Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Trhy chráněných dílen na Vyšehradě Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Tři Pé aneb poruchy příjmu potravy od A do Z [elektronický zdroj] Sladká-Ševčíková, Jana, Polanská, Michaela 2007 Multimediální nosič Ne
Trochu jiná "superstar" Česká televize - Ta naše povaha česká 2011 Videozáznam Ano
Trochu jiné vzdělávání : o práci s dětmi se středně těžkým a těžkým mentálním postižením Hanák, Petr, Švancar, Radmil 2012 Článek v periodikách Ne
Turnerův syndrom Česká televize – Diagnóza 2004 Videozáznam Ano
Týden pro Anorexii a bulimii + příběh – Jana Ševčíková Sladká a MUDr. Miroslava Navrátilová Česká televize - Sama doma 2007 Videozáznam Ano
Učíme se pro život. Pracovní sešit k učebnici věcného učení pro ... ročník pomocné školy Mikulcová, Sylvie, Gilová, Miroslava, Ptáčková, Olga 1999 Monografie a sborník Ne
Učíme se učit se - metoda, jak rozvíjet poznávací schopnosti Váňová, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Učitelé a mentálně postižení: mezin. seminář Hradec Králové 13.-17. října 1986, Evropské inf. středisko pro další vzdělávání učitelů: sborník Černá, Marie 1988 Monografie a sborník Ne
Učitelé a rodiče společně bojují proti rušení speciálních škol Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2012 Článek v periodikách Ano
Understanding eating disorders : conceptual and ethical issues in the treatment of anorexia and bulimia nervosa Giordano, Simona 2007 Monografie a sborník Ne
Unifikace a variabilita ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v České republice a v Německu Franiok, Petr 2009 Článek v periodikách Ne
Uplatnění absolventů praktických škol jednoletých Horáková, Lucie 2016 Diplomová práce Ano
Uplatnění osob s mentálním postižením na okrese Vyškov Olejníková, Zuzana 2010 Diplomová práce Ano
Úspory a reformy se dotýkají i postižených - Jaromír Drábek a Václav Krása Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2010 Audiozáznam Ano
Úvod do didaktiky tělesné výchovy žáků s mentálním postižením Karásková, Vlasta 2005 Monografie a sborník Ne
Úvod do problematiky extremismu: příručka pro pedagogy Lebeda, David 2013 Monografie a sborník Ne
Uzdravila jsem se z anorexie Brunello, Clara 2013 Monografie a sborník Ne
V čem se děti odlišují Pokorná, Věra 2007 Článek v periodikách Ne
V Galerii Modrý klíč vystavují mentálně postižení umělci a profesionální výtvarníci Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2011 Audiozáznam Ano
V Rábech se snaží začlenit mentálně postižené do společnosti Český rozhlas - Pardubice 2012 Audiozáznam Ano
V rodině máme člena sekty Česká televize - Rodina, škola a já 2007 Videozáznam Ano
V zahraničí je to jinak Musílek, Radek 2011 Článek v periodikách Ne
Varovné signály postižení dítěte - MUDr. František Lošan Český rozhlas - Plzeň - Co Vás zajímá 2015 Audiozáznam Ano
Ve jménu krásy Gančeva, Vička 2007 Článek v periodikách Ne
Věcné učení na nižším stupni pomocné školy : (metodická příručka) Blažková, Božena, Teplá, Marta 1996 Monografie a sborník Ne
Vědomí a jeho význam pro porozumění individuálním potřebám lidí s mentálním postižením : individuální plánování poskytovaných služeb Miler, Jiří 2005 Článek v periodikách Ne
Velké srdce pro všechny : rodina z jižních Čech vychovává pět dětí s postižením Nouza, Jan 2008 Článek v periodikách Ne
Věřím Česká televize - Cesty víry 2012 Videozáznam Ano
Vícenásobná pěstounka Miloslava Striová Český rozhlas - Brno - Apetýt 2014 Audiozáznam Ano
Vícerodinná terapie mentální anorexie Tomanová, Jana 2005 Článek v periodikách Ne
Vím, jak chutná vzduch : skutečný příběh modelky o boji s mentální anorexií Hirse, Maria 2005 Monografie a sborník Ne
Vladimír Linc a jeho slabikáře Vojtko, Tibor 2013 Článek v periodikách Ne
Vliv hudby na chování lidi postižených mentální retardací [rukopis] Hilský, Matěj 2010 Bakalářská práce Ano
Vliv hudby na zdravotně postižené Česká televize – Klíč 2011 Videozáznam Ano
Vliv mentálního postižení sourozence na vztahy mezi sourozenci v rodině Palátová, Hana 2013 Bakalářská práce Ano
Vliv okolního prostředí na kvalitu života jedinců s kombinovaným postižením Vizentová, Kamila 2016 Bakalářská práce Ano
Vliv organizace zdravotnicko-sociálních služeb pro mentálně,tělesně a sociálně postižené děti na kvalitu odborné péče Winkler, Jiří 2002 Výzkumy Ne
Vliv rodinné výchovy na vznik poruch příjmu potravy [rukopis] Sladká-Ševčíková, Jana 2004 Rigorózní práce Ne
Vliv rodiny a školy na volnočasové aktivity žáků s lehkým mentálním postižením Bernatíková, Kateřina 2013 Diplomová práce Ano
Vliv sociálně terapeutické dílny na chování a sociální začlenění jedince s mentálním postižením Illková, Petra 2016 Diplomová práce Ano
Vliv zkušenosti práce dobrovolníka s mentálně postiženým v programu Akce Pontony občanského sdružení Máme otevřeno? na dobrovolníkovy postoje týkající se mentálně postižených osob [rukopis] Housková, Jitka 2010 Bakalářská práce Ano
Vlivy improvizačních technik muzikoterapie u lidí s mentálním postižením Škranc, Petr 2009 Diplomová práce Ano
Vnímání postiženého sourozence - závěrečná zpráva z výzkumu Lenka Kohoutová (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Sociologie a sociální antropologie - Praktika z kvalitativního výzkumu) Není znám Výzkumy Ano
Volejbal pro osoby se specifickými potřebami Buchtel, Jaroslav, Kůtová, Kristýna 2013 Článek v periodikách Ne
Volnočasové aktivity pro tělesně a mentálně postižené Benda, Luboš 2015 Bakalářská práce Ano
Volnočasové aktivity žáků zvláštních škol na okresech Brno-město a Brno-venkov [rukopis] Němec, Petr 2006 Diplomová práce Ano
Volný čas dětí s mentálním postižením jako příležitost pro rozvoj osobnosti volnočasového pedagoga Mikolajková, Eliška 2010 Diplomová práce Ano
Volný čas jedinců s mentálním postižením [rukopis] Tomanová, Jana 2011 Bakalářská práce Ano
Vrozené poruchy a anatomické variace pately u dětí a dospívajících Havlas, Vojtěch, Kotaška, Jan, Paděra, Richard 2012 Článek v periodikách Ano

1 2 3 4 14 15 16 17 18 19 20 21

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS