Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Pro přátele. Nebojte se o tom s nimi mluvit Šulc, Pavel 2010 Článek v periodikách Ne
Problematika kombinovaných vad z pohledu surdopedie Potměšil, Miloň 2005 Článek v periodikách Ne
Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk Souralová, Eva, Horáková, Radka, Langer, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Problémy s jídlem? Zkusme jim předejít Pecinová, Miloslava 2007 Článek v periodikách Ne
Proč děti zlobí? Čapek, Robert 2007 Článek v periodikách Ne
Proč si to učitel nevyřeší sám? Mertin, Václav 2013 Článek v periodikách Ano
Projekt Bezpečí dítěte - Tereza Květoňová Český rozhlas - Rádio Česko - Domácí událost 2011 Audiozáznam Ano
Proměny primárního vzdělávání v ČR Spilková, Vladimíra 2005 Monografie a sborník Ne
Propadlíci z první třídy - Simona Hoskovcová Česká televize - Studio 6 2013 Videozáznam Ano
Proporcia verbálneho prejavu učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou na vyučovaní Mandzáková, Stanislava 2009 Článek v periodikách Ne
Průvodce mezilidskou komunikací Plaňava, Ivo 2005 Monografie a sborník Ne
Psychologické aspekty rozvodovosti - vliv na děti Dančáková, Tereza 2010 Diplomová práce Ano
Psychologie komunikace Vybíral, Zbyněk 2009 Monografie a sborník Ne
Psychologie lidské komunikace Vybíral, Zbyněk 2000 Monografie a sborník Ne
Psychologie pro učitelky mateřské školy Gillernová, Ilona, Mertin, Václav, Šturma, Jaroslav, Šulová, Lenka 2010 Monografie a sborník Ne
Psychologie rodiny a pediatrie: styčné body a možnosti spolupráce Sobotková, Irena 2006 Článek v periodikách Ano
Psychosociální aspekty sluchového postižení Potměšil, Miloň, Potměšilová, Petra, Hanáková, Adéla, Groma, Marian, Vítová, Jitka, Horáková, Radka 2010 Monografie a sborník Ne
Raná komunikace mezi matkou a dítětem : neslyšící matka se svým sluchově postiženým dítětem : slyšící matka se svým slyšícím dítětem Hronová, Anna, Motejzíková, Jitka 2002 Výzkumy Ne
Raná komunikace v neslyšící rodině Federace rodičů a přátel sluchově postižených 2007 Multimediální nosič Ne
Realizace výukového dialogu v odlišném sociokulturním a jazykovém prostředí Sekerová, Kamila 2009 Monografie a sborník Ne
Řeč dítěte se nedá vměstnat do tabulek Hrubínová, Markéta 2009 Článek v periodikách Ne
Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Franiok, Petr, Kovářová, Renata 2011 Monografie a sborník Ne
Reflexní vesty a odrazky –K. Doubravová + 2 děti Česká televize - Sama doma 2009 Videozáznam Ano
Rizika internetové komunikace v teorii a praxi Kopecký, Kamil 2013 Monografie a sborník Ne
Rizikové jevy související s využíváním informačních a komunikačních technologií - kyberšikana Pešat, Pavel 2011 Článek v periodikách Ano
Rodiče s postižením intelektu Šnytová, Lucie, Brejlová, Dagmar, Dobromysl.cz 2013 Článek v periodikách Ano
Rodina a její vliv na výchovu a vzdělání Sandanyová, Petra 2008 Diplomová práce Ano
Rodina a škola, škola a rodina. Vzájemná komunikace, či tribunál? Klíma, Petr (PPP) 2004 Článek v periodikách Ne
Rodina se dvěma jazyky : život s cizincem je zajímavý i náročný Kramulová, Daniela 2008 Článek v periodikách Ne
Rodinné koučování - Jan Vodák Český rozhlas 2 - Praha - Nokturno nejen pro osamělé 2009 Audiozáznam Ano
Rozhovor jako metoda poznávání osobnosti a duševního zdraví Kohoutek, Rudolf 2005 Článek v periodikách Ne
Rozpad tradiční rodiny a možné důsledky pro osobnost dítěte Papežíková, Lucie 2010 Diplomová práce Ano
Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených Šedivá, Zoja 1997 Monografie a sborník Ne
Rozvoj komunikační schopnosti u dětí se zrakovým postižením Langhammerová, Hana 2009 Bakalářská práce Ano
Rozvoj komunikačních dovedností u dětí s kochleárním implantátem Machalová, Eva 2016 Bakalářská práce Ano
Rozvoj komunikačních dovedností u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Kovářová, Gabriela 2009 Diplomová práce Ano
Rozvoj komunikačních kompetencí u bilingválně vzdělávaného chlapce s autismem Palánová, Hana 2013 Bakalářská práce Ano
Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku Bytešníková, Ilona 2007 Monografie a sborník Ne
Rozvoj řeči u dětí se sluchovým postižením prostřednictvím didaktických her a cvičení Vacková, Lada 2015 Diplomová práce Ano
Rozvoj řeči u dítěte s Prader-Willi syndromem Kalivodová, Markéta 2013 Bakalářská práce Ano
Rytmicko hudební výchova u sluchově postižených Krejčí, Jana 2009 Diplomová práce Ano
S dětmi chytře a moudře : psychologie výchovy pro rodiče a prarodiče Říčan, Pavel 2013 Monografie a sborník Ne
S kyberšikanou mají budějovičtí žáci bohaté zkušenosti Kroupa, Pavel 2011 Článek v periodikách Ne
Safe practices for life online : a guide for middle and high school Fodeman, Doug, Monroe, Marje 2012 Monografie a sborník Ne
Sám sobě psychologem Novák, Tomáš, Capponi, Věra 2014 Monografie a sborník Ne
Schoolchildren with speech-language-hearing disorders Skorek, Ewa Małgorzata 2009 Monografie a sborník Ne
Screening sluchových vad Česká televize − Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Sdělování a skrývání pravdivých informací : (psychologie lhaní) [rukopis] Vybíral, Zbyněk 2002 Disertační práce Ne
Sdružení "Jablíčko dětem" Česká televize - Televizní klub neslyšících 2015 Videozáznam Ano
Sdružení Adam dětem - Kateřina Kornová, Anna Hille a Roman Kraus — Kontaktní sestra - Markéta Purkardová — Nadané děti - Dana Havlová a Daniel Kettner Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS