Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Koncept smrti u dětí: komponenty a determinanty Loučka, Martin, Vančura, Jan 2011 Článek v periodikách Ne
Konflikty v komunikaci Urbanová, Šárka 2005 Článek v periodikách Ne
Krátký pohled na vzdělávání tlumočníků Curry, Tim 2013 Článek v periodikách Ne
Křehké tělo, silná duše - Dagmar Misařová Český rozhlas 2 - Praha - Dokument 2009 Audiozáznam Ano
Kvalitní společné vzdělávání přináší užitek všem Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Kyberšikana, aneb, Nikdy nevíš, kdo je na druhé straně Křesťanová, Lucie 2009 Článek v periodikách Ano
Lékaři, pacienti, právo a etika - MUDr. Jolana Těšinová — Logopedie a malé děti - Lenka Bartáková a Veronika Daňková Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Lenka a Pavlík jsou kamarádi Scott, Janine 2009 Monografie a sborník Ne
Living with death and dying : how to communicate with the terminally ill Kübler-Ross, Elisabeth 1997 Monografie a sborník Ne
Logopedická péče v průběhu progresivního onemocnění u dětského klienta : věnováno L. K., který zemřel ve věku 11 let Housarová, Blanka 2005 Článek v periodikách Ano
Logopedické intervence u dětí s mentálním postižením v rámci základního vzdělávání Kučerová, Petra 2010 Diplomová práce Ano
Logopedické repetitórium: teoretické východiská súčasnej logopédie, moderné prístupy k logopedickej starostlivosti o osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou Lechta, Viktor, Baláž, Jozef, Kerekrétiová, Aurélia, Swierkoszová, Jana, Novák, Josef, Hrnčiarová, Anna, Cséfalvay, Zsolt, 1990 Monografie a sborník Ne
Logopedický slovník : [terminologický a výkladový] Dvořák, Josef 2007 Monografie a sborník Ne
Logopedie v mateřských školách Peutelschmiedová, Alžběta 2006 Článek v periodikách Ne
Má se dítě v mateřské škole učit? Samozřejmě! Kropáčková, Jana, Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Maladjustačné prejavy sluchovo postihnutého dieťaťa v komunikácii s matkou Kročanová, Ľubica 2005 Článek v periodikách Ne
Máme spolu mluvit o smrti? anonymní dílo 2009 Článek v periodikách Ne
Máme ve školce dítě s postižením Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne
Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postižením Souralová, Eva 2007 Monografie a sborník Ne
Mařenko, řekni Ř : aby to dětem dobře mluvilo Peutelschmiedová, Alžběta 2007 Monografie a sborník Ne
Mediace Česká televize – Komunikace je hra 2009 Videozáznam Ano
Mediální výchova Pospíšil, Jan, Závodná, Lucie Sára 2010 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností Vrbová, Renáta 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: komunikace s dalšími účastníky inkluzivního vzdělávání Petráš, Petr, Jarmarová, Jitka, Lauermann, Marek 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: komunikace se žákem se zdravotním postižením Žampachová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s autismem nebo se zrakovým postižením Pelánová, Veronika, Janíková, Dana, Páchová, Nasťa 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s mentálním postižením Zouharová, Dana, Farkašová, Lenka 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s narušenou komunikační schopností Jehličková, Jiřina 2015 Monografie a sborník Ano
Mikrovyučovacia analýza komunikácie učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou Mandzáková, Stanislava 2008 Monografie a sborník Ne
Mluvený, nebo znakový jazyk : co je lepší pro vzdělávání neslyšících dětí? Pabian, Petr 2011 Článek v periodikách Ne
Moje dítě neslyší? První informace pro rodiče, rodinné příslušníky a blízké o tom, jak přijmout dítě se sluchovým postižením, jak porozumět jeho potřebám Federace rodičů a přátel sluchově postižených 2010 Monografie a sborník Ne
Mozek a řeč : neurologie nejen pro logopedy Love, Russell J., Webb, Wanda G. 2009 Monografie a sborník Ne
Možnosti a bariéry v komunikaci s mentálně postiženými lidmi Slowík, Josef 2005 Článek v periodikách Ne
Možnosti komunikace u dětí s kombinovaným postižením v období raného věku Hochmajerová, Lucie 2014 Diplomová práce Ano
Možnosti návazné péče u dětí se sluchovým postižením v kraji Vysočina Křepinská, Lenka 2013 Diplomová práce Ano
Možnosti optimalizace komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou žáků se specifickými poruchami učení Pospíšilová, Kateřina 2016 Diplomová práce Ano
Možnosti pracovního uplatnění těžce sluchově postižených občanů v České republice [rukopis] Podivínová, Klára 2007 Diplomová práce Ano
Možnosti rané péče u dětí s hluchoslepotou se zaměřením na komunikaci matky s dítětem Žáková, Kateřina 2016 Bakalářská práce Ano
Mutismus v dětství, mládí a dospělosti: rádce pro rodinné příslušníky, postižené, terapeuty a pedagogy Hartmann, Boris, Lange, Michael, Prokeš, Pravoslav 2008 Monografie a sborník Ne
Mutismus: metodika reedukace Kutálková, Dana 2007 Monografie a sborník Ne
Může znakování usnadnit komunikaci se zdravým miminkem? Uldrichová, Ludmila, Koucká, Pavla 2011 Článek v periodikách Ne
Nadační fond porozumění Česká televize - Klíč 2010 Videozáznam Ano
Nadaný žák s narušenou komunikační schopností na základní škole Popovičová, Jana 2011 Bakalářská práce Ano
Narkolepsie a její psychosociální aspekty Bušková, Jitka 2006 Článek v periodikách Ne
Narušená komunikační schopnost a čtenářská gramotnost Tomická, Václava 2012 Článek v periodikách Ne
Naše dítě : chování, výživa, infekční choroby. První rok života Kořánová, Kateřina 1998 Monografie a sborník Ne
Ne tak, ale tak : příručka správného kontaktu s nevidomými a slabozrakými Van Dyck, Herman 2000 Monografie a sborník Ano
Nebojte se pomoci nevidomým Michálek, Miroslav 2005 Monografie a sborník Ne
Nemanuální prostředky ve znakových jazycích : stručné poznámky úvodem Macurová, Alena 2012 Článek v periodikách Ne
Nemanuální prostředky znakového jazyka v komunikaci hluchoslepých Souralová, Eva 2002 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 5 6 7 8

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS