Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
50 let školy pro děti s vadami řeči : 1951-2001 : sborník přednášek z logopedické konference konané dne 11. října 2001 v Olomouci Marek, Lubor 2002 Monografie a sborník Ne
Adéla: Mám prý duši bojovníka Hanáková, Adéla 2014 Článek v periodikách Ano
Analýza jazykových dovedností u žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole Girglová, Veronika 2013 Disertační práce Ano
Analýza komunikačních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu Girglová, Veronika 2011 Rigorózní práce Ano
Analýza komunikačních schopností a rozvoj jazykových rovin u dospělých osob se středně těžkým mentálním postižením Drusová, Lenka 2015 Diplomová práce Ano
Analýza komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v systému běžných základních škol Girglová, Veronika 2010 Monografie a sborník Ano
Analýza metod rozvoje komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací Sloupenská, Eva 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje artikulační obratnosti tříletých dětí v mateřské škole Winklerová, Pavlína 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje komunikačních kompetencí dětí s Downovým syndromem v raném věku Kroščáková, Miroslava 2016 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje komunikačních schopností dětí s mentálním postižením Charvátová, Ivana 2015 Diplomová práce Ano
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Cvičné texty pro logopedii Treuová, Hana, Linhartová, Ludmila 2002 Monografie a sborník Ne
Děti potřebují příběhy, aneb, Logopedie zábavnou formou Motejzíková, Jitka 2009 Článek v periodikách Ne
Děti s ADHD bychom měli chválit za všechno, co se jim povede Stará, Ester, Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Dětí s vadou řeči přibývá - Máša Jirousková Polar televize Ostrava 2009 Videozáznam Ano
Dětská mozková obrna je nemoc na celý život Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Dětská urologie - MUDr. Terezie Šuláková — Vývoj řeči u dětí - Petra Kalichová a Gabriela Solná Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie : (manuál) Cséfalvay, Zsolt, Košťálová, Milena 2003 Monografie a sborník Ne
Diagnostika narušené komunikační schopnosti Hašková, Klára 2012 Diplomová práce Ano
Dítě s narušenou komunikační schopností v předškolním věku Bubláková, Anna 2012 Bakalářská práce Ano
Dítě s těžkou sluchovou vadou z pohledu klinického logopeda Holmanová, Jitka 2010 Článek v periodikách Ano
Dítě se sluchovou vadou v běžné mateřské škole Těthalová, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Dovednost dětí s vývojovou dysfázií vyprávět známý příběh Švorcová, Dominika 2013 Bakalářská práce Ano
Dyslalie - patlavost: vady a poruchy výslovnosti Krahulcová, Beáta 2013 Monografie a sborník Ne
Foneticko fonologické aspekty při rozvoji jazykových dovedností sluchově postižených dětí předškolního věku Kašníková, Pavla 2009 Diplomová práce Ano
Hodnocení slovní zásoby u dětí předškolního věku se specificky narušeným vývojem řečí Pilská, Helena 2012 Diplomová práce Ano
Hrajeme si s řečí - aby moje dítě správně mluvilo : logopedie pro děti od 4 do 7 let Pávková, Bohdana 2004 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení Klenková, Jiřina 2011 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání v primární škole Havel, Jiří, Filová, Hana 2010 Monografie a sborník Ne
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vybraných školách zapojených do projektu VIP - Kariéra Kucharská, Anna 2007 Článek v periodikách Ne
Integrace žáků se specificky narušeným vývojem řeči v běžné základní škole Kratochvílová, Tereza 2013 Diplomová práce Ano
Jak naučit děti správně mluvit - Eva Kretbovská Český rozhlas - Regina - Třináctka 2010 Audiozáznam Ano
Jak podpořit vývoj dětí — SZŠ Poděbrady — Sdružení iSEN Česká televize - Klíč 2011 Videozáznam Ano
Jak předcházet poruchám řeči u dětí - PhDr. Eva Vymlátilová Český rozhlas - Regina - Karambol 2006 Audiozáznam Ano
Jak se naučit správně vyslovovat : populárně naučná příručka pro rodiče dětí s vadami výslovnosti : metodický návod, jak postupovat při výuce výslovnosti a při odstraňování vad výslovnosti Dolejší, Pavel 2005 Monografie a sborník Ne
Jak žít s dětmi s LMD Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 2001 Článek v periodikách Ne
Kapitoly z logopedie I Klenková, Jiřina 1997 Monografie a sborník Ne
Kdy je potřeba logoped? - MUDr. Eva Kaňová Český rozhlas - Ostrava - Poradna 2013 Audiozáznam Ano
Když se v mateřské škole napravuje řeč Štefflová, Jaroslava 2011 Článek v periodikách Ne
Klinická logopedie Škodová, Eva, Jedlička, Ivan, Lechta, Ivan, Fukanová, Věra, Neubauer, Karel, Čecháčková, Miloslava, Salomonová, Anna, Žlab, Zdeněk, Vymlátilová, Eva, Holmanová, Jitka, Stryková, Eva, Kaulfussová, Jitka, Laudová, Lucie 2007 Monografie a sborník Ne
Knihy pro handicapované děti, autisty zvláště - Hana Zobačová Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Koktání - prof. Josef Pešák a Martin Müller Česká televize - Sama doma 2011 Videozáznam Ano
Koktavé dítě v mateřské škole Těthalová, Marie, Kutálková, Dana 2010 Článek v periodikách Ne
Koktavost - Ilona Kejklíčková Česká televize - Sama doma 2013 Videozáznam Ano
Koktavost : integrativní přístup Lechta, Viktor 2010 Monografie a sborník Ne
Koktavost opředená mýty : co na poruchu zabírá a co ne Weilová, Monika 2013 Článek v periodikách Ne
Koktavost v kauzistikách : úspěchy a nezdary terapie Peutelschmiedová, Alžběta 2008 Monografie a sborník Ne
Koktavý člověk potřebuje zažít úspěch Shapiro, David A., Kejklíčková, Ilona, Přikrylová, Eva 2011 Článek v periodikách Ne
Kompetence rodičů v logopedické péči o děti s kochleárním implantátem Hanáková, Adéla 2008 Diplomová práce Ano
Komplexní a logopedická péče u dětí s mutismem Pospíšilová, Kateřina 2013 Bakalářská práce Ano

Předchozí 1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS