Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Alternativní řešení rodinněprávních konfliktů Hladíková, Irena 2009 Disertační práce Ano
Co je to mediace? - Eva Vaňková Český rozhlas - Pardubice - Radioporadna 2014 Audiozáznam Ano
Doma to neklape, ale máme děti : rozvést se? Labusová, Eva 2010 Článek v periodikách Ano
Eva Hurychová - Oficiální stránky Hurychová, Eva 2017 Monografie a sborník Ano
Kapitoly sociální práce v praxi [elektronický zdroj] Mojžíšová, Adéla 2008 Multimediální nosič Ne
Kdo je to mediátor? - Tatiana Šišková Český rozhlas 2 - Praha - Host do domu 2006 Audiozáznam Ano
Mám rodiče v kriminále Novinky.cz, Vrabcová, Dana 2011 Článek v periodikách Ano
Manuál dobrých praxí: bezpečnost, prevence a krizová intervence Agentura pro sociální začlěňování, Tesař, Jakub, Krebs, Michal 2014 Monografie a sborník Ano
Marxová: Zálohové výživné by neměla být jen další sociální dávka Česká televize, Kodyšová, Eliška 2015 Videozáznam Ano
Mediace Česká televize – Komunikace je hra 2009 Videozáznam Ano
Mediace - zkušenosti z Písecka : sborník z konference : Písek, červen 2006 Phare (program), Prácheň (sdružení) 2006 Monografie a sborník Ne
Mediace a její možnosti využití v rámci rozvodového řízení [rukopis] : bakalářská práce Rolníková, Michaela 2009 Bakalářská práce Ano
Mediace a její průběh Holá, Lenka 2006 Článek v periodikách Ne
Mediace a mediátoři - Helena Stöhrová Český rozhlas 2 - Praha - V dobrém stylu 2007 Audiozáznam Ano
Mediace a možnosti jejího využití Holá, Lenka 2006 Článek v periodikách Ne
Mediace při řešení rodinných konfliktů Holá, Lenka 2006 Článek v periodikách Ne
Mediace v navrhované právní úpravě Kovářová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne
Mediace v rozvodovém řízení – srovnání vybraných zemí EU Bendová, Renáta 2007 Diplomová práce Ano
Mediace, aneb, Jak řešit konflikty Riskin, Leonard, Keating, J. Michael, jr., Arnold, Tom 1997 Monografie a sborník Ne
Mediátoři a mediační služba - Martin Svatoš Český rozhlas 2 - Praha - Host odopledne s dvojkou 2013 Audiozáznam Ano
Možnosti využití mediace v diskriminačních sporech Hubálek, Michal 2007 Článek v periodikách Ne
Náhradní rodinná péče v teorii a praxi Hendrychová, Barbora, Sovadina, Jan 2012 Článek v periodikách Ne
Poslání a organizační struktura probační a mediační služby : (mezinárodní diskusní fórum) : záznam referátů, diskuse a doporučení odborníků v oblasti probace a mediace, Praha 13.11.1997 Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici 1999 Monografie a sborník Ne
Postavení a úkoly Probační a mediační služby Žatecká, Eva 2007 Monografie a sborník Ne
Právní aspekty mediace Doležalová, Martina 2006 Článek v periodikách Ne
Příručka pro probaci a mediaci Doubravová, Dagmar 2001 Monografie a sborník Ne
Probace a mediace : možnosti řešení trestných činů Štern, Pavel, Ouředníčková, Lenka, Doubravová, Dagmar 2010 Monografie a sborník Ne
Probační a mediační služba České republiky : Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č.442/2006 Sb. Česko. Probační a mediační služba Není znám Monografie a sborník Ne
Rodičovské porozvodové plány Pavlát, Josef 2009 Článek v periodikách Ne
Rodinná mediace poskytovaná klientům OSPOD Třebíč : termín realizace projektu 01.05.2009-31.12.2009 Jůzová, Vladimíra 2010 Monografie a sborník Ne
Rodinná mediace při řešení konfliktů v rodině Ponížilová, Tereza 2011 Článek v periodikách Ne
Rodiny v problémech a mediace - Jana Ženíšková Český rozhlas - Pardubice - Radioporadna 2015 Audiozáznam Ano
Rozvod: jak ven z bludného kruhu? Přizvěte mediátora! Rodná, Kateřina, Toumová, Soňa, Cermanová, Aneta 2012 Článek v periodikách Ne
Sborník příspěvků z konference k 10. výročí Mezinárodního roku rodiny : konané v Olomouci ve dnech 7. a 8. října 2004 Jurečka, Ondřej B. 2004 Monografie a sborník Ne
Střídavá péče rodičů Česká televize - Rodina a já 2009 Videozáznam Ano
Týrání - děti - Zora Dušková — Dítě - tichý svědek - Mgr. Cikrt — Mediace a řešení konfliktů v rodině - Helena Štérová a Jitka Řezaninová Česká televize - Sama doma 2007 Videozáznam Ano
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR [elektronický zdroj] Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR (firma) 2005 Monografie a sborník Ne
Uplatnění mediace v systému trestní justice Rozum, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Úvod do studia mediace a probace Svoboda, Ivo 2005 Monografie a sborník Ne
Výchovná činnost mediátora Probační a mediační služby Svoboda, Ivo, Chudý, Štefan 2005 Článek v periodikách Ne
Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2012 Legislativní dokumenty Ano
Využití mediace jako nástroje sociální integrace Česká televize – Před polednem 2007 Videozáznam Ano
Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi Barvíková, Jana, Šťastná, Anna 2014 Monografie a sborník Ano
Význam mediace při domácím násilí Svoboda, Ivo 2005 Článek v periodikách Ne
Zákon o mediaci - dárek, který nic nepřinese Svoboda, Karel 2008 Článek v periodikách Ne
Zákon o mediaci a probaci : komentář Větrovec, Vladislav 2002 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS