Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
50 let školy pro děti s vadami řeči : 1951-2001 : sborník přednášek z logopedické konference konané dne 11. října 2001 v Olomouci Marek, Lubor 2002 Monografie a sborník Ne
Analýza komunikačních schopností a rozvoj jazykových rovin u dospělých osob se středně těžkým mentálním postižením Drusová, Lenka 2015 Diplomová práce Ano
Analýza rozvoje artikulační obratnosti tříletých dětí v mateřské škole Winklerová, Pavlína 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje komunikačních kompetencí dětí s Downovým syndromem v raném věku Kroščáková, Miroslava 2016 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje komunikačních schopností dětí s mentálním postižením Charvátová, Ivana 2015 Diplomová práce Ano
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Děti potřebují příběhy, aneb, Logopedie zábavnou formou Motejzíková, Jitka 2009 Článek v periodikách Ne
Dítě s narušenou komunikační schopností v předškolním věku Bubláková, Anna 2012 Bakalářská práce Ano
Dovednost dětí s vývojovou dysfázií vyprávět známý příběh Švorcová, Dominika 2013 Bakalářská práce Ano
Foneticko fonologické aspekty při rozvoji jazykových dovedností sluchově postižených dětí předškolního věku Kašníková, Pavla 2009 Diplomová práce Ano
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vybraných školách zapojených do projektu VIP - Kariéra Kucharská, Anna 2007 Článek v periodikách Ne
Jak předcházet poruchám řeči u dětí - PhDr. Eva Vymlátilová Český rozhlas - Regina - Karambol 2006 Audiozáznam Ano
Když se v mateřské škole napravuje řeč Štefflová, Jaroslava 2011 Článek v periodikách Ne
Kompetence rodičů v logopedické péči o děti s kochleárním implantátem Hanáková, Adéla 2008 Diplomová práce Ano
Komplexní a logopedická péče u dětí s mutismem Pospíšilová, Kateřina 2013 Bakalářská práce Ano
Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání Girglová, Veronika 2013 Monografie a sborník Ne
Koncepce rané logopedické intervence v České republice: teorie, výzkum, terapie Bytešníková, Ilona 2015 Monografie a sborník Ne
Kurzy logopedické prevence - o co a o koho (ve skutečnosti) jde? Peutelschmiedová, Alžběta 1995 Článek v periodikách Ne
Lékaři, pacienti, právo a etika - MUDr. Jolana Těšinová — Logopedie a malé děti - Lenka Bartáková a Veronika Daňková Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Logopedická intervence u těžce zrakově postižených dětí se zaměřením na lexikálně-sémantickou rovinu Šestáková, Alice 2016 Bakalářská práce Ano
Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem Poláková, Barbora 2010 Bakalářská práce Ano
Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem Svobodová, Karla 1997 Monografie a sborník Ne
Logopedická péče pro děti je nedostatečná Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Logopedická péče v průběhu progresivního onemocnění u dětského klienta : věnováno L. K., který zemřel ve věku 11 let Housarová, Blanka 2005 Článek v periodikách Ano
Logopedická prevence podporuje zdravý rozvoj řeči Těthalová, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Logopedické a grafomotorické potíže dětí - Marta Bergmanová a Adéla Havlíčková Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2011 Audiozáznam Ano
Logopedické intervence u dětí s mentálním postižením v rámci základního vzdělávání Kučerová, Petra 2010 Diplomová práce Ano
Logopedické potíže dětí - Ivana Boumová Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2011 Audiozáznam Ano
Logopedické potíže dětí včera a dnes - Karel Oliva a Dana Kutálková Český rozhlas 2 - Praha - Jak to vidíte? 2012 Audiozáznam Ano
Logopedické repetitórium: teoretické východiská súčasnej logopédie, moderné prístupy k logopedickej starostlivosti o osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou Lechta, Viktor, Baláž, Jozef, Kerekrétiová, Aurélia, Swierkoszová, Jana, Novák, Josef, Hrnčiarová, Anna, Cséfalvay, Zsolt, 1990 Monografie a sborník Ne
Logopedické vady - MUDr. Tomáš Kumšta a Jan Vyčítal Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2004 Audiozáznam Ano
Logopedické vady dětí i dospělých - Zdeňka Kopová Český rozhlas - České Budějovice - Přímá linka 2009 Audiozáznam Ano
Logopedický slovník : [terminologický a výkladový] Dvořák, Josef 2007 Monografie a sborník Ne
Logopedie : narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe Klenková, Jiřina 2006 Monografie a sborník Ne
Logopedie v mateřských školách Peutelschmiedová, Alžběta 2006 Článek v periodikách Ne
Mami, tati - procvičujte se mnou...: aneb logopedická příručka nejen pro rodiče dětí s rozštěpem Chotěborová, Michaela 2015 Monografie a sborník Ne
Milena Lipnická: Logopedická prevence v MŠ anonymní dílo 2013 Článek v periodikách Ano
Ministerstvo školství vyčlenilo 10 milionů korun na logopedickou prevenci anonymní dílo 2013 Článek v periodikách Ano
Mluvit není jen vyslovovat Tučková, Jitka, Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Možnosti terapeutických přístupů u dětí s celkovým opožděním motoriky v orofaciální oblasti Hošková, Veronika 2011 Diplomová práce Ano
Narušená komunikační schopnost a čtenářská gramotnost Tomická, Václava 2012 Článek v periodikách Ne
Není už čas na návštěvu logopeda? : rodičům prvňáků a předškoláků Špačková, Renata 2005 Článek v periodikách Ne
Nešišlej - logopedické písničky - Amálie Třebická Česká televize - Sama doma 2013 Videozáznam Ano
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Pacientská práva a dětští pacienti - JUDr. Vladimíra Dvořáková — Náprava logopedických vad - Helena Kolbábková Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Padesát let s dětmi s mentálním postižením : mateřská škola speciální Horázná, Marie, Švancar, Radmil 2011 Článek v periodikách Ne
Pomoc lidem s DMO Česká televize - Klíč 2005 Videozáznam Ano
Pomůcky pro rozvoj řeči dětí předškolního věku Zakouřilová, Kamila 2013 Bakalářská práce Ano
Prevence logopedických vad u dětí - Jitka Vařáková Český rozhlas - Brno - Apetýt 2013 Audiozáznam Ano
Prevence poruch řeči u dětí v období do ukončení řečového vývoje Pakostová, Tereza 2010 Bakalářská práce Ano

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS