Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Sebevražednost a pomoc telefonem Hlavatý, Jiří Není znám Výzkumy Ne
Sexualita na internetu = Sexuality on the Internet Spilková, Jana 2009 Článek v periodikách Ne
Sexuální výchova : jak a proč mluvit s dětmi o sexualitě Šilerová, Lenka 2003 Monografie a sborník Ne
Sexuální výchova v rodině očima adolescentů Velínská, Šárka 2008 Bakalářská práce Ano
Seznam se bezpečně! [elektronický zdroj] Seznam.cz 1996 Monografie a sborník Ano
Signwriting - číst a psát znakový jazyk Fikejs, Jan 2005 Článek v periodikách Ne
Šikana a kyberšikana nejsou dva odlišné fenomény Doubrava, Lukáš 2011 Článek v periodikách Ano
Šikana sluchově postižených dětí ve školách pro sluchově postižené Kučerová, Eva 2015 Bakalářská práce Ano
Simultánní přepis mluveného slova Česká televize - Televizní klub neslyšících 2013 Videozáznam Ano
Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči Smetáčková, Irena 2011 Článek v periodikách Ano
Škola rodičům a rodiče dětem Hanák, Josef 2015 Monografie a sborník Ne
Školy posilují nerovnost pohlaví, ale nemusí to tak být Smetáčková, Irena 2006 Článek v periodikách Ne
Skupinové nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem Bělohlávková, Lucie 2011 Článek v periodikách Ne
Sledování netechnických dovedností při resuscitaci Peřan, David, Kubalová, Jana 2017 Článek v periodikách Ano
Slohová a komunikační výchova se zřetelem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami Minářová, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Slovní zásoba se rozvíjí už v raném dětství Schneiderová, Eva, Hanzová, Marie, Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Slovník dětského světa, aneb rozumíme si? Špaňhelová, Ilona 2006 Monografie a sborník Ne
Sluchové postižení a komunikace [rukopis] Šťastná, Julie 2008 Bakalářská práce Ano
Služba rané péče rodinám s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi - využití programů AAK v rodinách Gwóźdźová, Lenka 2009 Článek v periodikách Ne
Slyšící děti neslyšících rodičů Redlich, Karel, Vlčková, Mária 2006 Článek v periodikách Ne
Smíšená partnerství osob slyšících a osob s postižením sluchu Fleková, Kateřina 2011 Diplomová práce Ano
Snížení trestní odpovědnosti na 14 let? Ano, či ne? Šedivá, Olga 2007 Článek v periodikách Ano
Sociálně nevyspělé dítě se může ocitnout na okraji Radonská, Martina, Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Sociální fobie anonymní dílo 2004 Článek v periodikách Ne
Sociální práce s traumatizovaným dítětem Pachlová, Alena 2018 Bakalářská práce Ano
Současné problémy české komunity neslyšících. I., Hluchota a jazyková komunikace Strnadová, Věra 1998 Monografie a sborník Ne
Sourozenci dětí s poruchami autistického spektra Bártová, Lenka 2014 Diplomová práce Ano
Soužití různých žáků vede k vytvoření normálních vztahů, aneb, Základem dobrého školního klimatu je kvalitní komunikace Kendíková, Jitka, Musil, Jan, Habart, Tomáš 2013 Článek v periodikách Ne
Speciální metody protidrogové výchovy Lánský, Ivo 2002 Článek v periodikách Ne
Specifické neverbální projevy neslyšících lidí Strnadová, Věra 2008 Monografie a sborník Ne
Specifika čtenářství u neslyšících dětí mladšího školního věku se zaměřením na problematiku upravovaných textů Ptáčková, Klára 2011 Disertační práce Ano
Specifika komunikace s tělesně handicapovanou ženou v gynekologii a porodnictví Robenková, Nikola 2014 Diplomová práce Ano
Specifika komunikace u dětí s kombinovaným postižením Hrůzová, Noemi 2010 Diplomová práce Ano
Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě Štěrbová, Dana, Rašková, Miluše, 2016 Monografie a sborník Ne
Specifika vývoje a komunikace dítěte s Charge syndromem Chlebcová, Helena 2014 Diplomová práce Ano
Spolu i s tím, co nás odlišuje Bechyňová, Věra 2001 Článek v periodikách Ne
Spolupráce rodiny s postiženým dítětem a základní školy pro žáky s kombinovaným postižením Rozehnalová, Helena 2008 Diplomová práce Ano
Spolupráce s vychovatelem - asistentem učitele, aneb, Jak ve škole vytvořit tandem Jindráková, Lucie, Vanková, Kateřina 2003 Monografie a sborník Ne
Správná komunikace mezi lékařem a pacientem - MUDr. Pavel Boček Český rozhlas - Třináctka Plus 2015 Audiozáznam Ano
Stále ubývá prostor pro práci s klientem: školské poradenství napjatě očekává změny ve vyhlášce o speciálním vzdělávání Mikulášek, Libor, Švancar, Radmil 2018 Článek v periodikách Ne
Studium sluchově postižených studentů na vysoké škole Hádková, Kateřina 2006 Článek v periodikách Ne
Světový den pohřešovaných dětí - Zuzana Baudyšová (Naše dítě) Český rozhlas 6 - Zaostřeno na lidská práva 2007 Audiozáznam Ano
Syndrom pracovního vyhoření Perlín, Radim 2007 Článek v periodikách Ano
Taktilní znakový jazyk : manuál k výuce a studiu + CD-ROM Langer, Jiří, Souralová, Eva, Horáková, Radka 2010 Monografie a sborník Ne
Taktilní znakový jazyk u nás Zimermanová, Petra 2005 Článek v periodikách Ne
Taneční terapie jako pomoc při sociální integraci osob s postižením [rukopis] : bakalářská práce Šourková, Barbora 2007 Bakalářská práce Ano
Techniky práce s balbutiky Peutelschmiedová, Alžběta 2005 Monografie a sborník Ne
Tendence závislostního chování u mladistvých neslyšících Jorda, David 2015 Diplomová práce Ano
The handbook of language and speech disorders Damico, Jack Samual, Müller, Nicole, Ball, Martin J. 2010 Monografie a sborník Ne
The media studies book : a guide for teachers Lusted, David 1994 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS