Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Děti a komerční tlak televizního vysílání Junková, Alice 2013 Výzkumy Ano
Děti a média Friedlaenderová, Hana 2012 Článek v periodikách Ne
Děti a média Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (instituce) Není znám Monografie a sborník Ano
Děti a rodiče před televizí : rodinná socializace dětského televizního diváctví Šeďová, Klára 2007 Výzkumy Ne
Děti médiím rozumějí – ale jinak! Mediální výchova v rodině Sloboda, Zdeněk, Sirius 2011 Článek v periodikách Ano
Děti, reklama a filmy Šafařík, Petr 2007 Článek v periodikách Ne
K mediální výchově Frank, Tomáš, Jirásková, Věra 2008 Monografie a sborník Ne
Komunikační výchova v praxi Mlčoch, Miloš 2012 Monografie a sborník Ne
Média, právní ochrana dítěte v předškolním věku a její pedagogická podpora Hoskovcová, Simona, Centrum mediálního vzdělávání 2013 Audiozáznam Ano
Mediální gramotnost a mediální výchova : studijní texty Niklesová, Eva 2010 Monografie a sborník Ne
Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání Jirák, Jan, Wolák, Radim 2007 Monografie a sborník Ne
Mediální výchova Pospíšil, Jan, Závodná, Lucie Sára 2010 Monografie a sborník Ne
Mediální výchova a mediální gramotnost v kontextu českého školství : nástin předpokladů, možností a limitů Plášek, Radovan 2004 Článek v periodikách Ne
Mediální výchova pro začátečníky i pokročilé Numerato, Dino 2006 Článek v periodikách Ne
Mediální výchova v rodinách předškoláků Šeďová, Klára 2006 Článek v periodikách Ne
Nebojte se mediální výchovy Živná, Pavla 2008 Článek v periodikách Ne
O televizi Bourdieu, Pierre, Obrtelová, Nora 2002 Monografie a sborník Ne
Před obrazovkou : kolik času je "moc"? Lipinská, Kateřina, Zajíc, Jiří 2011 Článek v periodikách Ne
Reklama a návykové látky Suchý, Adam 2002 Článek v periodikách Ne
Rozumět médiím : základy mediální výchovy pro učitele Mičienka, Marek, Jirák, Jan 2006 Monografie a sborník Ne
The media studies book : a guide for teachers Lusted, David 1994 Monografie a sborník Ne
Tváří v tvář obrazovce Blažek, Bohuslav 1995 Monografie a sborník Ne
Ubavit se k smrti: veřejná komunikace ve věku zábavy Postman, Neil, Reifová, Irena 2010 Monografie a sborník Ne
Vliv televizního vysílání na míru agresivity dětí mladšího školního věku [rukopis] Rajnová, Zuzana 2011 Bakalářská práce Ano
Vybrané praktické prístupy pre mediálnu edukáciu Paľa, Gabriel 2010 Monografie a sborník Ne
Výchova dětí v mediálním věku Říčan, Pavel 1998 Článek v periodikách Ne
Výchova k mediální gramotnosti Bína, Daniel 2005 Monografie a sborník Ne
Základy mediální výchovy Mičienka, Marek, Jirák, Jan 2007 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS