Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Odezírání jako schopnost Strnadová, Věra 2008 Monografie a sborník Ne
Odstrkánek ve školce Kramulová, Daniela 2009 Článek v periodikách Ne
Oslava (TV spot) Nadace Sirius 2012 Videozáznam Ano
Osoby se sníženou schopností pohybu : orientace ve vztahu k dopravnímu systému Houserová, Alena 2006 Článek v periodikách Ne
Osoby se zdravotním postižením - speciálně pedagogické aspekty komunikace Michalík, Jan 2012 Monografie a sborník Ne
Otázky a odpovědi o smrti a umírání Kübler-Ross, Elisabeth 1993 Monografie a sborník Ne
Pacientská práva a dětští pacienti - JUDr. Vladimíra Dvořáková — Náprava logopedických vad - Helena Kolbábková Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Paliativní péče v dětské neurologii Kraus, Josef 2010 Výzkumy Ano
Parkovací místo Česká televize - Případ pro ombudsmana V 2009 Videozáznam Ano
Pedagog jako odborník prvního kontaktu v situaci krize žáka Cimrmannová, Tereza 2009 Článek v periodikách Ano
Pedagogika ve škole Starý, Karel 2008 Monografie a sborník Ne
Piktogramy : metodická příručka Kubová, Libuše 1997 Monografie a sborník Ne
Plicní sekvestrace u dětí Mojžíšová, Mahulena, Šnajdauf, Jiří, Rygl, Michal, Vyhnánek, Martin, Pýchová, M., Mixa, Vladimír, Kynčl, Martin 2010 Monografie a sborník Ano
Plkání, bez něhož nelze žít : koho vábí kouzlo nejjednodušší sociální sítě Kavanová, Lucie 2012 Článek v periodikách Ne
Pobytové zájezdy pro neslyšící děti se zřetelem na rehabilitaci a zlepšení komunikace Česká televize - Televizní klub neslyšících 2006 Videozáznam Ano
Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením na 1. stupni běžné ZŠ Zelenková, Marie 2013 Diplomová práce Ano
Podpora dítěte s poruchou autistického spektra v ZŠ speciální a Domově Neumanová, Alena 2010 Diplomová práce Ano
Podpora komunikační kompetence u dětí v ústavní péči Slaninová, Lenka 2010 Diplomová práce Ano
Podpora komunikačních schopností dětí s kombinovaným postižením Kunhartová, Monika, Horváthová, Ivana, Potměšil, Miloň 2011 Monografie a sborník Ne
Podpora pozitivního osobnostního rozvoje slyšících jedinců vychovávaných neslyšícími rodiči Maissnerová, Jana 2015 Diplomová práce Ano
Podpora rozvoje komunikačních dovedností u žáka s poruchami učení Táborská, Angelika 2013 Bakalářská práce Ano
Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí s mozkovou obrnou jejich asistenty Klašková, Petra 2012 Bakalářská práce Ano
Pohodoví rodiče - pohodové děti Jungwirthová, Iva, Koucká, Pavla 2009 Monografie a sborník Ne
Pohybové aktivity v životě dětí s hluchoslepotou Štěrbová, Dana 2007 Monografie a sborník Ne
Pojmotvorný proces u dětí se sluchovým postižením Potměšilová, Petra 2015 Monografie a sborník Ne
Policisté varují žáky před kyberšikanou Drozdík, Jiří 2011 Článek v periodikách Ne
Pomoconline.cz [elektronický zdroj] Linka bezpečí 2010 Monografie a sborník Ano
Pomozte dětem v České televizi - Tomáš Přenosil a Alexandra Fraňková Česká televize - Před půlnocí 2009 Videozáznam Ano
Poradenské a vzdělávací služby pro rodiny sluchově postižených dětí v ČR [rukopis] Vlčková, Mária 2000 Diplomová práce Ne
Pořizování nahrávek z komunikace rodičů při předávání nezletilých dětí Luňáčková, Oldřiška 2011 Článek v periodikách Ne
Porody neslyšících Česká televize − Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Porozumět si s druhými není vůbec snadné Valenta, Josef, Těthalová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Poruchy komunikace u žáků Janderková, Dita 2009 Článek v periodikách Ne
Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD Zelinková, Olga 2015 Monografie a sborník Ne
Poruchy verbální komunikace a foniatrie Lejska, Mojmír 2003 Monografie a sborník Ne
Používání alternativních a augmentativních komunikačních systémů v naší republice při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů s komunikačními problémy Kubová, Libuše 2008 Článek v periodikách Ne
Poznáváme český znakový jazyk : český znakový jazyk v kontaktu Macurová, Alena, Nováková, Radka 2008 Článek v periodikách Ne
Poznáváme český znakový jazyk : klasifikátorové tvary ruky Macurová, Alena, Vysuček, Petr 2005 Článek v periodikách Ne
Poznáváne český znakový jazyk Motejzíková, Jitka 2003 Článek v periodikách Ne
Prarodiče, rodiče a vnoučata : o emočních, vztahových a komunikačních úskalích Cesari Lusso, Vittoria 2011 Monografie a sborník Ne
Práva pacientů při pochybení lékařů - Marie Cilínková Český rozhlas - Třináctka Plus 2015 Audiozáznam Ano
Práva pacientů, občanský zákoník a zákon o zdravotních službách - Marie Cilínková Český rozhlas Region - Poradny dopoledního Regionu 2015 Audiozáznam Ano
Předškoláci už musí vědět, že existují nějaká pravidla hry Lažová, Ladislava, Těthalová, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Překonávání konfliktů v rodině Trélaün, Béatrice 2005 Monografie a sborník Ne
Přerůstají děti učitelům přes hlavu? Melicharová, Romana 2009 Článek v periodikách Ano
Preventing burnout syndrome in interpreting profession [elektronický zdroj] Česká komora tlumočníků znakového jazyka 2009 Multimediální nosič Ne
Přínosy psychomotorických činností ke kultivaci pohybu, psychiky a sociálních vztahů dětí Dvořáková, Hana 2006 Článek v periodikách Ne
Případová studie žákyně s DMO jako kombinovaným postižením Pazderová, Dagmar 2010 Diplomová práce Ano
Příspěvek k výuce žáků se sluchovým postižením Dlouhý, Martin, Dlouhá, Jana, Fejgl, Ladislav 2012 Článek v periodikách Ne
Pro koho a v jakém věku? : profil na sociální síti je třeba zabezpečit Filipová, Dana 2013 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS