Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Jak se žije neslyšícím? - Pavel Martínek a Jaroslav Paur Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2005 Audiozáznam Ano
Jak si poradit s agresivitou rodičů Kramulová, Daniela 2007 Článek v periodikách Ne
Jak úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému: zásady komunikace a práva pro praktické dětské lékaře Candigliota, Zuzana, Honzák, Radkin 2012 Monografie a sborník Ano
Jak v mateřské škole rozvíjet dětskou řeč Hrubínová, Markéta Agnes, Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Jak vychovávat chlapce a dívky Zormanová, Lucie 2013 Článek v periodikách Ne
Jazyk dětí předškolního věku a komunikace v mateřské škole Průcha, Jan 2009 Článek v periodikách Ne
Je Honzík opravdu raději sám? Kramulová, Daniela 2010 Článek v periodikách Ne
Jiná barva, jiná řeč Těthalová, Marie 2008 Článek v periodikách Ne
Jinakost postiženého člověka v dialogu [rukopis] Severová, Marie 2011 Bakalářská práce Ano
K mediální výchově Frank, Tomáš, Jirásková, Věra 2008 Monografie a sborník Ne
Kamarád je pryč. Co si bez něj počnu? Kramulová, Daniela 2009 Článek v periodikách Ne
Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti Vrbová, Renáta 2015 Monografie a sborník Ano
Když dítě zlobí doma, či vyrušuje ve škole, nejspíš si žádá víc pozornosti : Spíš než poznámka zabere rozmluva Kotábová, Marie, La Sala, Zdeňka 2007 Článek v periodikách Ano
Když naše dítě neslyší Fenclová, Jana 2012 Monografie a sborník Ne
Když se v mateřské škole napravuje řeč Štefflová, Jaroslava 2011 Článek v periodikách Ne
Když zaútočí stalker Drahokoupilová, Jitka, Uhlíř, Martin 2007 Článek v periodikách Ne
Klinická logopedie Škodová, Eva, Jedlička, Ivan, Lechta, Ivan, Fukanová, Věra, Neubauer, Karel, Čecháčková, Miloslava, Salomonová, Anna, Žlab, Zdeněk, Vymlátilová, Eva, Holmanová, Jitka, Stryková, Eva, Kaulfussová, Jitka, Laudová, Lucie 2007 Monografie a sborník Ne
Kniha o rodině : [základní dílo psychologie vztahů] Satir, Virginia 2006 Monografie a sborník Ne
Kochleární implantace u dětí s vícečetným postižením Aksenovová, Zdenka 2009 Článek v periodikách Ano
Kochleární implantát a jeho přínos pro mladé lidi Černý, Tomáš, Motejzíková, Jitka 2013 Článek v periodikách Ne
Koktavost Rádio Impuls 2011 Článek v periodikách Ano
Koktavý člověk potřebuje zažít úspěch Shapiro, David A., Kejklíčková, Ilona, Přikrylová, Eva 2011 Článek v periodikách Ne
Kolik melounů unesete? Bělohlávková, Lucie 2009 Článek v periodikách Ne
Kolikrát jsi dneska lhal? Koucká, Pavla 2008 Článek v periodikách Ne
Kompetence rodičů v logopedické péči o děti s kochleárním implantátem Hanáková, Adéla 2008 Diplomová práce Ano
Komunikace Palatová, Hana 2002 Článek v periodikách Ne
Komunikace a duševní poruchy Chodura, Vladimír 2000 Monografie a sborník Ne
Komunikace a handicap Neubauer, Karel, Kaliba, Martin 2012 Monografie a sborník Ne
Komunikace a lidé s mentálním postižením: metodický materiál Olejníčková, Jana, Regec, Vojtech, Jurkovičová, Petra, Pastieriková, Lucia 2010 Monografie a sborník Ne
Komunikace a lidé se smyslovým postižením: metodický materiál Hanáková, Adéla, Jurkovičová, Petra, Martínková, Eva, Stejskalová, Kateřina 2010 Monografie a sborník Ano
Komunikace a lidé se specifickými potřebami Regec, Vojtech, Stejskalová, Kateřina 2012 Monografie a sborník Ano
Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět Plamínek, Jiří 2012 Monografie a sborník Ne
Komunikace a výchova v rodině neslyšících rodičů se slyšícím dítětem a slyšících rodičů s neslyšícím dítětem Freitingerová, Pavla 2015 Bakalářská práce Ano
Komunikace a vzájemné porozumění (Hry pro dospívající) Vališová, Alena 2005 Monografie a sborník Ne
Komunikace dětí s hluchoslepotou Langer, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Komunikace dětských sester se sluchově postiženými dětmi Sikorová, Lucie, Czudková, Monika 2011 Článek v periodikách Ano
Komunikace dítěte s Downovým syndromem Paďourová, Štěpánka 2013 Bakalářská práce Ano
Komunikace dítěte se sluchovým postižením ve slyšící rodině Rytířová, Ilona 2016 Bakalářská práce Ano
Komunikace jedinců se sluchovým postižením v kolektivních sportech Uhrová, Eva 2011 Bakalářská práce Ano
Komunikace mezi rodičem a dítětem: styly a techniky komunikace, komunikace rodiče ve vztahu k dítěti, vývojová období dítěte, komunikace v náročných situacích Špaňhelová, Ilona 2009 Monografie a sborník Ne
Komunikace na téma smrt mezi rodiči a dětmi předškolního věku [rukopis] Kolomazníková, Hana 2005 Bakalářská práce Ne
Komunikace s dětmi - Zuzana Baudyšová (Naše dítě) Český rozhlas - Regina - Třináctka 2007 Audiozáznam Ano
Komunikace s dětským pacientem Plevová, Ilona, Slowik, Regina 2010 Monografie a sborník Ne
Komunikace s lidmi s postižením Slowík, Josef 2010 Monografie a sborník Ne
Komunikace s nevidomým a slabozrakým pacientem Šumníková, Pavlína, Cerha, Josef 2007 Monografie a sborník Ne
Komunikace s rodiči neprospívajících žáků očima učitelů Foffová, Jana 2009 Článek v periodikách Ano
Komunikace s rodiči problémových žáků Krejčová, Lenka 2010 Monografie a sborník Ne
Komunikace se sebevražedným jedincem Havránková, Olga 2003 Článek v periodikách Ne
Komunikace sluchově postiženého dítěte s narušenou vizuální percepcí Souralová, E. 2003 Článek v periodikách Ne
Komunikace sluchově postižených Krahulcová, Beáta 2002 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS