Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s mentálním postižením Zouharová, Dana, Farkašová, Lenka 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s narušenou komunikační schopností Jehličková, Jiřina 2015 Monografie a sborník Ano
Mikrovyučovacia analýza komunikácie učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou Mandzáková, Stanislava 2008 Monografie a sborník Ne
Mimořádné události v komunikaci rodiny a školy Viktorová, Ida 2011 Článek v periodikách Ano
Mluvený, nebo znakový jazyk : co je lepší pro vzdělávání neslyšících dětí? Pabian, Petr 2011 Článek v periodikách Ne
Moje dítě neslyší? První informace pro rodiče, rodinné příslušníky a blízké o tom, jak přijmout dítě se sluchovým postižením, jak porozumět jeho potřebám Federace rodičů a přátel sluchově postižených 2010 Monografie a sborník Ne
Mozek a řeč : neurologie nejen pro logopedy Love, Russell J., Webb, Wanda G. 2009 Monografie a sborník Ne
Možnosti a bariéry v komunikaci s mentálně postiženými lidmi Slowík, Josef 2005 Článek v periodikách Ano
Možnosti komunikace u dětí s kombinovaným postižením v období raného věku Hochmajerová, Lucie 2014 Diplomová práce Ano
Možnosti návazné péče u dětí se sluchovým postižením v kraji Vysočina Křepinská, Lenka 2013 Diplomová práce Ano
Možnosti optimalizace komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou žáků se specifickými poruchami učení Pospíšilová, Kateřina 2016 Diplomová práce Ano
Možnosti pracovního uplatnění těžce sluchově postižených občanů v České republice [rukopis] Podivínová, Klára 2007 Diplomová práce Ano
Možnosti rané péče u dětí s hluchoslepotou se zaměřením na komunikaci matky s dítětem Žáková, Kateřina 2016 Bakalářská práce Ano
Multikulturní výchova v mateřských školách pomáhá k adaptaci cizinců Procházková, Irena 2013 Článek v periodikách Ne
Mutismus v dětství, mládí a dospělosti: rádce pro rodinné příslušníky, postižené, terapeuty a pedagogy Hartmann, Boris, Lange, Michael, Prokeš, Pravoslav 2008 Monografie a sborník Ne
Mutismus: metodika reedukace Kutálková, Dana 2007 Monografie a sborník Ne
Muž v roli otce či partnera anorektičky či bulimičky Černá, Ria 2008 Článek v periodikách Ano
Může znakování usnadnit komunikaci se zdravým miminkem? Uldrichová, Ludmila, Koucká, Pavla 2011 Článek v periodikách Ne
Muži v krizových situacích - Martin Jára, Rut Kolinská Český rozhlas - Regina - Třináctka, Jára, Martin 2007 Audiozáznam Ano
Mužská identita je nejistá Jára, Martin 2008 Článek v periodikách Ano
Na cestě k vlastní rodině: kapitoly z rodinné výchovy Smetáčková, Irena, Babanová, Anna, Jára, Martin, Miškolci, Jozef, 2008 Monografie a sborník Ne
Na hádku je třeba dvou Lipinská, Kateřina 2012 Článek v periodikách Ne
Nadační fond porozumění Česká televize - Klíč 2010 Videozáznam Ano
Nadaný žák s narušenou komunikační schopností na základní škole Popovičová, Jana 2011 Bakalářská práce Ano
Narkolepsie a její psychosociální aspekty Bušková, Jitka 2006 Článek v periodikách Ne
Narušená komunikační schopnost a čtenářská gramotnost Tomická, Václava 2012 Článek v periodikách Ne
Naše dítě : chování, výživa, infekční choroby. První rok života Kořánová, Kateřina 1998 Monografie a sborník Ne
Násilí v rodině - Slavomil Hubálek Český rozhlas 1 - Radiožurnál - SOS 2008 Audiozáznam Ano
Ne tak, ale tak : příručka správného kontaktu s nevidomými a slabozrakými Van Dyck, Herman 2000 Monografie a sborník Ano
Nebojte se pomoci nevidomým Michálek, Miroslav 2005 Monografie a sborník Ne
Nemanuální prostředky ve znakových jazycích : stručné poznámky úvodem Macurová, Alena 2012 Článek v periodikách Ne
Nemanuální prostředky znakového jazyka v komunikaci hluchoslepých Souralová, Eva 2002 Článek v periodikách Ne
Nemluvím, stejně mě neposlouchají Brůžková, Zlata, Hofschneiderová, Anna, Hanzlíková, Ingrid, Vítová, Veronika 2015 Monografie a sborník Ano
Nemocnice v Karviné-Ráji pořádá kurz znakové řeči Polar televize Ostrava 2012 Videozáznam Ano
Nenechte sebou manipulovat Nazare-Aga, Isabelle, Prousková, Hana 2014 Monografie a sborník Ano
Nepředstavitelně hrozná výchova Klimeš, Jeroným 2007 Článek v periodikách Ano
Neslyšící a bilinvgismus Česká televize - Televizní klub neslyšících 2014 Videozáznam Ano
Neslyšící a nedoslýchavé děti a ... Motejzíková, Jitka 2008 Článek v periodikách Ne
Neslyšící Češi — Znakový jazyk — Zrakové postižení Česká televize - Tep 24 2013 Videozáznam Ano
Neslyšící dítě ve slyšící rodině Měsíčková, Kristýna 2016 Diplomová práce Ano
Neslyším. Ale mluvte na mě, prosím : sdružení Tamtam podává pomocnou ruku rodinám, které mají sluchově handicapované děti Těthalová, Marie 2008 Článek v periodikách Ne
Nový web Druhá noha Česká tisková kancelář 2013 Článek v periodikách Ne
O ještěrech vím všechno : vás to nezajímá? Bělohlávková, Lucie 2012 Článek v periodikách Ne
O spôsoboch riešenia konfliktov Véghová, Orsolya 2010 Článek v periodikách Ne
O Vlnce a Julce [elektronický zdroj] : (pohádka v českém znakovém jazyce) Kosinová, Barbora, Poláková, Sylva, Poláková, Ludmila 2008 Multimediální nosič Ne
Obecná rada neexistuje Preslová, Ilona 1998 Článek v periodikách Ne
Od integrace k inkluzi (žáci s narušenou komunikační schopností na základní škole) Hodíková, Barbora 2012 Diplomová práce Ano
Od malička žijí s postižením, pomáhá jim tablet Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Od malička žijí s postižením, pomáhají jim dotykové počítače Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Od sourozenců se dítě učí Hučín, Jakub, Krejčířová, Dana 2000 Článek v periodikách Ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS