Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Počítače proti bariérám - Eva Hajdušková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2009 Audiozáznam Ano
Podmienky spolupráce učitel’ov a rodičov rómskych žiakov so špeciálnymi a výchovno-vzdelávacími potrebami Turzák, Tomáš, Turzáková, Jana 2013 Článek v periodikách Ne
Podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách v Praze Michálková, Ivana 2010 Diplomová práce Ano
Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením na 1. stupni běžné ZŠ Zelenková, Marie 2013 Diplomová práce Ano
Podpora integrace dětí s tělesným postižením ve školní tělesné výchově prostřednictvím Centra aplikovaných pohybových aktivit [elektronický zdroj] Kudláček, Martin 2007 Monografie a sborník Ne
Podpora zaměstnávání lidí s mentálním postižením [rukopis] : kampaň "Zaměstnanec s mentálním postižením? Zkuste to!" Mičková, Barbora 2009 Bakalářská práce Ano
Podporované zaměstnávání jako možnost integrace osob s mentálním postižením [rukopis] : bakalářská práce Fleischhansová, Pavla 2007 Bakalářská práce Ano
Pohádky Holá, Lída 2013 Monografie a sborník Ne
Pohľad psychológa na sociálnu integráciu sluchovo postihnutých detí predškolského veku Kročanová, Ľubica 2007 Článek v periodikách Ne
Pohled rodičů a pedagogů na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vodičková, Monika 2016 Diplomová práce Ano
Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených Michalík, Jan 2012 Monografie a sborník Ne
Pohybovými hrami s netradičními pomůckami k integraci a podpoře zdraví dětí školního věku Sigmund, Erik, Šnoblová, Romana 2010 Monografie a sborník Ne
Pojďte si sáhnout na slabikář pro prvňáčka Pišlová, Simona 2009 Článek v periodikách Ne
Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí propuštěným z ústavních zařízení Slezáková, Lucie 1998 Monografie a sborník Ne
Pomoc osobám zdravotně znevýhodněným: sociální politika Zukal, Jiří 2011 Článek v periodikách Ne
Poprvé i o nadaných Pilař, Jiří, Kaprová, Zuzana, Švancar, Radmil 2005 Článek v periodikách Ne
Porozumění mezi nadanými a postiženými Nedvědová, Marie, Zelendová, Eva, Tomek, Karel 2008 Článek v periodikách Ne
Portus Praha Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Poruchy autistického spektra : dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha Thorová, Kateřina 2006 Monografie a sborník Ne
Poskytování podpory ve vzdělávání žákům se sluchovým postižením: systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Barvíková, Jana 2015 Článek v periodikách Ne
Postavení a postoje dlouhodobě usazených migrantů a migrantek v České republice Sokačová, Linda 2013 Výzkumy Ano
Postavení žáka s poruchou autistického spektra ve třídě ZŠ Kunce, Eva 2012 Diplomová práce Ano
Postavení zdravotně postižených dětí a mládeže v naší společnosti Kubíčová, Zdeňka, Kubíče, Jiří 1996 Článek v periodikách Ne
Postižené děti v jedné lavici se zdravými Česká televize - Události v regionech [Brno] 2012 Videozáznam Ano
Postižení je jen jedna z rolí Hučín, Jakub, Vágnerová, Marie 1999 Článek v periodikách Ne
Postoje učitelů základní školy ke školní integraci Vidláková, Radka 2010 Diplomová práce Ano
Postoje žáků II. stupně základních škol Moravskoslezského kraje k integrovanému spolužákovi Horká, Anna 2010 Diplomová práce Ano
Povídky malostranské Holá, Lída, Neruda, Jan 2012 Monografie a sborník Ne
Práca s integrovanými žiakmi v ZŠ s MŠ Bohdanovce, alebo, Integrujme zmysluplne Juhás, Ladislav 2012 Článek v periodikách Ne
Práce svépomocných rodičovských skupin při výchově zdravotně postiženého dítěte [rukopis] Veinlichová, Kristýna 2007 Bakalářská práce Ano
Praktické problémy účasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově Bartoňová, Radka, Ješina, Ondřej 2011 Článek v periodikách Ne
Právo dětí na vzdělání - Iva Pikalová Český rozhlas - Olomouc - Dobrá rada 2012 Audiozáznam Ano
Právo pro každý den : probační a resocializační program : metodické materiály a pracovní listy Rabiňáková, Dana 2006 Monografie a sborník Ne
Pražské legendy Holá, Lída 2011 Monografie a sborník Ne
Přechod integrovaného žáka se zrakovým postižením z prvního na druhý stupeň základní školy Ferdinandová, Anna 2015 Bakalářská práce Ano
Přehled speciální pedagogiky a školská integrace Valenta, Milan 2003 Monografie a sborník Ne
Přehled statistických údajů ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených 2008 Výzkumy Ano
Příběhy úspěšných projektů Evropského sociálního fondu v ČR zaměřených na podporu a integraci Romů Vaňurová, Zdeňka 2008 Monografie a sborník Ano
Příběhy ze špatné čtvrti, aneb, Jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Nikolai, Tomáš, Sedláčková, Petra 2007 Monografie a sborník Ne
Příprava mladých lidí z dětského domova na samostatný život. Role státního a nestátního neziskového sektoru v Praze a Středočeském kraji. [rukopis] Bašeová, Jana 2006 Diplomová práce Ano
Příprava učitelů na práci s žákem s cizím mateřským jazykem v běžné ZŠ Hájková, Eva 2005 Článek v periodikách Ne
Připravené děti Vrbová, Lenka, Havránková, Kateřina 2007 Článek v periodikách Ne
Připravenost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do základního vzdělávání Bartesová, Jiřina 2009 Diplomová práce Ano
Připravenost učitelů 1. stupně základních škol ve Zlínském kraji na integraci žáků se zdravotním postižením Josefíková, Monika 2010 Diplomová práce Ano
Připravenost učitelů na inkluzivní vzdělávání v oblasti specifických poruch učení Michalová, Zdeňka, Pešatová, Ilona, Beránková, Ivana 2012 Článek v periodikách Ne
Přípravné třídy pro Romy jsou dobrým startem Dvořáková, Helena 2008 Článek v periodikách Ne
Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR Cvejnová, Jitka, Christou, Anna 2012 Multimediální nosič Ne
Příspěvek k výuce žáků se sluchovým postižením Dlouhý, Martin, Dlouhá, Jana, Fejgl, Ladislav 2012 Článek v periodikách Ne
Příspěvky na sluchadla Česká televize - Televizní klub neslyšících 2012 Videozáznam Ano
Přístupy k dobrovolnictví a dobrovolníkům v zařízeních péče o zdravotně postižené občany v městě Brně [rukopis] Nečesalová, Martina 2001 Bakalářská práce Ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS