Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
"Každý z nás má své kořeny, ne každý však ví, odkud a kam vedou": sborník kauzistik asistovaných setkání Pávková, Petra, Zetková, Tereza, Zargari, Parisa, Boháčová, Petra, Vlčková, Helena, Salačová, Lucie, Štolfa, Martin, Rozum a Cit 2017 Monografie a sborník Ano
20 let pomáháme rodinám: sborník k 20. výročí založení ISIS - občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám Sobotková, Irena 2012 Monografie a sborník Ne
Adaptace dítěte v náhradní rodinné péči Klepková, Judita 2009 Diplomová práce Ano
Adopce na dálku a několikanásobné pěstounství - Táňa Bednářová a Marcela Alexandra Bělanská Český rozhlas 6 - Volejte Šestku 2004 Audiozáznam Ano
Adopce.com : průvodce náhradní rodinnou péčí Bubleová, Věduna, Vávrová, Alena, Vyskočil, Filip, Pokorná, Pavla 2018 Monografie a sborník Ano
Aktuální otázky náhradní rodinné péče Bechyňová, Věra, Rotreklová, Eva, Kotalová, Kristýna, Hofrová, Veronika, Konvičková, Marta, Kotek, Miloslav, Peřinová, Drahomíra, Chytrý, Michal, Průšová, Lenka, Řezníček, Tomáš, Štěrbová, Dana, Kalábová, Svatoslava, Kopecká, Stanislava, Králíčková, Zdeňka, Dvořáková, Sophia, Sedlák, Petr, 2007 Monografie a sborník Ano
Aktuální otázky náhradní rodinné péče : sborník z ... celostátního semináře NRP : Brno ... Poradenské centrum Triada Není znám Monografie a sborník Ne
Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů : sborník z ... celostátního semináře : Brno ... Poradenské centrum Triada 2010 Monografie a sborník Ne
Amalthea hledá nové pěstouny pro opuštěné děti Černá, Ria, Svoboda, David 2013 Článek v periodikách Ano
Amalthea píše ministrovi v demisi Černá, Ria, Svoboda, David 2013 Článek v periodikách Ano
Analýza stavu dětských práv v České republice : děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče SOS dětské vesničky Česká republika, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 2009 Výzkumy Ano
Anička Mauerová, Kateřina, Mauerová, Klára 2007 Článek v periodikách Ne
Anketa k pěstounské péči Barvíková, Jana 2015 Článek v periodikách Ano
Autentická zkušenost pěstounů se systémem náhradní rodinné péče v České republice Amalthea, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Azylový dům pro děti anonymní dílo 2000 Článek v periodikách Ne
Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem: traumata v raném vztahu a psychická odolnost Cairns, Kate, Antonínová, Hana 2013 Monografie a sborník Ne
Bojí se Klokánek Literárek? Nevřelová, Lydie, Novotný, Zdeněk, Šturmová, Ludmila, Patočka, Jakub, Motejl, Otakar 2007 Článek v periodikách Ne
Brání stát umísťování dětí do náhradních rodin? Vodičková, Marie, Hrubý, Vladimír 2003 Článek v periodikách Ne
Budoucnost zákona o sociálně-právní ochraně dětí Český rozhlas 6 - Zaostřeno na občana, Bubleová, Věduna 2012 Audiozáznam Ano
Budování identity dítěte Klimeš, Jeroným 2008 Monografie a sborník Ano
Bystřický dětský domov se školou slaví 100 let Mikešková, Eva 2008 Článek v periodikách Ne
Canisterapie v praxi Mojžíšová, Adéla, Kadubcová, B., Kalinová, V. 2002 Článek v periodikách Ano
Case management aneb spolupráce ve službách náhradní rodinné péče - zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou Semerádová, Monika, Černá, Ria, Svoboda, David Není znám Monografie a sborník Ano
Centrum Klokánek dostalo nové prostory anonymní dílo 2007 Článek v periodikách Ne
Černobílé děti Český rozhlas 2 - Praha - Dokument 2007 Audiozáznam Ano
Českým dětem nejvíc chybí komunikace ve vlastní rodině Baudyšová, Zuzana 2001 Článek v periodikách Ne
Cesta budoucích rodičů k náhradní rodinné péči se zaměřením na osvojení Hájková, Pavla 2012 Diplomová práce Ano
Cesta dítěte z vlastní do pěstounské rodiny: náhradní rodinná péče v České republice Kellnerová , Eva 2009 Diplomová práce Ano
Cesta do bezpečí Hudges, Daniel, Kramulová, Daniela 2007 Článek v periodikách Ne
Cesta k dítěti: terapeutické metody pro práci s dětmi v náhradní rodinné péči Amalthea, Nadace Sirius 2013 Výzkumy Ano
Cesta pro dítě Břusková, Jana 2001 Článek v periodikách Ne
Cesty srdce, aneb když rodina vzniká jinak Český rozhlas Sever - Co se děje na severu 2007 Audiozáznam Ano
Člověk, důvěra a lež Patočka, Jakub 2007 Článek v periodikách Ne
Co mohou prožívat děti svěřené do náhradní rodinné péče Petrová, Eva 2010 Článek v periodikách Ne
Co nechtějí vědět žadatelé o osvojení Novák, Tomáš 2000 Článek v periodikách Ne
Co přináší oběma stranám střídavá péče o děti po rozvodu Bechyňová, Věra 2000 Článek v periodikách Ne
Čtrnáctinásobní pěstouni - manželé Janštovi Český rozhlas - Ostrava - Křížem krajem 2008 Audiozáznam Ano
Deprivace a subdeprivace dětí v ústavní výchově Hašková, Lucie 2009 Diplomová práce Ano
Desatero práv a povinností opatrovníka Nová, Hana 2006 Článek v periodikách Ne
Desatero pro náhradní rodiče Matějček, Zdeněk, Dytrych, Zdeněk 1998 Článek v periodikách Ne
Děti a nový občanský zákoník - Petra Benešová Český rozhlas Plus - Zaostřeno 2013 Audiozáznam Ano
Děti bez domova Hučín, Jakub 2003 Článek v periodikách Ne
Děti do tří let v evropských ústavech : výzkum WHO a Univerzity v Birminghamu Šlesingerová, Kateřina 2005 Článek v periodikách Ne
Děti jiných národností v náhradních rodinách Český rozhlas 6 - Zaostřeno na lidská práva 2009 Audiozáznam Ano
Děti patří domů Zezulová, Dagmar, Vitvarová-Vránková, Karolína 2009 Článek v periodikách Ne
Děti pěstounů se chystají na Vánoce - Stanislav Janalík Český rozhlas - Ostrava - Křížem krajem 2012 Audiozáznam Ano
Děti potřebují rodiče Benešová, Lucie, Šlesingerová, Kateřina 2005 Článek v periodikách Ne
Děti potřebují rodiče Mudranincová, Monika 2007 Článek v periodikách Ne
Děti potřebují rodinu [rukopis] : dítě mezi rodinou a institucí Brunnerová, Kateřina 2009 Diplomová práce Ano
Děti přijaté do ústavních pobytových zařízení z náhradní rodinné péče Kovalčíková, Monika 2010 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS