Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Michalík, Jan, Univerzita Palackého v Olomouci 2015 Monografie a sborník Ano
Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce: moc a kontrola vs. pomoc v roli sociálních pracovníků Stretti, Sylvie Není znám Monografie a sborník Ano
Tajná řeč a problémy poruch příjmu potravy : jak rozumět příčinám anorexie a bulimie a jak je léčit Claude-Pierre, Peggy 2001 Monografie a sborník Ne
Teaching Individuals with Physical or Multiple Disabilities Bigge, June L., Best, Sherwood J., Heller, Kathryn W. 2010 Monografie a sborník Ne
Tělesná hmotnost a myšlení na příkladu mentální anorexie Žuchová, Svetlana 2009 Článek v periodikách Ano
Tělesné potíže související s mentální anorexií a bulimií anonymní dílo 2010 Článek v periodikách Ne
Tentokrát: o sektách, o nových náboženstvích, o kultech Ústav psychologického poradenství a diagnostiky 2004 Článek v periodikách Ne
Teorie a praxe arteterapie : taneční a výtvarné formy Landischová, Erika 2007 Monografie a sborník Ne
The controversy around sexual education Furmanowska, Mirosława 2010 Článek v periodikách Ano
The Eating Disorders Giannini, James A., Slaby, Andrew Edmond 1993 Monografie a sborník Ne
The Effects of Early Relational Trauma on Right Brain Development, Affect Regulation, & Infant Mental Health Schore, Allan N. 2001 Článek v periodikách Ne
The golden cage : the enigma of anorexia nervosa Bruch, Hilde 1978 Monografie a sborník Ne
The long shadow of sexual abuse [elektronický zdroj] : developmental effects across the life cycle Colarusso, Calvin A. 2010 Monografie a sborník Ne
The owl was a baker’s daughter : obesity, anorexia nervosa, and the repressed feminine Woodman, Marion 1980 Výzkumy Ne
The presentations of clinical psychiatry Cohen, Robert M. 2000 Monografie a sborník Ne
The secret language of eating disorders : the revolutionary new approach to understanding and curing anorexia and bulimia Claude-Pierre, Peggy 1998 Monografie a sborník Ne
The social construction of anorexia nervosa Hepworth, Julie 1999 Výzkumy Ne
Tipy na související literaturu a další zdroje informací [Děti s mentálním postižením] Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Tlak okolí a touha po dokonalosti může vést až ke smrti Sládková, Iva 2005 Článek v periodikách Ne
Trampoterapie Český rozhlas – HandyCamping 2005 Audiozáznam Ano
Transformace sociálních služeb pro mentálně postižené po roce 89 [rukopis] Kunrtová, Kristýna 2011 Bakalářská práce Ano
Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí Ostravská univerzita (instituce) 2005 Monografie a sborník Ne
Transfusion and transplantation science Knight, Robin 2013 Monografie a sborník Ne
Transplantace: čekání na zázrak Svobodová, Kateřina 2007 Článek v periodikách Ne
Trhy chráněných dílen na Vyšehradě Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Tři Pé aneb poruchy příjmu potravy od A do Z [elektronický zdroj] Sladká-Ševčíková, Jana, Polanská, Michaela 2007 Multimediální nosič Ne
Trochu jiná "superstar" Česká televize - Ta naše povaha česká 2011 Videozáznam Ano
Trochu jiné vzdělávání : o práci s dětmi se středně těžkým a těžkým mentálním postižením Hanák, Petr, Švancar, Radmil 2012 Článek v periodikách Ne
Turnerův syndrom Česká televize – Diagnóza 2004 Videozáznam Ano
Týden pro Anorexii a bulimii + příběh – Jana Ševčíková Sladká a MUDr. Miroslava Navrátilová Česká televize - Sama doma 2007 Videozáznam Ano
Učení a získávání znalostí [Děti s mentálním postižením] Šiška, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Učíme se pro život. Pracovní sešit k učebnici věcného učení pro ... ročník pomocné školy Mikulcová, Sylvie, Gilová, Miroslava, Ptáčková, Olga 1999 Monografie a sborník Ne
Učíme se učit se - metoda, jak rozvíjet poznávací schopnosti Váňová, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Učitelé a mentálně postižení: mezin. seminář Hradec Králové 13.-17. října 1986, Evropské inf. středisko pro další vzdělávání učitelů: sborník Černá, Marie 1988 Monografie a sborník Ne
Učitelé a rodiče společně bojují proti rušení speciálních škol Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2012 Článek v periodikách Ano
Understanding eating disorders : conceptual and ethical issues in the treatment of anorexia and bulimia nervosa Giordano, Simona 2007 Monografie a sborník Ne
Unifikace a variabilita ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v České republice a v Německu Franiok, Petr 2009 Článek v periodikách Ne
Uplatnění absolventů praktických škol jednoletých Horáková, Lucie 2016 Diplomová práce Ano
Uplatnění osob s mentálním postižením na okrese Vyškov Olejníková, Zuzana 2010 Diplomová práce Ano
Úspěšná komunikace s dítětem [Děti s mentálním postižením] Šiška, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Úspory a reformy se dotýkají i postižených - Jaromír Drábek a Václav Krása Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2010 Audiozáznam Ano
Úvod do didaktiky tělesné výchovy žáků s mentálním postižením Karásková, Vlasta 2005 Monografie a sborník Ne
Úvod do problematiky extremismu: příručka pro pedagogy Lebeda, David 2013 Monografie a sborník Ne
Uzdravila jsem se z anorexie Brunello, Clara 2013 Monografie a sborník Ne
V čem se děti odlišují Pokorná, Věra 2007 Článek v periodikách Ne
V Galerii Modrý klíč vystavují mentálně postižení umělci a profesionální výtvarníci Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2011 Audiozáznam Ano
V Rábech se snaží začlenit mentálně postižené do společnosti Český rozhlas - Pardubice 2012 Audiozáznam Ano
V rodině máme člena sekty Česká televize - Rodina, škola a já 2007 Videozáznam Ano
V zahraničí je to jinak Musílek, Radek 2011 Článek v periodikách Ne
Varovné signály postižení dítěte - MUDr. František Lošan Český rozhlas - Plzeň - Co Vás zajímá 2015 Audiozáznam Ano

1 2 3 4 14 15 16 17 18 19 20 21

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS