Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Preventing burnout syndrome in interpreting profession [elektronický zdroj] Česká komora tlumočníků znakového jazyka 2009 Multimediální nosič Ne
Přínosy psychomotorických činností ke kultivaci pohybu, psychiky a sociálních vztahů dětí Dvořáková, Hana 2006 Článek v periodikách Ne
Případová studie žákyně s DMO jako kombinovaným postižením Pazderová, Dagmar 2010 Diplomová práce Ano
Příspěvek k výuce žáků se sluchovým postižením Dlouhý, Martin, Dlouhá, Jana, Fejgl, Ladislav 2012 Článek v periodikách Ne
Problematika kombinovaných vad z pohledu surdopedie Potměšil, Miloň 2005 Článek v periodikách Ne
Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk Souralová, Eva, Horáková, Radka, Langer, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Problémy s jídlem? Zkusme jim předejít Pecinová, Miloslava 2007 Článek v periodikách Ne
Proč děti zlobí? Čapek, Robert 2007 Článek v periodikách Ne
Proč si to učitel nevyřeší sám? Mertin, Václav 2013 Článek v periodikách Ano
Propadlíci z první třídy - Simona Hoskovcová Česká televize - Studio 6 2013 Videozáznam Ano
Proporcia verbálneho prejavu učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou na vyučovaní Mandzáková, Stanislava 2009 Článek v periodikách Ne
Psychologie komunikace Vybíral, Zbyněk 2009 Monografie a sborník Ne
Psychologie pro učitelky mateřské školy Gillernová, Ilona, Mertin, Václav, Šturma, Jaroslav, Šulová, Lenka 2010 Monografie a sborník Ne
Psychologie rodiny a pediatrie: styčné body a možnosti spolupráce Sobotková, Irena 2006 Článek v periodikách Ano
Psychosociální aspekty sluchového postižení Potměšil, Miloň, Potměšilová, Petra, Hanáková, Adéla, Groma, Marian, Vítová, Jitka, Horáková, Radka 2010 Monografie a sborník Ne
Raná komunikace mezi matkou a dítětem : neslyšící matka se svým sluchově postiženým dítětem : slyšící matka se svým slyšícím dítětem Hronová, Anna, Motejzíková, Jitka 2002 Výzkumy Ne
Raná komunikace v neslyšící rodině Federace rodičů a přátel sluchově postižených 2007 Multimediální nosič Ne
Řeč dítěte se nedá vměstnat do tabulek Hrubínová, Markéta 2009 Článek v periodikách Ne
Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Franiok, Petr, Kovářová, Renata 2011 Monografie a sborník Ne
Rodiče s postižením intelektu Šnytová, Lucie, Brejlová, Dagmar, Dobromysl.cz 2013 Článek v periodikách Ano
Rodina a její vliv na výchovu a vzdělání Sandanyová, Petra 2008 Diplomová práce Ano
Rozhovor jako metoda poznávání osobnosti a duševního zdraví Kohoutek, Rudolf 2005 Článek v periodikách Ne
Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených Šedivá, Zoja 1997 Monografie a sborník Ne
Rozvoj komunikační schopnosti u dětí se zrakovým postižením Langhammerová, Hana 2009 Bakalářská práce Ano
Rozvoj komunikačních dovedností u dětí s kochleárním implantátem Machalová, Eva 2016 Bakalářská práce Ano
Rozvoj komunikačních kompetencí u bilingválně vzdělávaného chlapce s autismem Palánová, Hana 2013 Bakalářská práce Ano
Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku Bytešníková, Ilona 2007 Monografie a sborník Ne
Rozvoj řeči u dětí se sluchovým postižením prostřednictvím didaktických her a cvičení Vacková, Lada 2015 Diplomová práce Ano
Rozvoj řeči u dítěte s Prader-Willi syndromem Kalivodová, Markéta 2013 Bakalářská práce Ano
Rytmicko hudební výchova u sluchově postižených Krejčí, Jana 2009 Diplomová práce Ano
S dětmi chytře a moudře : psychologie výchovy pro rodiče a prarodiče Říčan, Pavel 2013 Monografie a sborník Ne
Sám sobě psychologem Novák, Tomáš, Capponi, Věra 2014 Monografie a sborník Ne
Schoolchildren with speech-language-hearing disorders Skorek, Ewa Małgorzata 2009 Monografie a sborník Ne
Screening sluchových vad Česká televize − Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Sdružení "Jablíčko dětem" Česká televize - Televizní klub neslyšících 2015 Videozáznam Ano
Sdružení Adam dětem - Kateřina Kornová, Anna Hille a Roman Kraus — Kontaktní sestra - Markéta Purkardová — Nadané děti - Dana Havlová a Daniel Kettner Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Sexuální výchova : jak a proč mluvit s dětmi o sexualitě Šilerová, Lenka 2003 Monografie a sborník Ne
Signwriting - číst a psát znakový jazyk Fikejs, Jan 2005 Článek v periodikách Ne
Šikana sluchově postižených dětí ve školách pro sluchově postižené Kučerová, Eva 2015 Bakalářská práce Ano
Simultánní přepis mluveného slova Česká televize - Televizní klub neslyšících 2013 Videozáznam Ano
Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči Smetáčková, Irena 2011 Článek v periodikách Ano
Škola rodičům a rodiče dětem Hanák, Josef 2015 Monografie a sborník Ne
Skupinové nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem Bělohlávková, Lucie 2011 Článek v periodikách Ne
Sledování netechnických dovedností při resuscitaci Peřan, David, Kubalová, Jana 2017 Článek v periodikách Ano
Slohová a komunikační výchova se zřetelem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami Minářová, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Slovní zásoba se rozvíjí už v raném dětství Schneiderová, Eva, Hanzová, Marie, Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Sluchové postižení a komunikace [rukopis] Šťastná, Julie 2008 Bakalářská práce Ano
Služba rané péče rodinám s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi - využití programů AAK v rodinách Gwóźdźová, Lenka 2009 Článek v periodikách Ne
Slyšící děti neslyšících rodičů Redlich, Karel, Vlčková, Mária 2006 Článek v periodikách Ne
Smíšená partnerství osob slyšících a osob s postižením sluchu Fleková, Kateřina 2011 Diplomová práce Ano

1 2 3 4 5 6 7 8

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS