Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Citová vazba a depresivita: zprostředkující role stylů zvládání a prožívané zátěže Kozielková, Petra 2008 Diplomová práce Ano
Člověk s handicapem v křesťanském společenství Slowík, Josef 2015 Monografie a sborník Ne
Co dělá internista - MUDr. Ilija Kotík — Cochemská praxe - Markéta Nováková — Jak komunikovat s autisty? - Marta Pečeňová Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Co dělat, když naše dítě trápí kyberšikana? Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Odpolední Radiožurnál s ... 2012 Audiozáznam Ano
Co je to vlastně ta znakovaná čeština? Motejzíková, Jitka 2011 Článek v periodikách Ne
Co jedí moje děti ve školce? : co na to odbornice na dětskou výživu? Illková, Olga 2007 Článek v periodikách Ne
Co mám říct? : jak najít vhodná slova v obtížných situacích Dainow, Sheila 2008 Monografie a sborník Ne
Co ohrožuje a co chrání české rodiny? - Dana Lipová a RNDr. Pavel Charamza — Kreativní dětské kroužky - Petra Wiesnerová a děti Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Co potřebuje učitel multikulturní výchovy Ševčíková, Jaroslava 2010 Článek v periodikách Ne
Co říkají děti, než se naučí mluvit : devět signálů, jichž nemluvňata užívají k vyjádření svých pocitů Holinger, Paul C., Doner, Kalia 2005 Monografie a sborník Ne
Co se skrývá za slovem "autismus"? Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ano
Communicating at the end of life : finding magic in the mundane Foster, Elissa 2010 Monografie a sborník Ne
Communication skills [elektronický zdroj]: stepladders to success for the professional Ellis, Richard 2002 Monografie a sborník Ne
Cybersex: forma internetové komunikace Divínová, Radana 2005 Monografie a sborník Ne
Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí Macurová, Alena, Motejzíková, Jitka 2009 Článek v periodikách Ne
Desatero komunikace s osobami se sluchovým postižením Strnadová, Věra 2007 Článek v periodikách Ano
Determinanty integračního procesu žáků se sluchovým postižením Pitnerová, Pavla 2010 Disertační práce Ano
Děti a knihy - Markéta Švamberk Šauerová, Iva Pecháčková a Zdenka Jeníčková Labusová, Eva, Švamberk Šauerová, Markéta, Český rozhlas 6 - Hovory o vztazích 2011 Audiozáznam Ano
Děti a komerční tlak televizního vysílání Junková, Alice 2013 Výzkumy Ano
Děti a média Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (instituce) Není znám Monografie a sborník Ano
Děti a pět jazyků lásky : naučte se hovořit jazykem lásky svých dětí Chapman, Gary D. 2010 Monografie a sborník Ne
Děti a poruchy komunikace : sborník ke 45. výročí založení školy pro žáky s vadami řeči v Brně na Veslařské Speciálně pedagogické centrum při Mateřské a základní škole internátní pro žáky s vadami řeči 1996 Monografie a sborník Ne
Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce : [sborník z konference] Iljuk, Boris, Švarcová, Eva 2008 Monografie a sborník Ne
Děti potřebují příběhy, aneb, Logopedie zábavnou formou Motejzíková, Jitka 2009 Článek v periodikách Ne
Děti s kochleárním implantátem na švédských bilingválních školách Svartholm, Kristina, Hrmová, Jana 2009 Článek v periodikách Ne
Dětská řeč a komunikace Průcha, Jan 2011 Monografie a sborník Ne
Dětský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem Hrdlička, M., Dudová, I. 2007 Článek v periodikách Ne
Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie : (manuál) Cséfalvay, Zsolt, Košťálová, Milena 2003 Monografie a sborník Ne
Didaktické pomůcky od Moniky Malatové Malatová, Monika, Loušová, Veronika 2008 Článek v periodikách Ne
Dítě a mimomanželské vztahy rodičů v kontextu různých forem komunikace Novák, Tomáš 2012 Článek v periodikách Ne
Dítě na zabití - Markéta Švamberk Šauerová Švamberk Šauerová, Markéta, Český rozhlas - Rádio Junior - Atrium: Komunikace a technologie 2015 Audiozáznam Ano
Dítě s narušenou komunikační schopností v předškolním věku Bubláková, Anna 2012 Bakalářská práce Ano
Dítě se sluchovou vadou v běžné mateřské škole Těthalová, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole Müller, Oldřich 2001 Monografie a sborník Ne
Dlouhá cesta zármutkem Těthalová, Marie, Hráská, Martina 2008 Článek v periodikách Ne
Do porodnice s dulou - očekávaná sociální opora u porodu Fraňková, Marta 2009 Diplomová práce Ano
Dorozumívání s hluchoslepými - přehled komunikačních systémů a technik Langrová, Iveta 1998 Článek v periodikách Ne
Dospívající a pět jazyků lásky : odhalte jazyk lásky, kterým komunikuje vaše dospívající dítě Chapman, Gary D. 2003 Monografie a sborník Ne
Dramatická výchova pro žáky se sociálním znevýhodněním Coufal, Miroslav 2007 Článek v periodikách Ne
Dravci na síti Třešňák, Petr 2009 Článek v periodikách Ne
Dva kohouti ve třídě?: pro spolupráci s asistentem pedagoga je klíčová komunikace Švancar, Radmil 2018 Článek v periodikách Ne
Dvě cesty, jeden cíl : význam spolupráce duchovních a psychologů v péči o nemocné Víchová, Jana 2010 Článek v periodikách Ne
Dvojčata ve školce Kramulová, Daniela 2010 Článek v periodikách Ne
Dyslalie - patlavost: vady a poruchy výslovnosti Krahulcová, Beáta 2013 Monografie a sborník Ne
E-bezpečí [elektronický zdroj] Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace 2008 Monografie a sborník Ano
E-learningové vzdělávání pro sluchově postižené Hrabovská, Aneta 2008 Bakalářská práce Ano
Efektivita poradenské péče o děti s poruchami chování - evaluace multisystémového modelu indikované prevence realizovaného v pedagogicko-psychologické poradně v Praze 6 Martanová, Veronika 2011 Disertační práce Ano
Efektivní komunikace s pacienty, příbuznými a blízkými osobami pro zdravotnické pracovníky (se zaměřením na osoby se specifickými potřebami) Evropský sociální fond v ČR, Evropská Unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Není znám Výzkumy Ano
Eliška : příběh hluchoslepé holčičky Jarníková, Ivana 2005 Monografie a sborník Ne
Encyklopedie lži, podvádění a klamání s příklady a obrana proti nim Mleziva, Emil 2000 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS