Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Komunikace sluchově postižených v souvislosti s vyhledávaním a získáváním informací [rukopis] Šebestová, Eva 2009 Bakalářská práce Ano
Komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu neslyšících a zdravotně postižených [rukopis] Kafková, Natálie 2003 Diplomová práce Ano
Komunikace žáků se specifickou poruchou učení na základní škole Brožová, Dana 2009 Článek v periodikách Ne
Komunikácia ako determinant zrelej osobnosti Baluchová Dzivý, Ľubomíra 2010 Článek v periodikách Ne
Komunikační fenomén doby Kadlecová, Michaela 2009 Článek v periodikách Ne
Komunikační kompetence a výchova v rodině Zezulková, Eva 2012 Článek v periodikách Ne
Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy : (specifické poruchy učení z pohledu vzdělávacích šancí) : monografie Kocurová, Marie 2002 Monografie a sborník Ne
Komunikační kompetence žáků a učitelů základní školy pro sluchově postižené Hricová, Lenka, Klenková, Jiřina 2011 Článek v periodikách Ne
Komunikační pasti v medicíně: praktický manuál komunikace lékaře s pacientem Honzák, Radkin 1999 Monografie a sborník Ne
Komunikační systémy osob s hluchoslepotou Kubálková, Barbora 2012 Diplomová práce Ano
Komunikační systémy v edukaci žáků s mentálním postižením Kopincová, Michaela 2009 Diplomová práce Ano
Komunikační výchova a školská praxe Mlčoch, Miloš 2012 Monografie a sborník Ne
Komunikativní kompetence dětí a žáků s mentálním postižením Zezulková, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání Girglová, Veronika 2013 Monografie a sborník Ne
Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU = Communicative approach in foreign language teaching in learners with SLD Grenarová, Renée, Vítková, Marie 2008 Monografie a sborník Ne
Koncept smrti u dětí: komponenty a determinanty Loučka, Martin, Vančura, Jan 2011 Článek v periodikách Ne
Konflikty v komunikaci Urbanová, Šárka 2005 Článek v periodikách Ne
Krátký pohled na vzdělávání tlumočníků Curry, Tim 2013 Článek v periodikách Ne
Křehké tělo, silná duše - Dagmar Misařová Český rozhlas 2 - Praha - Dokument 2009 Audiozáznam Ano
Kvalitní společné vzdělávání přináší užitek všem Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Kyberšikana Lidická, Jana 2009 Článek v periodikách Ne
Kyberšikana, aneb, Nikdy nevíš, kdo je na druhé straně Křesťanová, Lucie 2009 Článek v periodikách Ano
Kyberšikana: ubližování bez hranic Macháčková, Pavla 2007 Článek v periodikách Ne
Lékaři, pacienti, právo a etika - MUDr. Jolana Těšinová — Logopedie a malé děti - Lenka Bartáková a Veronika Daňková Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Lenka a Pavlík jsou kamarádi Scott, Janine 2009 Monografie a sborník Ne
Living with death and dying : how to communicate with the terminally ill Kübler-Ross, Elisabeth 1997 Monografie a sborník Ne
Logopedická péče v průběhu progresivního onemocnění u dětského klienta : věnováno L. K., který zemřel ve věku 11 let Housarová, Blanka 2005 Článek v periodikách Ano
Logopedické intervence u dětí s mentálním postižením v rámci základního vzdělávání Kučerová, Petra 2010 Diplomová práce Ano
Logopedické repetitórium: teoretické východiská súčasnej logopédie, moderné prístupy k logopedickej starostlivosti o osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou Lechta, Viktor, Baláž, Jozef, Kerekrétiová, Aurélia, Swierkoszová, Jana, Novák, Josef, Hrnčiarová, Anna, Cséfalvay, Zsolt, 1990 Monografie a sborník Ne
Logopedický slovník : [terminologický a výkladový] Dvořák, Josef 2007 Monografie a sborník Ne
Logopedie v mateřských školách Peutelschmiedová, Alžběta 2006 Článek v periodikách Ne
Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci Vybíral, Zbyněk 2008 Výzkumy Ne
Má se dítě v mateřské škole učit? Samozřejmě! Kropáčková, Jana, Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Maladjustačné prejavy sluchovo postihnutého dieťaťa v komunikácii s matkou Kročanová, Ľubica 2005 Článek v periodikách Ne
Mám fobii z lidí Česká televize – Rodina a já 2010 Videozáznam Ano
Máme spolu mluvit o smrti? anonymní dílo 2009 Článek v periodikách Ne
Máme ve školce dítě s postižením Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne
Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postižením Souralová, Eva 2007 Monografie a sborník Ne
Mařenko, řekni Ř : aby to dětem dobře mluvilo Peutelschmiedová, Alžběta 2007 Monografie a sborník Ne
Marketing neziskových organizací Bačuvčík, Radim 2011 Monografie a sborník Ne
Mediace Česká televize – Komunikace je hra 2009 Videozáznam Ano
Mediace - zkušenosti z Písecka : sborník z konference : Písek, červen 2006 Phare (program), Prácheň (sdružení) 2006 Monografie a sborník Ne
Mediace, aneb, Jak řešit konflikty Riskin, Leonard, Keating, J. Michael, jr., Arnold, Tom 1997 Monografie a sborník Ne
Mediální výchova Pospíšil, Jan, Závodná, Lucie Sára 2010 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností Vrbová, Renáta 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: komunikace s dalšími účastníky inkluzivního vzdělávání Petráš, Petr, Jarmarová, Jitka, Lauermann, Marek 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: komunikace se žákem se zdravotním postižením Žampachová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: osobnostní rozvoj asistenta pedagoga a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka Habr, Jonáš, Hájková, Helena, Vaníčková, Hana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora komunikace mezi žáky Habr, Jonáš, Šoubová, Anežka, Rohlenová, Vendula 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s autismem nebo se zrakovým postižením Pelánová, Veronika, Janíková, Dana, Páchová, Nasťa 2015 Monografie a sborník Ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS