Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Adaptace pacientů hospitalizovaných v dětském a adolescentním věku po suicidálním pokusu = Adaptation of patients hospitalized in childhood and adolescence after a suicide attempt Koutek, Jiří, Kocourková, Jana 2013 Článek v periodikách Ne
Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání Kaleja, Martin 2010 Disertační práce Ano
Asistentka péče o dítě - Hana Pacionová a Iveta Janíková Český rozhlas Sever - Co se děje na severu 2006 Audiozáznam Ano
Barbara Hansen Čechová o osobách se zdravotním postižením na trhu práce Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Karambol 2012 Audiozáznam Ano
Boj proti sociálnímu vyloučení : sociální pomoc v Belgii, České republice, Nizozemí a Norsku Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce), Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (instituce) 1999 Monografie a sborník Ne
Centrum integrace dětí a mládeže Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Česká ghetta Česká televize - Pološero 2013 Videozáznam Ano
Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí Sirovátka, Tomáš, Mareš, Petr 2006 Článek v periodikách Ne
Děti chudých Němců krmí a obléká charita Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Zblízka 2012 Audiozáznam Ano
Dětské hnutí a úmluva o právech dítěte Hofbauer, Břetislav 1995 Článek v periodikách Ne
Dospívá generace bez emocí? Kramulová, Daniela 2014 Článek v periodikách Ne
Dříve, než postižení nastoupí do práce - Václav Krása a Patrik Nacher Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2008 Audiozáznam Ano
Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2009 Výzkumy Ano
Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Zukal, Jiří 2010 Článek v periodikách Ne
Facky do života Česká televize - Ptáčata aneb nejsme žádná béčka 2010 Videozáznam Ano
Hledám pomoc s dluhy Mašatová, Kateřina 2017 Článek v periodikách Ano
Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti [elektronický zdroj] Masarykova Univerzita (instituce) Není znám Monografie a sborník Ano
Jak řešit nezaměstnanost - Ilona Preslová Česká televize - Sama doma, Preslová, Ilona 2016 Videozáznam Ano
Jak rozumět sociálnímu vyloučení? Sidiropulu Janků, Kateřina 2007 Článek v periodikách Ne
Jsem bez práce! Ševelová, Irena 2009 Článek v periodikách Ne
Kdo je dlouhodobě nezaměstnaný - aneb, na které kompetence se zaměřit při přípravě studentů na praxi Navarová, Sylvie 2009 Článek v periodikách Ne
Kvalita života a problém pracovní kompetence u osob dlouhodobě pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením - Jan Michalík Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Michalík, Jan 2007 Výzkumy Ano
Linka pro učitele - pomoc, nebo projev zoufalství? Šťástková, Zlata 2010 Článek v periodikách Ne
Mentálně postižené nejvíce ohrožuje nezaměstnanost Český rozhlas 2010 Audiozáznam Ano
MESADA pomáhá při uplatnění na trhu práce Séglová, Nicola 2007 Článek v periodikách Ne
Mladí bez práce Patočka, Otakar 2007 Článek v periodikách Ne
Najít práci je pro lidi s handicapem rok od roku jednodušší Česká televize - Zprávy 2012 Videozáznam Ano
Nezaměstnanost a sociální dávky - Martin Horák Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2014 Audiozáznam Ano
Nezaměstnanost [Tíživá sociální situace] Mašatová, Kateřina, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Nikdy jsem nepracoval Šléšková, Mária 2005 Článek v periodikách Ne
Odchod dětí z výchovných ústavů - Marie Vodičková, Petra Winnette, Kristýna Kotalová, Miroslav Rákos a Jitka Gjuričová Český rozhlas – Studio STOP, Vrtbovská, Petra, Winnette, Petra 2008 Audiozáznam Ano
Podmínky sociální ochrany pro spravedlivou a inkluzivní globalizaci Informační centrum OSN 2011 Výzkumy Ne
Podpora v nezaměstnanosti Bičáková, Olga 2005 Článek v periodikách Ne
Pohled z praxe na zaměstnávání mentálně postižených - Petr Havlíček a Mirek Urbánek Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2008 Audiozáznam Ano
Postavení osob s tělesným postižením na pracovním trhu v České republice [rukopis] Moravcová, Magdaléna 2010 Bakalářská práce Ano
Postižení a trh práce - Božena Jirků (konto Bariéry) a Petr Draxler Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2008 Audiozáznam Ano
Předsudky vůči neslyšícím v Česku trvají. Zato na Novém Zélandu mají neslyšící poslankyni Český rozhlas - Rádio Česko - Jak jinak 2012 Audiozáznam Ano
Profesní uplatnění osob se sluchovým postižením Soldánová, Martina 2015 Diplomová práce Ano
Projekt "Zvládneme to sami" Česká televize - Televizní klub neslyšících 2014 Videozáznam Ano
Psychické, zdravotní a sociálně-ekonomické důsledky ztráty práce = Mental, health, and social-economic consequences of job loss Buchtová, Božena, Snopek, Mojmír 2012 Článek v periodikách Ne
Retrospektivní přehled zabezpečování prázdninových pobytů chudých dětí a dětí s nezaměstnaným rodičem Bubleová, Věduna, Šilhánová, Hana 1991 Výzkumy Ne
Role státu a neziskových organizací v řešení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením [rukopis] Kvitová, Michaela 2009 Diplomová práce Ano
Romové - není na čem stavět? Sekot, Aleš 2010 Článek v periodikách Ne
Šance hendikepovaných občanů na trhu práce Český rozhlas Sever 2008 Audiozáznam Ano
Sociálně patologické jevy v prostředí romského dítěte = Social-pathologic phenomena in the environment of a Roma child Kotlár, Miroslav 2010 Článek v periodikách Ne
Sociální aspekty trestné činnosti dětí a mladistvých Gjuričová, Jitka 2007 Článek v periodikách Ne
Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin Sirovátka, Tomáš 2004 Monografie a sborník Ne
Sociální ochrana chudých v České republice Kotýnková, Magdalena 2007 Monografie a sborník Ne
Sociální parazitizmus v problematice dětského domova : závěrečná práce "Studium pro ředitele škol a školských zařízení" : období od 4. října 2005 do 11. května 2006 Opravil, Milan 2008 Monografie a sborník Ne
Sociální reforma mění rodičovskou, příspěvky pro postižené i pravidla pro nezaměstnané Český rozhlas 7 - Radio Praha 2012 Audiozáznam Ano

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS