Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Trochu jiné vzdělávání : o práci s dětmi se středně těžkým a těžkým mentálním postižením Hanák, Petr, Švancar, Radmil 2012 Článek v periodikách Ne
Učení a získávání znalostí [Děti s mentálním postižením] Šiška, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Učitelé a mentálně postižení: mezin. seminář Hradec Králové 13.-17. října 1986, Evropské inf. středisko pro další vzdělávání učitelů: sborník Černá, Marie 1988 Monografie a sborník Ne
Učitelé a rodiče společně bojují proti rušení speciálních škol Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2012 Článek v periodikách Ano
Unifikace a variabilita ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v České republice a v Německu Franiok, Petr 2009 Článek v periodikách Ne
Uplatnění absolventů praktických škol jednoletých Horáková, Lucie 2016 Diplomová práce Ano
Uplatnění osob s mentálním postižením na okrese Vyškov Olejníková, Zuzana 2010 Diplomová práce Ano
Úspěšná komunikace s dítětem [Děti s mentálním postižením] Šiška, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Úvod do didaktiky tělesné výchovy žáků s mentálním postižením Karásková, Vlasta 2005 Monografie a sborník Ne
V zahraničí je to jinak Musílek, Radek 2011 Článek v periodikách Ne
Vědomí a jeho význam pro porozumění individuálním potřebám lidí s mentálním postižením : individuální plánování poskytovaných služeb Miler, Jiří 2005 Článek v periodikách Ne
Vliv mentálního postižení sourozence na vztahy mezi sourozenci v rodině Palátová, Hana 2013 Bakalářská práce Ano
Vliv rodiny a školy na volnočasové aktivity žáků s lehkým mentálním postižením Bernatíková, Kateřina 2013 Diplomová práce Ano
Vliv sociálně terapeutické dílny na chování a sociální začlenění jedince s mentálním postižením Illková, Petra 2016 Diplomová práce Ano
Vlivy improvizačních technik muzikoterapie u lidí s mentálním postižením Škranc, Petr 2009 Diplomová práce Ano
Volejbal pro osoby se specifickými potřebami Buchtel, Jaroslav, Kůtová, Kristýna 2013 Článek v periodikách Ne
Volný čas dětí s mentálním postižením jako příležitost pro rozvoj osobnosti volnočasového pedagoga Mikolajková, Eliška 2010 Diplomová práce Ano
Volný čas dětí s mentálním postižením [Volný čas dětí se zdravotním postižením] Jantová, Alžběta, Janto, Pavol, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Volný čas jedinců s mentálním postižením [rukopis] Tomanová, Jana 2011 Bakalářská práce Ano
Výchova a vzdělání dětí s mentální retardací - Jana Gavendová Český rozhlas - Brno - Apetýt 2013 Audiozáznam Ano
Výměnný obrázkový komunikační systém Knapcová, Margita 2011 Monografie a sborník Ne
Výtvarná výchova u žáků s mentálním postižením Balcarová, Mája 2016 Diplomová práce Ano
Vytvoření manuálu k zavádění standardů kvality sociálních služeb denních stacionářů pro osoby s mentálním postižením v Pardubickém kraji [rukopis] Horská, Lenka 2007 Bakalářská práce Ano
Výuka první pomoci u osob s mentálním postižením Makešová, Petra 2015 Diplomová práce Ano
Využití příběhů při práci s lidmi s mentálním postižením Landischová, Erika, Matoušek, Oldřich 2011 Článek v periodikách Ne
Využití psychomotorických her u mentálně postižených dětí na základní škole praktické a ve školní družině Králová, Jana 2011 Diplomová práce Ano
Využívání systémů alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením Hloušková, Jitka 2011 Bakalářská práce Ano
Význam rodiny v péči o dítě s mentálním postižením Menšíková, Veronika 2015 Diplomová práce Ano
Význam sexuální výchovy pro život lidí s mentálním postižením a její výuka na základních školách [rukopis] : bakalářská práce Jamrichová, Jana 2009 Bakalářská práce Ano
Vzdělávání dětí s mentálním postižením [Vzdělávání dětí se speciálními potřebami] Křížkovská, Petra, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Vzdělávání dětí s těžkým mentálním postižením v rehabilitační třídě [rukopis] Hausvaterová, Pavlína 2011 Bakalářská práce Ano
Vzdělávání osob s mentálním postižením : (inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním postižením) Franiok, Petr 2008 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku : zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencis, Teacher Education College Bazalová, Barbora, Fialová, Ilona 2008 Článek v periodikách Ne
Vztah zaměstnanec - klient v domovech pro lidi s mentálním postižením [rukopis] Schagererová, Iveta 2011 Bakalářská práce Ano
Vztah zdravého sourozence a sourozence s mentálním postižením Jeřábková, Jana 2003 Bakalářská práce Ne
Z deště pod okap : úvaha o tom, kam směřují a jsou směřovány zvláštní školy Kaprálek, Karel 2005 Článek v periodikách Ne
Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s. Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava Česká televize - Klíč 2014 Videozáznam Ano
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce - Podporované zaměstnávání lidí s mentálním postižením [rukopis] Urbanová, Kristýna 2008 Bakalářská práce Ano
Závěrečná zpráva : výzkum sourozenců bratří a sester s MP - Barbara Polášková Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd Není znám Výzkumy Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu o rodině s mentálně postiženým dítětem z pohledu zdravého sourozence - Berenika Hradilová Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd Není znám Výzkumy Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu sourozenců mentálně postižených Tereza Horáčková (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd) Není znám Výzkumy Ano
Život se sourozencem s mentálním postižením: kritické momenty, zdroje zvládání a osobní růst Štěpánová, Markéta, Blatný, Marek 2009 Článek v periodikách Ne
Životní dráhy dětí s mentálním postižením s nařízenou ústavní výchovou Schreierová, Jana 2015 Diplomová práce Ano
Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením Vančura, Jan 2007 Monografie a sborník Ne
Zkušenosti matek dětí s těžším mentálním postižením [rukopis] Man, Vojtěch 2011 Bakalářská práce Ano
Způsoby trávení volného času u mladých dospělých jedinců s mentálním postižením Komárková, Hana 2014 Diplomová práce Ano
Zvláštní škola a její vzdělávací program Cibochová, Alžběta, Švancar, Radmil 2006 Článek v periodikách Ne
„Mentál“ do každé společnosti! Český rozhlas - Radio Wave - Diagnóza F 2012 Audiozáznam Ano

1 2 3 4 5 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS