Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Tam, kde postižení není překážkou Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ano
"Domácí" vzdělávání na 2. stupni základní školy Mlejnecký, Ivo, Štefflová, Jaroslava 2008 Článek v periodikách Ne
(Ne)bezpečné prázdniny - Štěpánka Zatloukalová Český rozhlas 2 - Praha - Odpoledne s Dvojkou 2013 Audiozáznam Ano
0% legrace Nesnídal, David 2004 Článek v periodikách Ne
13. komnata Kateřiny Kornové Česká televize - 13. komnata 2010 Videozáznam Ano
20 let rané péče v ČR - Ondřej Wolf Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2010 Audiozáznam Ano
20 let společnosti DUHA Česká televize – Klíč 2012 Videozáznam Ano
3. speciální olympiáda mentálně postižených - Memoriál Olgy Havlové Kozáková, Zlata 1996 Článek v periodikách Ne
76 tisíc rodičů a učitelů podepsalo petici proti rušení praktických škol Česká televize - Události, Česká televize - Zprávy 2012 Audiozáznam Ano
A co bude dál? : plánování budoucnosti v rodinách osob s mentálním postižením Strnadová, Iva 2009 Článek v periodikách Ne
A Practical guide to the treatment of bulimia nervosa Vanderlinden, Johan, Norré, Jan, Vandereycken, Walter 1992 Monografie a sborník Ne
A systemic treatment of bulimia nervosa: women in transition [elektronický zdroj] Kayrooz, Carole 2001 Monografie a sborník Ne
A welfare state fit for purpose Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Abstracts of the International Congress on Sudden Infant Syndrome : the role of environmental factors in infant morbidity and mortality Haidmayer, R. 1995 Monografie a sborník Ne
Acceptance and commitment therapy for eating disorders [elektronický zdroj] : a process-focused guide to treating anorexia and bulimia Sandoz, Emily K., Wilson, Kelly G., DuFrene, Troy 2010 Monografie a sborník Ne
Agresivní Rainman? Lojková, Lea 2008 Článek v periodikách Ne
Akce "Cihla 2007" - Dana Klímová a klient Petr Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2007 Audiozáznam Ano
Akce Cihla Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Akce Cihla - Jaroslav Havlík Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Akce Cihla : kampaň na podporu lidí s mentálním postižením anonymní dílo 2009 Článek v periodikách Ano
Akce Cihla a Cihlafest - Jaroslav Svěcený a Gabriela Štěpánková Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Akce cihla a jiná pomoc mentálně postiženým - Tomáš Masopust Český rozhlas 6 - Rozmluvy 2009 Audiozáznam Ano
Akce Cihla pokračuje Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Akce cihla vynesla handicapovaným 227 tisíc Česká tisková kancelář 2009 Článek v periodikách Ne
Aktivační centra - vzdělávací služba nové generace Teplá, Marta 2013 Článek v periodikách Ne
Aktualizované učební plány vzdělávacích programů pro vzdělávání žáků s mentálním postižením Teplá, Marta 2005 Článek v periodikách Ne
Aktuálne problémy ľudí s mentálnym postihnutím Radková, Libuša 2009 Monografie a sborník Ne
Aktuální stav užívání prostředků augmentativní a alternativní komunikace Beerová, Edita 2005 Článek v periodikách Ne
Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole : texty pro studijní disciplínu Teorie výchovy Krejčová, Věra 2005 Monografie a sborník Ne
Alcohol abuse is in the genes CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2007 Výzkumy Ne
Alice v zrcadle : matka a dcera v boji s anorexií Kingsley, Jo 2006 Monografie a sborník Ne
Alternativní přístupy ve výuce na Základní škole praktické Lepková, Jana 2007 Diplomová práce Ne
Anabell, aneb, Dvě strany téže mince Sladká-Ševčíková, Jana 2004 Článek v periodikách Ano
Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2009 Výzkumy Ano
Analýza komunikačních schopností a rozvoj jazykových rovin u dospělých osob se středně těžkým mentálním postižením Drusová, Lenka 2015 Diplomová práce Ano
Analýza komunikačních schopností u žáků s kombinovaným postižení Dočekalová, Soňa 2016 Diplomová práce Ano
Analýza mentální struktury romských dětí zařazených do ZvŠ v Plzni Prunner, Pavel 1994 Článek v periodikách Ne
Analýza metod rozvoje komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací Sloupenská, Eva 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza narušené komunikační schopnosti u žáků v základní škole praktické Hamalová, Markéta 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza nových forem poskytování pomoci v hmotné nouzi v systému sociální péče Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2004 Výzkumy Ano
Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání Kaleja, Martin 2010 Disertační práce Ano
Analýza postojů společnosti k osobám s mentálním postižením v Chrudimském regionu Málková, Alena 2010 Diplomová práce Ano
Analýza potřeb péče pro postižené děti ve zvláštních zdravotnických zařízeních Vančurová, Pavlína 2008 Bakalářská práce Ano
Analýza příčin nízké zaměstnanosti zdravotně postižených žen Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2005 Výzkumy Ano
Analýza procesu diagnostiky u jedinců s lehkým mentálním postižením Šimčíková, Kateřina 2015 Diplomová práce Ano
Analýza procesu integrace žáků s mentálním postižením v běžné základní škole [rukopis] Bartová, Erika 2010 Bakalářská práce Ano
Analýza procesu rozhodování rodičů jedinců s mentálním postižením o umístění jejich dětí do pobytového zařízení Pojeta, Pavel 2015 Diplomová práce Ano
Analýza procesu vyrovnávání se rodičů s narozením dítěte s mentálním postižením Svobodová, Soňa 2015 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje komunikačních kompetencí dětí s Downovým syndromem v raném věku Kroščáková, Miroslava 2016 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje komunikačních schopností dětí s mentálním postižením Charvátová, Ivana 2015 Diplomová práce Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20 21

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS