Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
20 let Základní a Praktické školy Svítání - Miluše Horská, Markéta Hujerová, Martina, Jana a Arnold Kvapilovi Český rozhlas - Pardubice - Máme hosty 2012 Audiozáznam Ano
A jak to vidíš ty? : artefiletické aktivity u žáků souběžně postižených více vadami Čáslavková, Klára 2012 Článek v periodikách Ne
Abeceda sexu: 69 erotických překvapení Uzel, Radim 2007 Monografie a sborník Ne
Acne vulgaris – od etiopatogeneze po terapii Rulcová, Jarmila 2007 Článek v periodikách Ano
Akutní leukémie u dětí Starý, Jan 2010 Článek v periodikách Ano
Alternativní a augmentativní komunikace Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Analýza komunikačních schopností u žáků s kombinovaným postižení Dočekalová, Soňa 2016 Diplomová práce Ano
Analýza služeb rané péče z pohledu potřeb rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením Pecháčková, Zuzana 2010 Diplomová práce Ano
Analýza vyrovnávání se s narozením a výchovou dítěte s postižením Sýsová, Tereza 2014 Diplomová práce Ano
Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově Ješina, Ondřej, Kudláček, Martin, Kudláček, Michal 2009 Článek v periodikách Ne
Apple Education Special elementary school Podebrady Accesibilidad Digital - Tecnologia para TODOS 2012 Videozáznam Ano
Asistence pro sluchově a kombinovaně postižené Česká televize - Televizní klub neslyšících 2010 Videozáznam Ano
Aspekty spolupráce PPP a pediatrů Schneider, Lubomír 2005 Článek v periodikách Ano
Atypická manifestace těžké vrozené imunodeficience Smíšek, Petr, Janda, Aleš, Mejstříková, Ester, Keslová, Petra, Suková, Martina, Sedláček, Petr (onko), Starý, Jan 2011 Článek v periodikách Ano
Autismus - Ivana Vašáková (APLA), Lenka Lukešová a Zuzana Poláková Český rozhlas - Pardubice - Máme hosty - Rozhlasová apatyka 2009 Audiozáznam Ano
Autismus u neslyšících Česká televize - Televizní klub neslyšících 2009 Videozáznam Ano
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Bezpečný internet - Mgr. Vendula Kodetová — Modrý klíč - chráněné dílny - Radovan Netušil, Adéla Kačerová Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Canisterapie ve Speciální škole pro žáky s více vadami, Blansko Benešová, Michaela 2005 Článek v periodikách Ne
Centrum Filipovka Česká televize - Klíč 2009 Videozáznam Ano
České školy nedisponují dostatkem míst pro děti s dyslexií Česká televize - Události 2010 Videozáznam Ano
Cévní mozkové příhody u dětí – 1. Gut, Josef, Kocinová, Lenka, Pajerek, Jan 2008 Článek v periodikách Ano
Chci se s tebou domluvit: raná komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky Motejzíková, Jitka 2013 Multimediální nosič Ne
Den otevřených dveří Dílny Eliáš Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Denní centrum Berenika — Portál Žiju s handicapem Česká televize - Klíč 2014 Videozáznam Ano
Denní stacionář Alka — Léčebná terapie Therasuit Česká televize - Klíč 2012 Videozáznam Ano
Denní stacionář jako poskytovatel služeb pro jedince s tělesným a kombinovaným postižením Culková, Zdena 2010 Diplomová práce Ano
Deset let zkušeností s léčbou relapsu akutní lymfoblastické leukémie v dětském věku Starý, Jan, Sedláček, Petr (onko), Komrska, Vladimír, Kobylka, P., Syrůčková, Z., Kořínková, P., Skala, J.P., Kvěch, Josef, Vávra, V., Smíšek, Petr, Hrodek, O. 1997 Článek v periodikách Ne
Dětem postiženým autismem výrazně pomáhají asistenční psi Český rozhlas 2013 Audiozáznam Ano
Děti s kombinovaným postiženým budou mít v Praze školku Česká televize - Zprávy 2012 Videozáznam Ano
Děti se sluchovým a kombinovaným postižením Česká televize - Televizní klub neslyšících 2007 Videozáznam Ano
Děti ze zahrady Hniličková, Lucie 2009 Článek v periodikách Ne
Dětská mozková obrna: možnosti a hranice včasné diagnostiky a terapie Marešová, Eva, Joudová, Pavla, Severa, Stanislav 2011 Monografie a sborník Ne
Dětský rehabilitační stacionář Zvonek v Kladně Česká televize - Klíč 2009 Videozáznam Ano
Devatenáct let programu Portage v České republice Vávrová, Jitka 2013 Článek v periodikách Ne
Diagnostika a léčba dítěte s pomočováním v ambulanci PLDD Šmakal, Oldřich, Flögelová, Hana 2006 Článek v periodikách Ano
Dílna Eliáš Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Dítě s handicapem je pro učitele velká výzva Květoňová-Švecová, Lea, Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Dítě s handicapem v MŠ Uzlová, Iva 2011 Článek v periodikách Ne
DOD v Modrém klíči - Radek Netušil Český rozhlas 2 - Praha - Odpoledne s Dvojkou nabízí 2013 Audiozáznam Ano
Domov a chráněná dílna v Hejnicích - Jiří Kokmotos Český rozhlas 2 - Praha - Zajímavost Odpoledne s Dvojkou 2011 Audiozáznam Ano
Domov Mladá Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Domov sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Domov Svaté Rodiny - Tomáš Biňovec Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Host Radiožurnálu 2011 Audiozáznam Ano
Domov v Milovicích Česká televize - Chcete mě? 2012 Videozáznam Ano
Doporučení k předpisu kombinované hormonální antikoncepce Unzeitig, Vít, Čepický, Pavel, Dvořák, Vladimír, Fait, Tomáš, Hlaváčková, Olga, Křepelka, Petr, Kudělka, Hynek, Makalová, Dagmar, Mulač, Vladimír, Novotná, Martina, Nový, Jan, Uzel, Radim 2012 Článek v periodikách Ano
Dotek jako forma podpory u předčasně narozených dětí Řihánková, Jana 2011 Diplomová práce Ano
Dva případy SCID na jednom pracovišti v rozmezí 6 měsíců Votava, Tomáš, Doležalová, L., Černá, Zdeňka, Valentová, Romana, Liška, Martin, Formánková, Renata, Šedivá, Anna, Sedláček, Petr (onko), Starý, Jan 2014 Monografie a sborník Ne
Elektronické orientační pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením Macháčková, Irena 2007 Článek v periodikách Ano
Evropská konference o hluchoslepotě anonymní dílo 2006 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS