Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Vývoj kampaní nadace Naše Dítě proti týrání dětí od roku 2005 do současnosti [rukopis] Kmeťová, Markéta 2009 Bakalářská práce Ano
Vývoj mluveného jazyka u neslyšících a nedoslýchavých dětí - přístupy a metody Spencer, Patricia Elizabeth, Marschark, Marc, Motejzíková, Jitka 2006 Článek v periodikách Ano
Vývojové poruchy řeči Preissová, Irena 2013 Článek v periodikách Ano
Výzkum českého znakového jazyka Macurová, Alena 1997 Článek v periodikách Ne
Výzkum informovanosti a uvědomění znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením Hanáková, Adéla, Potměšil, Miloň, Potměšilová, Petra, Vítová, Jitka 2010 Článek v periodikách Ano
Vzájemná komunikace rodič - dítě Špaňhelová, Ilona 2007 Článek v periodikách Ano
Vzájemná rodičovská pomoc on-line Němcová, Barbora 2011 Článek v periodikách Ne
Vzdělávací program "Poznáváme život neslyšících" Rérychová, Jitka 2009 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Klenková, Jiřina, Vítková, Marie 2008 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností = Education of pupils with impaired communication ability Klenková, Jiřina 2008 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Waterbugs and dragonflies : explaining death to young children Stickney, Doris 1997 Monografie a sborník Ne
Webináře [elektronický zdroj] : pozitiva a negativa Černý, Michal 2013 Článek v periodikách Ano
Základy komunikace se zrakově postiženými Wiener, Pavel 2007 Monografie a sborník Ne
Základy logopédie Kerekrétiová, Aurélia 2009 Monografie a sborník Ne
Základy mediální výchovy Mičienka, Marek, Jirák, Jan 2007 Monografie a sborník Ne
Základy surdopedie Souralová, Eva 2010 Monografie a sborník Ne
Základy tyflopedie : předmět, cíle, techniky prostorové orientace a komunikace Finková, Dita 2010 Monografie a sborník Ne
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2000 Legislativní dokumenty Ano
Zásady správné komunikace sociálních pracovníků s lidmi s postižením [rukopis] Novotná, Anna 2009 Bakalářská práce Ano
Závislosti na TV, mobilu anonymní dílo 2003 Článek v periodikách Ne
Závislostné správanie na internete Vacek, Jaroslav, Vondráčková, Petra 2009 Článek v periodikách Ano
Zaznakuj, co potřebuješ! Němečková, Jana 2008 Článek v periodikách Ne
Zdravotní služby z pohledu uživatelů se zrakovým postižením [rukopis] Nováková Peršínová, Lenka 2010 Diplomová práce Ano
Ze života malého autisty - Kateřina Jarmila Hrabálková s dcerou Lindou Frances Český rozhlas 2 - Praha - Zaujalo nás 2012 Audiozáznam Ano
Zlost, hněv, rozčílení, aneb, jak ze slepé uličky krizové komunikace s dospělými i dětmi Pospíšil, Miroslav 1999 Monografie a sborník Ne
Znak do řeči Kubová, Libuše 1999 Monografie a sborník Ne
Znaková řeč, znakový jazyk, znaková čeština - jak se to rýmuje? Šmídová, Martina 2001 Článek v periodikách Ne
Znakový jazyk a emoční vývoj dítěte - Michaela Tilton Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Znakový jazyk jako komunikace nadaných či bilingvních miminek - Michaela Tilton Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Znakový jazyk jako komunikační systém mezi těžce sluchově postiženým dítětem a jeho rodiči Chudá, Jitka 2008 Diplomová práce Ano
Znakový jazyk pro zdravá mimnka - Michaela Tilton, Pavlína a Veronika Kapalovy Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Znakový jazyk s miminky v praxi - Michaela Tilton, Eva a Aneta Vosmíkovy Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Znakuj! Znakujme! Znakujte! : [základy konverzace ve znakované češtině : jak nejlépe využít učebnici Učíme se českou znakovou řeč Růžičková, Marie 1998 Monografie a sborník Ne
Způsobů, jak člověku ublížit, je nekonečně Kolář, Michal, Těthalová, Marie 2008 Článek v periodikách Ne
Zrakoví terapeuti Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS