Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Nadace Leontýnka - Jindřich Lukavský Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2007 Audiozáznam Ano
Náhradní rodinná péče - Význam a přínos pěstounské výchovy Válečková, Pavla 2012 Diplomová práce Ano
Námět k začlenění jedince se zrakovým nebo jiným zdravotním postižením do pohybových her Bláha, Ladislav 2010 Článek v periodikách Ne
Národní akční plán sociálního začleňování Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce) 2005 Monografie a sborník Ne
Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení členských zemí Evropské unie Kotýnková, Magdalena, Laňka, Štěpán 2002 Monografie a sborník Ne
Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování : na léta 2008-2010 : Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce) 2009 Monografie a sborník Ne
Naše děti mají o chromozom víc Těthalová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Následky rozsáhlého termického úrazu u dětí Zajíček, Robert, Kripner, Jiří, Mauer, Miloš 2010 Článek v periodikách Ano
Ne tak, ale tak : příručka správného kontaktu s nevidomými a slabozrakými Van Dyck, Herman 2000 Monografie a sborník Ano
Nechci, neudělám, nepůjdu... Kramulová, Daniela 2006 Článek v periodikách Ne
Nedostatek peněz pro děti s postižením Česká televize – Události 2005 Videozáznam Ano
Nejasná pravidla kolem přidělování osobních asistentů postiženým dětem Český rozhlas - Region [Vysočina] - Události regionu 2012 Audiozáznam Ano
Nejčastější problémy v programu Pět P z pohledu koordinátorů a možnosti jejich řešení [rukopis] Procházková, Michaela 2009 Diplomová práce Ano
Nekompenzovatelný průběh epilepsie — Projekt Můj nový život Česká televize - Klíč, Lucie Cingrošová 2012 Videozáznam Ano
Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010 : sborník příspěvků/abstraktů konference : [4.-5. listopadu 2010, Ostrava] Bauerová, Danuše, Hrubá, Jana, Poštulková, Hana 2010 Monografie a sborník Ne
Neslyšící a ECDL Jančařík, Antonín 2005 Článek v periodikách Ano
Neslyšící děti v běžné škole Kratochvílová, Kristina 2005 Článek v periodikách Ne
New Czech step by step Holá, Lída 2012 Monografie a sborník Ne
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Nový seriál - vzdělávání handicapovaných dětí u nás Ústav pro informace ve vzdělávání 2007 Článek v periodikách Ano
Nový zákon o zaměstnanosti a začleňování osob s postižením do světa práce Šiška, Jan 2005 Článek v periodikách Ne
O autismu Česká televize - Tah dámou 2012 Videozáznam Ano
O integraci a hodnotách Sklenářová, Zdena 2005 Článek v periodikách Ne
Občané se zdravotním postižením a veřejná správa Krhutová, Lenka, Michalík, Jan, Potměšil, Miloň, Novosad Libor, Valenta, Milan, Univerzita Palackého v Olomouci - Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených 2005 Výzkumy Ano
Občanské sdružení Helppes Hana Kosová 2011 Videozáznam Ano
Občanské sdružení Integrace, pomoc nevidomým - Tibor Kikta a Tinde Špačková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2008 Audiozáznam Ano
Občanské sdružení Motýl - Eva Kepková Český rozhlas - Plzeň - Poradíme Vám 2009 Audiozáznam Ano
Občanské sdružení Motýl - Hana Breníková a Jana Solničková Český rozhlas - Plzeň - Poradíme Vám 2008 Audiozáznam Ano
Občanské sdružení SIMP - Libuše Kaprálová Český rozhlas - Třináctka Plus 2013 Audiozáznam Ano
Občanské sdružení Užitečný život Hanuš, Radek, Krump, Lukáš, Reitmayerová, Eva 2004 Článek v periodikách Ne
Občerstvení v Davli Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Obraz resilience adolescentů v prostředí ústavní péče Novotný, Sebastian Jan 2009 Rigorózní práce Ano
Od integrace k inkluzi (žáci s narušenou komunikační schopností na základní škole) Hodíková, Barbora 2012 Diplomová práce Ano
Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce Červenková, Anna, Kotíková, Jaromíra 2001 Výzkumy Ne
Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené - Postoje uživatelů a poskytovatelů (souhrnná zpráva z průzkumu konaného v roce 2009) Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených 2009 Výzkumy Ano
Odpůrcům inkluze je dobrý jakýkoliv argument Těthalová, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Olympiáda a paralympiáda společně : rovné příležitosti pro všechny? Smetanová, Jana 2012 Článek v periodikách Ne
On integration of isolated pupils into the class using modern teaching methods Štěpánková, Bronislava, Emanovský, Petr 2013 Článek v periodikách Ano
Osobní asistence, poradenství a zprostředkování Hrdá, Jana 2006 Monografie a sborník Ne
Osobní asistence: příručka postupů a rad pro osobní asistenty Hrdá, Jana 2006 Monografie a sborník Ne
Osoby s mentálním postižením a aktivní sociální učení Maštalíř, Jaromír 2008 Bakalářská práce Ne
Otevřené cesty ke vzdělávání pro všechny děti Chaluš, Petr 2013 Článek v periodikách Ne
Patříte mezi nás? aneb Kdy se daří začleňování dětí s handicapem do oddílů a kroužků Národní institut dětí a mládeže 2010 Výzkumy Ano
Péče o nadané - pomalu se rozbíhající stroj Kramulová, Daniela 2005 Článek v periodikách Ne
Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: nástroje pro prevenci, nápravu a integraci Zelinková, Olga 2011 Monografie a sborník Ano
Pedagogičtí a osobní asistenti jsou nezbytní : při integraci zdravotně postižených dětí do škol je nejdůležitější lidské porozumění Hnilicová, Jitka 2009 Článek v periodikách Ne
Pestrá společnost - den otevřených dveří Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Petr Příhoda: Romské děti v "praktických" školách Český rozhlas 6 - Názory a argumenty 2012 Audiozáznam Ano
Písanka pro zahraniční studenty: skripta pro posluchače studijních středisek Univerzity Karlovy Kempná, Helena 1988 Monografie a sborník Ne
Pobytové sociální služby jako nástroj integrace sociálně vyloučených osob [rukopis] Bláhová, Irena 2010 Diplomová práce Ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS