Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility) Galetová, Zdeňka 2009 Monografie a sborník Ano
Bezbariérová města : Národní rozvojový program mobility pro všechny anonymní dílo 2005 Článek v periodikách Ne
Bezbariérové trasy : postup při zpracování záměrů bezbariérových tras pro Národní rozvojový program mobility pro všechny anonymní dílo 2005 Článek v periodikách Ne
Biologická léčba juvenilní idiopatické artritidy Němcová, Dana, Doležalová, Pavla 2012 Článek v periodikách Ano
Dávky pro osoby se zdravotním postižením - Gabriela Šilháková Český rozhlas - Brno - Apetýt 2014 Audiozáznam Ano
Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením Česká televize − Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Dlouhodobé zkušenosti s využitím domácí oxygenoterapie v léčbě nedonošených dětí s bronchopulmonální dysplázií Dort, Jiří, Dortová, Eva 2009 Článek v periodikách Ano
Edukace dětí s dětskou mozkovou obrnou v předškolním věku Václavková, Svatava 2010 Bakalářská práce Ano
Edukace osob s omezením hybnosti Kantor, Jiří 2013 Multimediální nosič Ne
Idiopatická muskuloskeletální bolest u dětí Němec, Vladimír 2012 Článek v periodikách Ano
Interpretace perinatálních a kojeneckých výživových doporučení z pohledu obezitologa Marinov, Zlatko 2013 Článek v periodikách Ano
Komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu neslyšících a zdravotně postižených [rukopis] Kafková, Natálie 2003 Diplomová práce Ano
Národní rozvojový program mobility pro všechny : základní dokumenty Šugárková, Markéta 2008 Monografie a sborník Ne
Otto Bock - Rozvoj mobility hendikepovaných dětí Otto Bock 2011 Videozáznam Ano
Práce s talentovanou mládeží: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 25.-27. září 2008 v Brně Fořtíková, Jitka, Ašmerová, Ivana, Holík, Josef, Beníčková, Marie, Bulant, Michal, Camacho, Eliana, Dan, Jiří, Dvořáková, Dagmar, Entler, Eduard, Fořtík, Václav, Heider, David, Chládková, Libuše, Kluiber, Zdeněk, Kureš, Miroslav, Laznibatová, Jolana, Machalík, Tomáš, Majorov, Alexej, Ponomarev, Oleg, Gorjajnova, Victoria, Medřický, Stanislav, Mozga, Tomáš, Pazdera, Josef, Portešová, Šárka, Pullmann, Augustín, Rostohar, Gordana, Sladká, Iva, Smetanová, Jana, Ševčík, Juraj, Smolka, Michal, Vysloužil, Pavel, Stejskalová, Květoslava, Šťáva, Jan, Vítková, Marie, Turčínová, Jana, Valenčík, Radim, Volák, Vlastimil, Zapletal, Petr, Zelenda, Stanislav, Zelendová, Eva, Tomek, Karel, Jambrichová, Jozefína, Nedvědová, Marie, Randa, Miroslav, Volf, Ivo, Šeneklová, Jitka 2008 Monografie a sborník Ano
Projekt HANDICAP - "GEMINI" : (bezbariérový architektonický prostor) Žalmanová, Petra 2000 Monografie a sborník Ne
Prostředky pro přemisťování tělesně postižených a nemocných Beneš, Antonín, Toušek, Edvard 1993 Výzkumy Ne
Rodiče po rozvodu – přehled literatury o porozvodové adaptaci = Parrents in aftermath of divorce – review of writings on post-divorce adaptation Pavlát, Josef 2013 Článek v periodikách Ne
Rodiče postižených dětí bijí na poplach Česká televize - Týden v regionech [Ostrava] 2012 Videozáznam Ano
Služby pro zdravotně postižené v Evropě Český rozhlas Sever 2008 Audiozáznam Ano
Usilujeme o odstraňování bariér : Přístupnost budov a komunikací Jungová, Ivana 2011 Článek v periodikách Ne
Vyhodnocení analýzy a návrh optimalizace logistických řetězců mobility handicapovaných občanů pro vybraný region Duchoň, Bedřich 2002 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku : zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencis, Teacher Education College Bazalová, Barbora, Fialová, Ilona 2008 Článek v periodikách Ne
Z hřbetu koně Smíšková, Šárka, Ašenbrenerová, Ivana 2010 Článek v periodikách Ano
Život bez bariér : projekty a rekonstrukce Filipiová, Daniela 1998 Monografie a sborník Ne
Změny v legislativě — Snaha o ZTP a ZTP/P pro občany po amputacích končetin — Hana Nepejchalová z Olomouce Česká televize - Klíč 2012 Videozáznam Ano
Ztráta bydlení a možnost reintegrace do společnosti: sociální vyloučení Mikeszová, Martina 2011 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS