Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Od integrace k inkluzi (žáci s narušenou komunikační schopností na základní škole) Hodíková, Barbora 2012 Diplomová práce Ano
Otázky kolem učňovského školství v současné době Pavelková, Jaroslava, Preuss, Karel, Knaifl, Oldřich 2012 Článek v periodikách Ne
Patříte mezi nás? aneb Kdy se daří začleňování dětí s handicapem do oddílů a kroužků Národní institut dětí a mládeže 2010 Výzkumy Ano
Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí s mozkovou obrnou jejich asistenty Klašková, Petra 2012 Bakalářská práce Ano
Pojetí rané péče u dětí s těžkým postižením Muzikářová, Marie 2007 Diplomová práce Ano
Pomůcky pro rozvoj motorických dovedností dětí s dyslalií Miková, Magdaléna 2011 Bakalářská práce Ano
Pomůcky pro rozvoj řeči dětí předškolního věku Zakouřilová, Kamila 2013 Bakalářská práce Ano
Porozumění zkušenosti rozhodování matek zdravotně postižených dětí vyžadujících mimořádnou péči Havlínová, Renáta 2010 Diplomová práce Ano
Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD Zelinková, Olga 2015 Monografie a sborník Ne
Připravenost učitelů na inkluzivní vzdělávání v oblasti specifických poruch učení Michalová, Zdeňka, Pešatová, Ilona, Beránková, Ivana 2012 Článek v periodikách Ne
Připravte své dítě do života : osm klíčových dovedností - jak je můžete svému dítěti zprostředkovat a jak si je může dítě s vaší pomocí osvojit Murphy-Witt, Monika, Stamer-Brandt, Petra, Horx, Matthias 2007 Monografie a sborník Ne
Profesionální kritéria pro muzikoterapeuty Lipský, Matěj, Kantor, Jiří 2012 Článek v periodikách Ne
Psychologie pro učitelky mateřské školy Gillernová, Ilona, Mertin, Václav, Šturma, Jaroslav, Šulová, Lenka 2010 Monografie a sborník Ne
Psychomotorický vývoj a vývoj motorických kompetencí kongenitálně nevidomého dítěte do 36 měsíců věku Štěrbová, Dana, Janečka, Zbyněk, Kudláček, Martin 2008 Článek v periodikách Ano
Respektovat a být respektován Nováčková, Jana, Straková, Jana 2005 Článek v periodikách Ne
Rozvoj grafomotoriky u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku - návrh stimulačního programu a pracovních listů Girglová, Veronika 2007 Bakalářská práce Ano
Rozvoj komunikačních kompetencí u bilingválně vzdělávaného chlapce s autismem Palánová, Hana 2013 Bakalářská práce Ano
Rozvoj řeči u dítěte s Prader-Willi syndromem Kalivodová, Markéta 2013 Bakalářská práce Ano
Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit: konané 19.-20. 5. 2011 v Olomouci Vyskočilová, Alena 2011 Monografie a sborník Ne
Sexuální výchova na waldorfské škole : otázky k učebnímu plánu Rawson, Martyn 2005 Článek v periodikách Ne
Škola pro všechny - Vzdělávání žáků se sluchovým postižením - Jiří Langer Univerzita Pardubice - Pedagogická fakulta - Ústav speciálněpedagogických studií Není znám Výzkumy Ano
Slohová a komunikační výchova se zřetelem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami Minářová, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Sociálně psychologické kompetence jedince [elektronický zdroj] Sawicki, Silvester, Wedlichová, Iva 2009 Multimediální nosič Ne
Syndrom vyhoření u učitelů : příčiny, pomoc, terapie Hagemann, Wolfgang 2012 Výzkumy Ne
Trochu jiné vzdělávání : o práci s dětmi se středně těžkým a těžkým mentálním postižením Hanák, Petr, Švancar, Radmil 2012 Článek v periodikách Ne
Učíme se nejen hlavou aneb jaké kompetence získávají děti ve waldorfské mateřské škole Kozlová, Katka 2005 Článek v periodikách Ne
Učitelé a jejich znakový jazyk Šmídová, Martina 2001 Článek v periodikách Ne
Užití modelové situace v rozvoji komunikačních dovedností žáka s Aspergerovým syndromem Blatná, Kateřina 2012 Bakalářská práce Ano
Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let Bacus-Lindroth, Anne, Hučínová, Lucie 2009 Monografie a sborník Ne
Věcný záměr zákona o dětské skupině Macela, Miloslav 2012 Článek v periodikách Ne
Vliv sluchového postižení rodičů na komunikační dovednosti jejich slyšících potomků Augustinová, Monika 2016 Diplomová práce Ano
Vliv zrakového postižení rodičů na socializaci intaktního dítěte Haringová, Věra 2013 Diplomová práce Ano
Využití Son-Rise Programu pro rozvoj sociálních dovedností u jedinců s poruchou autistického spektra Zemánková, Zuzana 2016 Diplomová práce Ano
Využití volného času u předškolních dětí z logopedického pohledu Šifferová, Olga 2005 Článek v periodikách Ne
Využívání systémů alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením Hloušková, Jitka 2011 Bakalářská práce Ano
Vývoj batolete od jednoho roku do tří let Gregora, Martin, Kropáčková, Jana 2016 Monografie a sborník Ne
Výzkum na téma "Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" GAC (firma) 2009 Výzkumy Ano
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Za rok do školy Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 1997 Článek v periodikách Ne
Zdravotně postižení žáci a asistenti pedagoga v regionálním školství Vančurová, Jindřiška 2011 Článek v periodikách Ne

1 2 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS