Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Audiology. Diagnosis Roeser, Ross J., Valente, Michael, Hosford-Dunn, Holly 2007 Monografie a sborník Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Děti potřebují příběhy, aneb, Logopedie zábavnou formou Motejzíková, Jitka 2009 Článek v periodikách Ne
Děti s kochleárním implantátem na švédských bilingválních školách Svartholm, Kristina, Hrmová, Jana 2009 Článek v periodikách Ne
Dětské audiologické poradenství a raná intervence u sluchově postižených v Německu : Heidelberg, Badensko-Württembersko Hricová, Lenka 2009 Článek v periodikách Ano
Dítě s těžkou sluchovou vadou z pohledu klinického logopeda Holmanová, Jitka 2010 Článek v periodikách Ano
Inkluzivní vzdělávání v primární škole ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Havel, Jiří, Sychrová, Pavla 2010 Monografie a sborník Ne
Integrace žáka s kochleárním implantátem do běžné základní školy Kučerová, Vendula 2015 Bakalářská práce Ano
Jak se léčí neslyšící děti - PhDr. Eva Vymlátilová Český rozhlas - Regina - Karambol 2006 Audiozáznam Ano
K metodice práce s dětským uživatelem kochleárního implantátu Hanáková, Adéla 2009 Článek v periodikách Ne
Když naše dítě neslyší Fenclová, Jana 2012 Monografie a sborník Ne
KI pro děti: informace o kochleárních implantátech pro neslyšící a nedoslýchavé rodiče Leonhardt, Annette, Vogel, Arno 2014 Monografie a sborník Ne
Kochleární implantace Česká televize - Televizní klub neslyšících 2009 Videozáznam Ano
Kochleární implantace a její využití v praxi Lauková, Štěpánka 2008 Diplomová práce Ano
Kochleární implantace u dětí s vícečetným postižením Aksenovová, Zdenka 2009 Článek v periodikách Ano
Kochleární implantát a jeho přínos pro mladé lidi Černý, Tomáš, Motejzíková, Jitka 2013 Článek v periodikách Ne
Kochleární implantát podle vlastního uvážení Česká televize - Televizní klub neslyšících 2015 Videozáznam Ano
Kochleární implantát u dětí Česká televize - Televizní klub neslyšících 2015 Videozáznam Ano
Kochleární implantáty dětem - MUDr. Zdeněk Kabelka Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2009 Audiozáznam Ano
Kochleární implantáty: rady a zkušenosti Motejzíková, Jitka, Barvíková, Jana, Drozdová, Lenka, Kopecká, Petra, Jungwirthová, Iva, Vysuček, Petr, Vymlátilová, Eva, Holmanová, Jitka, Kabelka, Zdeněk, Vavříková, Helena, Konečná, Jarmila, Tichý, Tomáš, Fenclová, Jana, Péčová, Martina, Beznosková, Michaela 2009 Monografie a sborník Ne
Kompenzační a komunikační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením Poláček, Ivan 2007 Multimediální nosič Ne
Kompenzační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé - Ivan Poláček Český rozhlas - Brno - Apetýt 2016 Audiozáznam Ano
Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami: rehabilitační a kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami v aplikačním rámci speciálněpedagogické teorie a praxe Bendová, Petra, Jeřábková, Kateřina, Růžičková, Veronika 2006 Monografie a sborník Ano
Kompetence rodičů v logopedické péči o děti s kochleárním implantátem Hanáková, Adéla 2008 Diplomová práce Ano
Kvalita života dětí s vícečetným postižením a kochleární implantát Potměšil, Miloň 2003 Článek v periodikách Ne
Letní hrozby - MUDr. Martin Bojar — Nedoslýchavost a naslouchadla - Jan Bouček Česká televize - Sama doma 2013 Videozáznam Ano
Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem Poláková, Barbora 2010 Bakalářská práce Ano
Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem Svobodová, Karla 1997 Monografie a sborník Ne
Moje dítě neslyší? První informace pro rodiče, rodinné příslušníky a blízké o tom, jak přijmout dítě se sluchovým postižením, jak porozumět jeho potřebám Federace rodičů a přátel sluchově postižených 2010 Monografie a sborník Ne
Můj příběh - Kochleární implantát může navrátit sluch Polar televize Ostrava 2011 Videozáznam Ano
Nadační fond Dar sluchu - Gabriela Dänemarková Česká televize - Sama doma 2013 Videozáznam Ano
Nedoslýchavé dítě v ordinaci pediatra – pohled foniatra Myška, Petr 2013 Článek v periodikách Ano
Neslyšící studentka práv Česká televize - Televizní klub neslyšících 2015 Videozáznam Ano
Postižení sluchu v dětském věku, následná léčebně-rehabilitační péče Myška, Petr 2007 Článek v periodikách Ano
Práva neslyšících Česká televize - Televizní klub neslyšících 2013 Videozáznam Ano
Příběhy Jakuba a Adélky Česká televize - Televizní klub neslyšících 2015 Videozáznam Ano
Principy auditivně-verbální terapie s akcentem na rodinu jako součást interdisciplinárního týmu v péči o dítě s kochleárním implantátem Hanáková, Adéla 2010 Článek v periodikách Ano
Proč mnozí neslyšící lidé kritizují kochleární implantáty? Motejzíková, Jitka 2013 Článek v periodikách Ne
Proces rozhodování rodičů neslyšících dětí pro kochleární implantát Reová, Pavlína 2015 Diplomová práce Ano
Program kochleárních implantací u dětí – rozšíření diagnostických možností a hodnocení faktorů ovlivňujících přínos implantace Vymlátilová, Eva, Kabelka, Zdeněk, Šupáček, Ivan, Bendová, Olga, Myška, Petr, Holmanová, Jitka, Doubnerová-Crháková, Michaela 2004 Výzkumy Ne
Raná péče o dítě se sluchovým postižením Holmanová, Jitka 2002 Monografie a sborník Ne
Rodič jako nejdůležitější článek v intervenci o dítě s kochleárním implantátem Jurečková, Jiřina 2013 Bakalářská práce Ano
Role multidisciplinárního týmu v péči o rodinu a dítě s kochleárním implantátem Hanáková, Adéla 2011 Disertační práce Ano
Rozvoj komunikačních dovedností u dětí s kochleárním implantátem Machalová, Eva 2016 Bakalářská práce Ano
Šance na získání nového přístroje pro neslyšící u Andreje rostou Novinky.cz 2010 Videozáznam Ano
Šance pro neslyšící děti Česká televize - Události v regionech [Ostrava] 2013 Videozáznam Ano
Screening sluchu u novorozenců – jaká je role dětských lékařů? Komínek, Pavel, Havlíková, Eva, Poláčková, Renata 2012 Článek v periodikách Ano
Sdružení uživatelů kochleárního implantátu a Střediska rané péče Tamtam - Věra Skopová a Jana Fenclová — Nedoslýchavost - MUDr. Olga Bendová Česká televize - Sama doma 2013 Videozáznam Ano
Sluchadlo, kochleár, znaková řeč Český rozhlas - Leonardo - Ženšen 2011 Audiozáznam Ano
Sluchadlová propedeutika Havlík, Radan 2007 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS