Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Edukace a výchova dítěte s mentálním postižením [rukopis] : bakalářská práce Šoukal, Jiří 2007 Bakalářská práce Ano
Edukace žáků s mentálním postižením v období povinné školní docházky Budínová, Barbora 2011 Diplomová práce Ano
Edukace žáků s mentálním postižením ve speciální třídě v základní škole Ouředníčková, Petra 2010 Diplomová práce Ano
Facilitová komunikace Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Filmový festival „Mental Power Prague Film Festival“ HENDAVER 2010 Videozáznam Ano
Fonémické uvědomování u žáků s lehkým mentálním postižením Zezulková, Eva 2008 Článek v periodikách Ne
Fotbalový Bayer Leverkusen má projekt pro děti s mentálním handicapem Český rozhlas 2012 Audiozáznam Ano
Heterogenní prostředí je pro děti to nejlepší Trunda, Jiří, Foist, Vladimír, Habart, Tomáš 2013 Článek v periodikách Ne
I já chci pracovat : o zaměstnávání osob s mentálním postižením Vančura, Jan 2010 Článek v periodikách Ne
I lidé s autismem stojí o přátelství Švancar, Radmil 2010 Článek v periodikách Ano
I mentálně postižení lidé mají právo na duchovní život Milfait, René 2006 Článek v periodikách Ne
I my jsme občané! : jak zpřístupnit úřady i lidem s bariérami v komunikaci Mátlová, Martina 2010 Monografie a sborník Ano
Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Jucovičová, Drahomíra 2009 Monografie a sborník Ne
Informace MŠMT o přípravném stupni základní školy speciální : č. j. 6123/2009 - 61 Teplá, Marta, Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009 Článek v periodikách Ne
Inkluze za každou cenu není nejšťastnějším řešením, doplatí na ni žáci základních škol i škol praktických Šedivá, Olga 2012 Článek v periodikách Ne
Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením z pohledu budoucích učitelů Jirečková, Marie 2016 Diplomová práce Ano
Inkluze? Oč vlastně jde? Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Opatřilová, Dagmar, Sychrová, Pavla 2011 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání – výstupy z konferencí Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Integrace autistů a mentálně postižených dětí - Šárka Málková Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2007 Audiozáznam Ano
Integrace postižených dětí do běžných tříd má i své klady, ale i zápory Skálová, Hana 2012 Článek v periodikách Ne
Integrace žáka s mentálním postižením do základní školy Zemánková, Drahomíra 2011 Diplomová práce Ano
Integrace žáků s mentálním postižením do základní školy Jelínková, Marie 2010 Diplomová práce Ano
Internetový portál pro rodiče postižených dětí — Betlémy Česká televize - Klíč 2009 Videozáznam Ano
IQ 35 a méně Novotný, Josef, Švancar, Radmil 2005 Článek v periodikách Ne
Jak pomoci dětem s dysfunkcemi číst a porozumět Navrátilová, Eva 2012 Článek v periodikách Ne
Kde hledat pomoc [Děti s mentálním postižením] Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Klasifikace mentálního postižení a podpora dítěte [Děti s mentálním postižením] Šiška, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Komparace manuálních dovedností žáků základních škol praktických a běžných škol Zikl, Pavel, Maněnová, Martina 2012 Článek v periodikách Ne
Komunikace a lidé s mentálním postižením: metodický materiál Olejníčková, Jana, Regec, Vojtech, Jurkovičová, Petra, Pastieriková, Lucia 2010 Monografie a sborník Ne
Komunikační systémy v edukaci žáků s mentálním postižením Kopincová, Michaela 2009 Diplomová práce Ano
Komunikativní kompetence dětí a žáků s mentálním postižením Zezulková, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Kurikulární reforma v kontextu vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Teplá, Marta 2008 Článek v periodikách Ne
Kvalita života a volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením v kraji Vysočina Rybáčková, Lucie 2016 Diplomová práce Ano
Léčba "psí láskou" anonymní dílo 2006 Článek v periodikách Ne
Lidé s mentálním postižením a význam pohybu v jejich životě [rukopis] : bakalářská práce Šmídová, Marie 2007 Bakalářská práce Ano
Lidé s mentálním postižením v roli rodičů Mrázová-Huclová, Miroslava 2008 Bakalářská práce Ano
Lidé s mentálním postižením v roli rodičů [rukopis] : bakalářská práce Mrázová, Miroslava 2008 Bakalářská práce Ano
Liga lidských práv – projekt Férová škola Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Logopedické intervence u dětí s mentálním postižením v rámci základního vzdělávání Kučerová, Petra 2010 Diplomová práce Ano
Mateřství žen s mentálním postižením Strnadová, Iva, Mužáková, Monika 2010 Článek v periodikách Ne
Měla jsem na MŠMT v náplni své práce vzdělávání dětí s mentálním postižením ... Teplá, Marta 2012 Článek v periodikách Ne
Mentálně postižené dítě v rodině Heroschová, Irena 2008 Bakalářská práce Ano
Mentálně postižené nejvíce ohrožuje nezaměstnanost Český rozhlas 2010 Audiozáznam Ano
Mentální postižení a tvořivost Furmaníková, Lada 2006 Článek v periodikách Ne
Mentální postižení v sourozeneckém vztahu Hortová, Jaroslava 2013 Diplomová práce Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo oslabením kognitivního výkonu Hanák, Petr 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s mentálním postižením Zouharová, Dana, Farkašová, Lenka 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora v hudební výchově u žáků s mentálním postižením Gavendová, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením Petráš, Petr, Hájková, Helena 2015 Monografie a sborník Ano

1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS