Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Práva žáků a rodičů ve školství Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra [Děti s mentálním postižením] Puš, Jan, Sirius 2016 Článek v periodikách Ano
Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití na podporu inkluzívního vzdělávání Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Problematika edukace dospělých osob s mentálním postižením Křížkovská, Petra, Müller, Oldřich 2012 Článek v periodikách Ne
Problematika edukace osob s mentálním postižením Křížkovská, Petra 2011 Monografie a sborník Ne
Problematika sexuality jedinců s mentálním postižením [rukopis] Kovářová, Pavlína 2006 Diplomová práce Ano
Profesní orientace z pohledu žáků ZŠ praktické Suchnová, Martina 2016 Diplomová práce Ano
Proporcia verbálneho prejavu učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou na vyučovaní Mandzáková, Stanislava 2009 Článek v periodikách Ne
Prvky Montessori v běžné základní škole Štefflová, Jaroslava 2013 Článek v periodikách Ano
Psychologické zisky a ztráty rodičů dětí s mentálním postižením Jan Vančura (Masarykova univerzita v Brně - Fakulta sociálních studií - Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny) Není znám Výzkumy Ano
Psychomotorika ve vzdělávání žáků s mentálním postižením Hanzelka, Zdeněk 2009 Diplomová práce Ano
Psychopedie: teoretické základy a metodika Valenta, Milan, Michalík, Jan, Müller, Oldřich, Dosedlová, J., Jurkovičová, P. Kozáková, Z., Vítková, Marie, Mužáková, M., 2013 Monografie a sborník Ne
Půlstoletí školky pro děti s mentálním postižením Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Rámcové vzdělávací programy a speciální školství anonymní dílo 2008 Článek v periodikách Ne
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání : s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením : [se změnami provedenými k 1.9.2005] Výzkumný ústav pedagogický v Praze (instituce) 2006 Monografie a sborník Ne
Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Franiok, Petr, Kovářová, Renata 2011 Monografie a sborník Ne
Resilience v rodinách dětí s autismem Strnadová, Iva 2007 Článek v periodikách Ano
Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením Matějček, Zdeněk 2000 Článek v periodikách Ano
Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením Matějček, Zdeněk 2000 Monografie a sborník Ne
Rodičům mentálně postižených dětí Matějček, Zdeněk 1992 Monografie a sborník Ne
Rodina dítěte se syndromem fragilního X chromozomu Zádrapová, Monika 2015 Diplomová práce Ano
Rozvoj grafomotoriky u žáků s mentálním postižením Filipová, Petra 2015 Diplomová práce Ano
Rozvoj praktických dovedností při vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Rambousková, Tereza 2016 Diplomová práce Ano
Rozvoj žáků s těžkým mentálním postižením a se souběžným postižením více vadami prostřednictvím rozumové výchovy v základní škole speciální Fleischmannová, Kateřina 2015 Diplomová práce Ano
Různé druhy pohledu na narození dítěte s mentálním postižením Havelková, Eva 2006 Diplomová práce Ano
Sdružení Máme otevřeno Hana Kosová 2011 Videozáznam Ano
Sdružení na podporu lidí s mentálním handicapem Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Sebepojetí rodiny dítěte s Downovým syndromem v inkluzivní společnosti Koláriková, Jana 2016 Diplomová práce Ano
Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách Bazalová, Barbora 2008 Článek v periodikách Ne
Sexualita lidí s mentálním postižením Česká televize – Klíč 2009 Videozáznam Ano
Sexualita lidí s mentálním postižením z perspektivy etiky a lidských práv [rukopis] : bakalářská práce Sanetrníková, Eva 2010 Bakalářská práce Ano
Sexualita mentálně postižených Český rozhlas - Radio Wave - Diagnóza F 2012 Audiozáznam Ano
Sexualita mentálně postižených : sborník materiálů z celostátní konference Orfeus (firma), Uzel, Radim, Vanický, Josef, Truhlářová, Zuzana 2004 Monografie a sborník Ne
Sexualita osob s mentálním postižením Štěrbová, Dana 2007 Monografie a sborník Ne
Sexualita osob s mentálním postižením není tabu! Štěrbová, Dana 2009 Článek v periodikách Ne
Sexuálna výchova a príprava na partnerstvo osôb s mentálnym postihnutím Mandzáková, Stanislava, Horňák, Ladislav 2009 Monografie a sborník Ne
Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením Mandzáková, Stanislava 2013 Monografie a sborník Ne
Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením : strategie odborných služeb a modelový protokol sexuality a vztahů Štěrbová, Dana 2009 Monografie a sborník Ne
Sourozenci dětí s těžkým mentálním postižením Mroczkowská, Pavlína 2016 Diplomová práce Ano
Speciální pedagogové k transformaci praktických škol Pejša, Roman 2010 Článek v periodikách Ne
Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě Štěrbová, Dana, Rašková, Miluše, 2016 Monografie a sborník Ne
Specifika rodinného prostředí mentálně postiženého dítěte Heroschová, Irena 2008 Diplomová práce Ano
Spolupráce rodiny a školy u integrovaných dětí s mentálním postižením Dolníčková, Jana 2016 Diplomová práce Ano
Srdce slabším pomůže handicapovaným Drozdík, Jiří 2009 Článek v periodikách Ne
Srovnání motorických dovedností žáků ZŠ praktických Zikl, Pavel 2013 Článek v periodikách Ne
Srozumitelně a jednoznačně : novela vyhlášky o poradenství je hotova, informovaný souhlas je definován Švancar, Radmil 2011 Článek v periodikách Ne
Tipy na související literaturu a další zdroje informací [Děti s mentálním postižením] Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Trochu jiné vzdělávání : o práci s dětmi se středně těžkým a těžkým mentálním postižením Hanák, Petr, Švancar, Radmil 2012 Článek v periodikách Ne
Učení a získávání znalostí [Děti s mentálním postižením] Šiška, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Učitelé a mentálně postižení: mezin. seminář Hradec Králové 13.-17. října 1986, Evropské inf. středisko pro další vzdělávání učitelů: sborník Černá, Marie 1988 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS