismus na internetu - Roman Zach CZ NIC 2013 Videozáznam Ano
I pachatelé domácího násilí hledají pomoc Holečková, Alice 2011 Článek v periodikách Ne
Implicitní teorie a kognitivní distorze u pachatelů sexuálních deliktů Gerlová, Erika, Weiss, Petr, Ptáček, Radek 2008 Článek v periodikách Ne
Internetová kriminalita páchaná na dětech: psychologie internetové oběti, pachatele a kriminality Hulanová, Lenka 2012 Monografie a sborník Ne
Jak diferencovat mezi nezletilými provinilci? Čírtková, Ludmila 2010 Článek v periodikách Ne
Jak odhalit agresi a šikanu ve škole Martínek, Zdeněk 2005 Článek v periodikách Ne
K totožnosti skutku. K posuzováná eventuálního úmyslu pachatele ve vztahu ke smrtelnému následku týrání dítěte : rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 9. 1999 sp. zn. 8 Tz 119/99 / Nejvyšší soud ČR ; Karel Hasch Česko. Nejvyšší soud, Hasch, Karel 2001 Článek v periodikách Ne
Kdo jsou agresoři a oběti v rámci šikany - typologie agresorů a obětí Martínek, Zdeněk 2012 Článek v periodikách Ano
Ke snížení hranice trestní odpovědnosti anonymní dílo 2006 Článek v periodikách Ne
Kritika dětských domovů - Marie Vodičková a Petra Winnette Český rozhlas – Studio STOP, Vrtbovská, Petra, Winnette, Petra 2007 Audiozáznam Ano
Kyberšikana a právní prostředky k odškodnění oběti Hlaváč, Adam 2013 Článek v periodikách Ne
Mají něco společného "Stockholmský syndrom" a trauma zavrženého rodiče? Novák, Tomáš 2010 Článek v periodikách Ne
Mají se sexuální devianti školního věku povinně léčit? Švarc, Jiří, Schelle, Karel, Kovářová, Daniela 2010 Článek v periodikách Ne
Máme malé kriminálníky trestat, nebo jim pomoci k nápravě? : nový trestní zákoník činí zodpovědnými i čtrnáctileté Doubrava, Lukáš 2005 Článek v periodikách Ne
Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí Večerka, Kazimír 2004 Monografie a sborník Ne
Mladiství vrazi mohou být díky novele celoživotně pod kontrolou Český rozhlas 1 - Radiožurnál, Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Stalo se dnes 2011 Audiozáznam Ano
Násilí jako zážitek Čírtková, Ludmila 2012 Článek v periodikách Ne
Nelítostně : skutečný příběh o chladnokrevném plánování dokonalé vraždy, které skončilo brutální popravou sedmnáctileté Kamily Hromuško, Radek 2006 Monografie a sborník Ne
Nevidět, neslyšet a do ničeho se nemotat? Čírtková, Ludmila 2005 Článek v periodikách Ne
Nikomu nic neříkej, tohle tatínkové holčičkám dělávají Dočekal, Boris, Kučerová, Vlaďka 1994 Článek v periodikách Ne
Občanskoprávní aspekty domácího násilí Homolová, Barbara 2007 Diplomová práce Ano
Oběť : proč se násilníkovi nebrání? Čírtková, Ludmila 2010 Článek v periodikách Ne
Oběti trestných činů - Jiří Pospíšil Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Otázka dne 2007 Audiozáznam Ano
Osobnost pachatele a oběti při vyšetřování mravnostních trestných činů znásilnění a pohlavního zneužívání orgány činnými v trestním řízení [rukopis] Bronczek, Jiří 2002 Bakalářská práce Ne
Páchatel sexuálneho zneužívania detí medzi nami : hladanie pravdy a zodpovedného prístupu Michančová, Slávka 2005 Monografie a sborník Ne
Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí Blatníková, Šárka 2009 Výzkumy Ano
Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí v ČR – informace z výzkumu Blatníková, Šárka 2010 Článek v periodikách Ne
Pachatelé sexuálních agresí Weiss, Petr 2001 Článek v periodikách Ne
Partnerské násilí Vargová, Branislava, Pokorná, Dana, Toufarová, Marie 2008 Monografie a sborník Ne
Policie zasahuje proti domácímu násilí: příručka pro policii ČR a městskou policii: Jak jednat s oběťmi a pachateli?: Co je domácí násilí? Spoustová, Ivana, Lienau, Marie 2005 Monografie a sborník Ne
Popis osobnosti pachatele trestného činu vloupání dle Cloningerova dotazníku temperamentu a charakteru Polišenská, Veronika A. 2009 Článek v periodikách Ne
Posuzování dětí v trestních věcech Procházková, Jana 2013 Článek v periodikách Ano
Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky) [rukopis] Večeřa, Michal 2006 Diplomová práce Ano
Problematika sexuálního zneužívání dětí ve věku od 3 do 9 let v Dětském krizovém centru z. ú., Praha Zíková, Markéta 2017 Bakalářská práce Ano
Profil pachatele násilných trestných činů [rukopis] Holtzer, Richard 2001 Bakalářská práce Ne
Projekty : hledání nových forem zacházení s pachateli : soubor projektů Vězeňská služba České republiky 1999 Monografie a sborník Ne
Psychologická podpora vyšetřování závažné trestné činnosti s důrazem na metodu profilování neznámého pachatele [rukopis] Ferbarová, Romana 2006 Rigorózní práce Ano
Řešení problematiky pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů u nás a ve vybraných evropských vězeňských systémech [rukopis] Ellis, Havelock 2002 Diplomová práce Ne
Role nestátních neziskových organizací při reintegraci týraných dětí do společnosti : srovnávací studie Klokánků a Oddělení sociálně-právní ochrany dětí [rukopis] Brzáková, Iveta 2010 Diplomová práce Ano
Sexuálně zneužívané děti. Právní a psychologické problémy Svobodová, Dominika 2010 Diplomová práce Ano
Sexuální násilí na dětech, profil pachatelů a obětí [rukopis] Kasíková, Šárka 2002 Bakalářská práce Ne
Sexuální reviktimizace Sakař, Petr 2007 Článek v periodikách Ano

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS