Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Etika a komunikace v medicíně Ptáček, Radek, Víchová, Jana, Miovský, Michal, Bartůněk, Petr, Bojar, Martin, Býma, Svatopluk, Čeledová, Libuše, Čevela, Rostislav, Čírtková, Ludmila, Dostál, Jiří, Drábková, Jarmila, Gregor, Vladimír, Hansmanová, Lenka, Haškovcová, Helena, Hlaváčková, Ludmila, Holmerová, Iva, Honzák, Radkin, Hořejší, Jaroslav, Janáčková, Laura, Jurásková, Dana, Kalvínská, Eva, Kamín, Tomáš, Křepelka, Petr, Linhartová, Věra, Máca, Miloš, Mach, Jan, Mareš, Jiří, Munzarová, Marta, Novák, Ivan, Pačes, Václav, Pafko, Pavel, Papežová, Hana, Prošková, Eva, Sláma, Petr, Smetáčková, Irena, Stankušová, Hana, Stehlíková, Helena, Sýkora, Viktor, Šebková, Jana, Švarc, Jiří, Vevera, Jan, Votava, Jiří, Weiss, Petr, Zlatohlávková, Blanka 2011 Monografie a sborník Ne
EUNAD Workshop Prague Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Evropská konference o hluchoslepotě anonymní dílo 2006 Článek v periodikách Ne
Facilitová komunikace Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Faktory ovlivňující proces integrace žáků se sluchovým postižením Vindišová, Hana 2014 Diplomová práce Ano
Family stress and coping behaviour in families of children with hearing disabilities Štěrbová, Dana 2007 Monografie a sborník Ne
Fenomén lhaní v prostředí internetu Koubalíková, Sylvie, Šmahel, David 2008 Článek v periodikách Ne
Foniatrie a pedaudiologie I : [poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami] Novák, Alexej 1994 Monografie a sborník Ne
Hádky v manželství: jak je řešit a předcházet jim Novák, Tomáš 2007 Monografie a sborník Ne
HandiQep Česká televize – Q 2011 Videozáznam Ano
Hluchoslepí a znakový jazyk Souralová, E. 2001 Článek v periodikách Ne
Hluchoslepí u nás anonymní dílo 2004 Článek v periodikách Ne
Hluchoslepota a doteková abeceda Titzl, Boris 1994 Článek v periodikách Ne
Hodnocení jazykových dovedností dětí se sluchovým postižením Bušová, Michaela 2014 Bakalářská práce Ano
Hospitalizace dítěte z pohledu doprovázející osoby Cabajová, Veronika, Bártlová, Sylva 2009 Článek v periodikách Ano
Hra je zrcadlem vývoje dítěte Vávrová, Alena, Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
I my jsme občané! : jak zpřístupnit úřady i lidem s bariérami v komunikaci Mátlová, Martina 2010 Monografie a sborník Ano
Inkluzivní vzdělávání v primární škole ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Havel, Jiří, Sychrová, Pavla 2010 Monografie a sborník Ne
Instruktážní video: Komunikace Nadace Sirius 2011 Videozáznam Ano
Instruktážní video: Nádraží Nadace Sirius 2012 Videozáznam Ano
Integrace žáků se specificky narušeným vývojem řeči v běžné základní škole Kratochvílová, Tereza 2013 Diplomová práce Ano
Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků : sborník příspěvků z kurzu Pokračující kurz pro učitele vzdělávající integrované zrakově postižené dítě na ZŠ v Olomouckém kraji Stoklasová, Veronika 2007 Monografie a sborník Ne
Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie Boukalová, Hedvika 2012 Monografie a sborník Ne
Interakce ve veřejném prostoru z pohledu osob s postižením [rukopis] Čípová, Veronika 2011 Bakalářská práce Ano
Interkulturní komunikace a vzdělávání menšin a imigrantů = Intercultural communication and education of ethnic minorities and immigrants Průcha, Jan 2010 Článek v periodikách Ne
Interkulturní komunikace ve škole Janebová, Eva, Šulová, Lenka, Janeba, Tomáš, Morgensternová, Monika, Kocourek, Jiří, Zikmundová, Veronika, Hirschler-Horáková, Nicole, Horák, Vladimír J. 2010 Monografie a sborník Ne
Interpersonal Communication Wood, Julia T. 2009 Monografie a sborník Ne
Já chci jen paní učitelku Zuzanku Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne
Já o voze, ty o koze aneb O nedorozuměních mezi námi Majerová, Jiřina, Stang, Jiřina, Miková, Šárka 2003 Článek v periodikách Ne
Já tě snad přetrhnu! Sonet, Denis, Štěpánková, Markéta 2009 Monografie a sborník Ne
Jak je znakový jazyk zpracováván v mozku? Cambell, R., MacSweeney, M., Waters, D., Motejzíková, Jitka 2010 Článek v periodikách Ne
Jak jednat s opilcem? Nešpor, Karel 2007 Článek v periodikách Ne
Jak jinak se dá komunikovat, když nemůžete mluvit? A jak jinak ovládat počítač, když nepohnete rukou? - Martina Moravcová Český rozhlas - Rádio Česko - Jak jinak 2012 Audiozáznam Ano
Jak komunikovat s "dospělými dětmi" - Michaela Štěpánková Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Jak komunikovat s neslyšícím klientem? Procházková, Věra, Vysuček, Petr 2007 Monografie a sborník Ne
Jak komunikovat s osobami se sluchovým postižením: sociální věci Winter, Jaroslav 2011 Článek v periodikách Ne
Jak mluvit s dětmi Horňáková, Katarína, Kapalková, Svetlana, Mikulajová, Marína 2009 Monografie a sborník Ne
Jak mluvit s dětmi od narození do tří let Kopecká, Barbora 2013 Článek v periodikách Ano
Jak mluvit s dospívajícím Nováková, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Jak mluvit, aby s námi děti mluvily? Petrová, Eva 2012 Článek v periodikách Ne
Jak na internet.cz [elektronický zdroj] CZ.NIC 2012 Monografie a sborník Ano
Jak na pasivní agresi: nenechte se jí zmítat a ovládat Gottwaldová, Radka 2017 Monografie a sborník Ne
Jak odhalují lež profesionálové Čírtková, Ludmila 2008 Článek v periodikách Ne
Jak podpořit vývoj dětí — SZŠ Poděbrady — Sdružení iSEN Česká televize - Klíč 2011 Videozáznam Ano
Jak poznat lež Kašpárková, Marcela 2003 Článek v periodikách Ne
Jak s dětmi mluvit o smrti Český rozhlas 6 - Hovory o vztazích 2007 Audiozáznam Ano
Jak se bránit citovému vydírání rodičů? Novák, Tomáš 2009 Článek v periodikách Ne
Jak se bránit nekázni? : nejlepší je jí předcházet Grulichová, Markéta 2008 Článek v periodikách Ne
Jak se domluvit s dětmi, které nemluví? Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Jak se rodí táta Jára, Martin 2007 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS